ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small-scale

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small-scale-, *small-scale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดเล็ก(adj) small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai Definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小范围[xiǎo fàn wéi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] small-scale; local; to a limited extent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リテールバンキング[rite-rubankingu] (n) small-scale finance (wasei [Add to Longdo]
リテールファイナンス[rite-rufainansu] (n) small-scale finance (wasei [Add to Longdo]
島四国[しましこく, shimashikoku] (n) (See 四国八十八箇所) small-scale version of the 88 temples of Shikoku (i.e. on Awaji Island) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small-scale
   adj 1: created or drawn on a small scale; "small-scale maps"; "a
       small-scale model"
   2: limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper
     with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-
     size country" [syn: {minor}, {modest}, {small}, {small-
     scale}, {pocket-size}, {pocket-sized}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top