Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sake

S EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sake-, *sake*
Possible hiragana form: さけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sake(n) ผลประโยชน์, Syn. advantage, benefit
sake(n) วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. cause, motive, reason
sake(n) เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sake(เซค) n. ผลประโยชน์, ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, มูลเหตุ, เหตุ, เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive, purpose, aim
forsake(ฟอร์เซค') vt. { forsook, forsaken, forsaking, forsakes } ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น, ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
sake(n) ประโยชน์, เหตุ, เป้าหมาย, ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
forsake(vt) ละทิ้ง, จากไป, ทิ้ง, ตัดขาด, เลิก, ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง, ที่ถูกละทิ้ง, ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt pp ของ) forsake
keepsake(n) ของที่ระลึก
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, sakes alive.เอ่อ, เห็นแก่ชีวิต Pinocchio (1940)
For God's sake let us embrace like brothers.เพื่อเห็นแก่พระเจ้า โปรดจงรักกันดุจพี่น้อง Gandhi (1982)
Burn it ! Burn it, for God's sake ! - Burn it !Cut me loose, damn it! The Thing (1982)
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For fuck's sake Julie! Why didn't you tell me?ให้ตายสิจูลี่ ทำไมไม่บอกอะไรฉันเลย The Cement Garden (1993)
I'm sorry to rush you. I'll send sake later.ฉันขอโทษที่จะวิ่งคุณ ผมจะส่งเรื่องต่อมา Princess Mononoke (1997)
He'd seen enough kingdoms torn apart by feuding brothers... so he decided, for the sake of peace, to make one disappear.พระองค์ได้เห็นพี่น้องชิงบัลลังก์มามาก จึงตัดสินพระทัยให้คนหนึ่งต้องหายไป The Man in the Iron Mask (1998)
I have sinned against love and God for the sake of your mercy... which you would not have given without my sin.หม่อมฉันทรยศต่อรักและพระเจ้า เพื่อให้พระองค์หยิบยื่นสิ่งที่ต้องการ The Man in the Iron Mask (1998)
And it's not for the sake of the children.และมันไม่ใช่เพราะลูก ๆ The Story of Us (1999)
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ Bicentennial Man (1999)
Perform an experiment for the sake of science.เพื่อเห็นแก่งานด้านวิทยาศาสตร์ Bicentennial Man (1999)
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sakeA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
sakeArt for art's sake.
sakeCheap sake makes you sick.
sakeDon't be angry with me, for I did it for your sake.
sakeFor appearances sake, I did it.
sakeFor God's sake don't tell it to anyone.
sakeFor God's sake tell me the truth.
sakeFor God's sake, tomorrow's left behind.
sakeFor goodness' sake, please be nice to him.
sakeFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
sakeFor thy sake, tobacco, I would do anything but die.
sakeHe contributed a lot of money for the sake of art.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล้าสาเก(n) sake, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าของประเทศญี่ปุ่น
สาเก(n) sake, See also: saki, Syn. เหล้าสาเก, Example: ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่มีสาเกรสดีที่ต้องลิ้มลอง, Thai Definition: น้ำเมาที่ทำมาจากผลสาเก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
ของที่ระลึก[khøng thīraleuk] (n, exp) EN: souvenir ; keepsake  FR: souvenir [ m ] ; article de souvenir [ m ]
แล้วกัน[laēokan] (interj) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake  FR: bah ! ; ha ! ; bon !
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
เพื่อความปลอดภัย[pheūa khwām pløtphai] (xp) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side
เพื่อความยุติธรรม[pheūa khwām yuttitham] (xp) EN: for the sake of justice
ผละ[phla] (v) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon  FR: s'en aller ; se détacher
พอเป็นพิธี[phø pen phithī] (x) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: leave ; abandon ; forsake

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAKE S EY1 K
SAKER S EY1 K ER0
SAKES S EY1 K S
SAKE'S S EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sake (n) sˈɛɪk (s ei1 k)
sakes (n) sˈɛɪks (s ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清酒[qīng jiǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ, ] sake (Japanese rice wine) #48,442 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[さけ, sake, sake , sake] (n) สุรา, เหล้า
酒や女[さけやおんな, sakeyaonna] (exp) สุรานารี
避ける[さける, sakeru] (vt) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ตะโกน  EN: to shout
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ร้องไห้โฮ  EN: to cry
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: เรียกร้อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sake { m } [ cook. ]saki; sake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
杯(P);盃;巵;盞;坏;酒盃(iK)[さかずき(P);さかづき;うき(盞), sakazuki (P); sakaduki ; uki ( sakazuki )] (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) #1,247 [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf, ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid #1,247 [Add to Longdo]
[さけ(P);ささ;き(ok);くし(ok), sake (P); sasa ; ki (ok); kushi (ok)] (n) (See お酒) alcohol; sake; (P) #2,397 [Add to Longdo]
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1, vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) #4,437 [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) #4,697 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
酒造[しゅぞう, shuzou] (n) sake brewing; (P) #6,981 [Add to Longdo]
銚子[ちょうし, choushi] (n) (sake) decanter; (P) #10,650 [Add to Longdo]
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P) #13,254 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叫び声[さけびごえ, sakebigoe] -Ruf, Aufschrei, Geschrei, Geheul [Add to Longdo]
叫ぶ[さけぶ, sakebu] -rufen, schreien, aufschreien [Add to Longdo]
左傾[さけい, sakei] linke_Gesinnung, linke_Tendenz [Add to Longdo]
斗酒[としゅ, toshu] Sake-Fass [Add to Longdo]
裂ける[さける, sakeru] einen_Spalt_bekommen, einen_Riss_bekommen, sich_spalten, zerreissen [Add to Longdo]
裂け目[さけめ, sakeme] -Riss, Sprung, -Spalt [Add to Longdo]
避ける[さける, sakeru] meiden, vermeiden, ausweichen [Add to Longdo]
[さけ, sake] Reiswein, alkoholisches_Getraenk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sake \Sake\ (s[=a]k), n. [OE. sake cause, also, lawsuit, fault,
   AS. sacu strife, a cause or suit at law; akin to D. zaak
   cause, thing, affair, G. sache thing, cause in law, OHG.
   sahha, Icel. s["o]k, Sw. sak, Dan. sag, Goth. sakj[=o]
   strife, AS. sacan to contend, strive, Goth. sakam, Icel. saka
   to contend, strive, blame, OHG. sahhan, MHG. sachen, to
   contend, strive, defend one's right, accuse, charge in a
   lawsuit, and also to E. seek. Cf. {Seek}.]
   Final cause; end; purpose of obtaining; cause; motive;
   reason; interest; concern; account; regard or respect; --
   used chiefly in such phrases as, for the sake of, for his
   sake, for man's sake, for mercy's sake, and the like; as, to
   commit crime for the sake of gain; to go abroad for the sake
   of one's health.
   [1913 Webster]
 
      Moved with wrath and shame and ladies' sake. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I will not again curse the ground any more for man's
      sake.                  --Gen. viii.
                          21.
   [1913 Webster]
 
      Will he draw out,
      For anger's sake, finite to infinite?  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Knowledge is for the sake of man, and not man for the
      sake of knowledge.            --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]
 
   Note: The -s of the possessive case preceding sake is
      sometimes omitted for euphony; as, for goodness sake.
      "For conscience sake." --1 Cor. x. 28. The plural sakes
      is often used with a possessive plural. "For both our
      sakes." --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sake \Sa"ke\ (s[aum]"k[-e]), n.
   a traditional alcoholic drink of Japan. It is made from rice.
   [Also spelled {saki}.]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saki \Sa"ki\ (s[aum]"k[-e]), n.
   The alcoholic drink of Japan. It is made from rice; it is
   usually spelled {sake}.
   [1913 Webster +PJC] Sakieh

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sake
   n 1: a reason for wanting something done; "for your sake"; "died
      for the sake of his country"; "in the interest of safety";
      "in the common interest" [syn: {sake}, {interest}]
   2: Japanese alcoholic beverage made from fermented rice; usually
     served hot [syn: {sake}, {saki}, {rice beer}]
   3: the purpose of achieving or obtaining; "for the sake of
     argument"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top