ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賑-, *賑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賑, zhèn, ㄓㄣˋ] to relieve, to aid; rich
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赈灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, / ] disaster relief, #29,849 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] to relieve (the distressed), #48,640 [Add to Longdo]
赈济[zhèn jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] to give relief aid, #62,991 [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] relief aid, #192,892 [Add to Longdo]
赈捐[zhèn juān, ㄓㄣˋ ㄐㄩㄢ, / ] money donation to relieve distress or famine, #582,713 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
わう[にぎわう, nigiwau] Thai: เต็มไปด้วย English: to prosper
わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい;しい[にぎにぎしい, niginigishii] (adj-i) lively; merry; gay [Add to Longdo]
あう[にぎあう, nigiau] (v5u,vi) (incorrect variant of わう) (See わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
やか[にぎやか, nigiyaka] (adj-na) bustling; busy; (P) [Add to Longdo]
やかさ[にぎやかさ, nigiyakasa] (n) business; liveliness [Add to Longdo]
わい[にぎわい, nigiwai] (n) prosperity; bustle; activity; crowd; turnout [Add to Longdo]
わう[にぎわう, nigiwau] (v5u,vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
わす[にぎわす, nigiwasu] (v5s,vt) to make prosperous; to enliven [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This street is lively.この通りはやかだ。
His shop is in a busy section of town.彼の店は町のやかな区域にある。
What is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.政治学とは何か。「セイジ」から、人々は、まず、ジャーナリズムをわす政治的事件を連想するでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- i waspushedandigot dragged - okay, kids! now it's time to play the snowmobile game, with your host, russ richards![CN] 苤攬衭ㄛ岆奀緊俙悕陬蚔牁賸 Lucky Numbers (2000)
Man, it's a goddamn party here today.[JA] 今日は大わいだな Ted 2 (2015)
(Cell phone buzzing) Shit.[JA] (携帯電話やか) たわごと。 22 Jump Street (2014)
Mmm. Seems like a happening place.[JA] やかだね Other Lives (2015)
And who doesn't like being merry?[JA] そして、誰でも やかなのは好きでしょ? Red Faced (2015)
Nystrom's deep-web message boards are just abuzz with psychos.[JA] ナイストロムのWeb掲示板ですが、 ただの精神病患者でわっています。 The Well (2013)
This table's got some kind of super-slick surface.[CN] 涴跺袤赽腔桶醱準都嫖 Ray's Ring (2001)
I was just saying that we are so delighted to have the kids with us here at the lab. So sad that they have to go back to day care now.[JA] 子どもがいると ラボがやかね デイケアの人に 預けたら淋しいわ The Nazi on the Honeymoon (2013)
Obviously they think one beautiful woman cutting another in half is gonna move some papers tomorrow.[JA] 女性を切断した美しい女性が 明日の新聞の トップをわすと考えてるようだ アイリスは 今どこに? Corpse De Ballet (2014)
Diplomatic as ever.[JA] やかだこと Chestnut (2016)
In sports, the international basketball league was busy last night with seven games on the schedule.[JA] スポーツは 国際的な バスケットボールリーグはわってました 昨夜は7試合の予定でした League of Assassins (2013)
As a dream comes whiffling by, is so silvery soft, for is making a tiny little buzzing, humming sound, like music[JA] 夢がそばにやってくる それは 銀色のように とても柔らかく それは 小さなやかな 音がする 音楽のような The BFG (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top