ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขยำ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยำ-, *ขยำ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยำ(ขะหฺยำ) ก. กำยํ้า ๆ, บีบยํ้า ๆ, คลุก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- D'you work her with your fingers?นายขยำขยี้เธอด้วยนิ้วจนเข้าเนื้องั้นสิ Woman on Top (2000)
# Press it wellขยำ ขยำให้แน่น Spygirl (2004)
Troy, run your left hand through Marc's hair.ทรอย จับผมของมาร์คแล้วขยำ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
ALL SO YOU COULD PLAY GRAB ASS? THAT'S RIGHT.เพื่อให้คุณไปขยำตูดสาวงั้นเหรอ Betty's Wait Problem (2007)
Dear Cecilia. Please don't throw this away without reading it.พี่ซีซีเลีย ที่รัก ได้โปรดอย่าเพิ่ง ขยำทิ้งซะก่อนจะได้อ่าน Atonement (2007)
Fuck your tits.ขยำหน้าอกเธอ คะ The Ten (2007)
Oh, the queen who's screwing me out. -Yeah.คนที่กำลังขยำฉัน หา.. RocknRolla (2008)
IT'S CREEPY ON SO MANY LEVELS. I MEAN, CLOWNS-- GARCIA, I DIDN'T KNOW YOU HAD THAT HANG-UP.ตอนฉันอายุ 12 ตัวตลกโฮโฮ ขยำหน้าอกฉันในงานเลี้ยงวันเกิด The Angel Maker (2008)
The rough draft. We let her find it this afternoon.ร่างที่ขยำไว้ เธอจะได้มันตอนบ่าย Duplicity (2009)
The rough draft that we prepped with you last week is in play.ร่างที่ขยำทิ้ง จะเป็นตัวเปิดเกม Duplicity (2009)
They squeeze out the filter,then ball up the surrounding paper.พวกเขาจะดึงก้นกรองออก แล้วขยำกระดาษห่อให้เป็นก้อน Roadkill (2009)
I'm gonna slip my business card into that busboy's back pocket, cupping his firm, right buttock as I do so.ฉันจะแอบไปใส่นามบัตร ที่กระเป๋าหลังเด็กเก็บโต๊ะ แล้วขยำก้นฟิตๆของเขาตอนทำยังงั้น The Maternal Congruence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screw up[PHRV] ขยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top