Search result for

sticky

(72 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticky-, *sticky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sticky[ADJ] เหนียว
sticky-fingered[ADJ] ชอบขโมย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว,ติดแน่น,ยึดติด,เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น,ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง,ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious,adhesive

English-Thai: Nontri Dictionary
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sticky clutchคลัตช์ไม่จาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sticky (adj) เป็นปัญหา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It gets sticky, ferments, grows.มันแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้น Adverse Events (2008)
Sorry. It's a little sticky. Shit.โทษที มันเหนียวนิดหน่อย อะไร... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What's that sticky stuff called?ไอ้เหนียวๆ นั่นเรียกว่าอะไรนะ Inkheart (2008)
They better not be sticky when I find them.ส้นตีนแหน่ะ ชั้นรู้ด้วยนะว่าแกเอากางเกงในชั้นไป Everyone (2009)
Get away from me you Sticky Girl!ไปให้พ้นซะ! Episode #1.7 (2009)
IT'S KINDA STICKY. I'M SORRY.ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ Valley Girls (2009)
Even if it is a bit sticky.ถึงรู้สึกเหนียวเหนอะนะไปบ้าง Time (2009)
Some sort of sticky liquid got into the crossover housing, I don't know.Some sort of sticky liquid got into the crossover housing, I don't know. Hot Tub Time Machine (2010)
Mm, there was that sticky questionอืมม มีคำถามนึง The Townie (2010)
Sticky fingers is a long way offตามกวนใจเธอแบบนี้ ไม่ถูกต้อง To Kill a Mocking Girl (2010)
Mary, see the st... sticky circles there?แมรี่ เห็นแผ่นติดกลมๆ ตรงนั้นไหม Sanctuary (2010)
Sticky.เหนียวหนืบ Remember Paul? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stickyCity officials often have sticky fingers.
stickyClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
stickyJapan is hot and sticky in summer.
stickyNatto is sticky.
stickyThe politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.
stickyThe young boy got sticky fingers when he walked into stores.
stickyThis sticky liquid can be substituted for glue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวนึ่ง[N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
เหนียวหนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
ข้าวเหนียว[N] sticky rice, See also: glutinous rice, Ant. ข้าวเจ้า, Example: คนเหนือกับคนอีสานกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งมีเนื้อเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้า รสมันกว่าและย่อยยากกว่าข้าวเจ้า
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
มือกาว[N] pickpocket, See also: sticky-fingered stealer, Example: พวกมือกาวเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับสังคม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์โดยขโมยเงินหรือกระเป๋าสตางค์จากผู้อื่นในที่สาธารณะ
หนับ[ADJ] sticky, Syn. เหนียวหนับ, Example: ยายเอาถั่วเนื้อหนับโขลกกับเกลือแล้วก็ควักขึ้นห่อใบตอง, Thai definition: เหนียวจนดึงดังหนับ
หนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนึบ, Example: เด็กๆ ตักท๊อฟฟี่เหนียวหนึบใส่กระดาษแก้วขาวใสที่เตรียมไว้ห่อ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียว และมีเนื้อแน่น
หนืด[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนืด, Example: เขาได้แต่กลืนน้ำลายหนืดๆ ลงคอ ไม่อาจจะรับรู้รสชาติของสิ่งใด, Thai definition: ดึงไม่ค่อยจะออก, เหนียวจนดึงไม่ค่อยจะออก
ตังเม[N] sticky sweet, See also: candy, toffee, burnt sugar, Syn. แตงเม, Example: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม, Thai definition: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว
ตังเม[N] sticky sweet, See also: candy, toffee, burnt sugar, Syn. แตงเม, Example: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม, Thai definition: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวนึ่ง[n. exp.] (khāo neung) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียว[n. exp.] (khao nīo) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief   
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy   FR: visqueux ; gluant
เหนียว[adj.] (nīo) EN: sticky ; glutinous   FR: gluant ; glutineux ; collant
เหนอะหนะ[adj.] (noena) EN: sticky ; gooey ; icky   FR: gluant ; poisseux
รังแตน[n. exp.] (rang tāen) EN: sweetmeat made of steamed sticky rice   

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKY    S T IH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticky    (j) (s t i1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebeband {n}; Klebstreifen {m}sticky tape; adhesive tape [Add to Longdo]
klebrig; pappig {adj} | klebriger | am klebrigstensticky | more sticky; stickier | most sticky; stickiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
べとつく;ベトつく[, betotsuku ; beto tsuku] (v5k,vi) to be sticky [Add to Longdo]
べとべと[, betobeto] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) being sticky [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
スティッキービット[, suteikki-bitto] (n) {comp} sticky bit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] sticky rice [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] sticky [Add to Longdo]
粘粘[nián nián, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] sticky [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] sticky rice paste; mochi (in Japanese) [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] sticky rice [Add to Longdo]
糯稻[nuò dào, ㄋㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, ] sticky rice [Add to Longdo]
胶粘[jiāo nián, ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄢˊ, / ] sticky; viscid; adhesive [Add to Longdo]
黏米[nián mǐ, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄧˇ, ] sticky rice; glutinous rice [Add to Longdo]
黏糊[nián hu, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ˙, ] sticky; glutinous; slow-moving [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sticky \Stick"y\, a. [Compar. {Stickier}; superl. {Stickiest}.]
   Having the quality of sticking to a surface; adhesive; gluey;
   viscous; viscid; glutinous; tenacious.
   [1913 Webster]
 
      Herbs which last longest are those of strong smell, and
      with a sticky stalk.           --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sticky
   adj 1: having the sticky properties of an adhesive [syn:
       {gluey}, {glutinous}, {gummy}, {mucilaginous}, {pasty},
       {sticky}, {viscid}, {viscous}]
   2: moist as with undried perspiration and with clothing sticking
     to the body; "felt sticky and chilly at the same time"
   3: hot or warm and humid; "muggy weather"; "the steamy tropics";
     "sticky weather" [syn: {muggy}, {steamy}, {sticky}]
   4: hard to deal with; especially causing pain or embarrassment;
     "awkward (or embarrassing or difficult) moments in the
     discussion"; "an awkward pause followed his remark"; "a
     sticky question"; "in the unenviable position of resorting to
     an act he had planned to save for the climax of the campaign"
     [syn: {awkward}, {embarrassing}, {sticky}, {unenviable}]
   5: covered with an adhesive material

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top