Search result for

moles

(61 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moles-, *moles*, mole
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molest[VT] รบกวน, See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่, Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest[VT] ปลุกปล้ำ, See also: ลวนลาม, ย่ำยี, Syn. harm, abuse, victimize
moleskin[N] หนังตัวตุ่น
molester[N] ผู้รุกราน, See also: ผู้รบกวน, Syn. attacker
molestation[N] การรบกวน, See also: การรุกราน, Syn. abuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molesไฝ, โมล [การแพทย์]
Moles, Destructiveโมลลุกลาม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moles need to eat all the time just to stay alive.ตัวตุ่นต้องกินตลอดเวลาเพื่อให้มีชิวิตอยู่ต่อไปได้ City of Ember (2008)
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you. I Love You, Beth Cooper (2009)
I just got molested by casper the pervy ghost!หนูเพิ่งจะถูกผีลวนลาม Family Remains (2009)
Tattoos or moles or scars?นั่นเป็นรายการยารักษาโรคใช่ไหมครับ Grilled (2009)
That son of a bitch Harris, he molested three women.เป็นสารเลวแฮร์ริส, เขาเคยปล้ำผู้หญิงมาสามคน Bound (2009)
Because of a few moles and a little back fat.-แค่เพราะพวกตัวตุ่นกับพวกเจริญไขมันพวกนี้นะ Home Is the Place (2009)
You leaked the set list, you don't want to be here-- You were just Sue Sylvester's little moles.เธอปล่อยรายชื่อเพลง เธอเป็นสายลับของซู ซิลเวสเตอร์ Sectionals (2009)
Well, one's where your family molests you, the other's like a roach or bugs.ถ้าคนในครอบครัวข่มขืนเธอ มันก็ไม่ต่างจากแมลงหรอก Precious (2009)
Polyester Molester...โพลิเอสเตอร์ โมเลสเตอร์... Frankie & Alice (2010)
Mom also tells me to be careful as you might be a sexual molesterแม่ก็บอกให้หนูระวังตัว เพราะคุณอาจจะทำมิดีมิร้ายกับหนู The Man from Nowhere (2010)
Because that's what serial molesters do. They give gifts.เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พวก ชอบลวนลามทำ พวกเขาให้ของขวัญ The Uncanny Valley (2010)
How is your wife being molested funny?คุณหัวเราะเมียคุณที่โดนลวนลามได้ยังไง The Chase (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
molesA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม[V] molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
กินเศษกินเลย[V] molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai definition: ล่วงเกินทางเพศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarāi) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm   FR: blesser ; faire du mal à
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLES    M OW1 L Z
MOLEST    M AH0 L EH1 S T
MOLESTS    M AH0 L EH1 S T S
MOLESTS    M AH0 L EH1 S S
MOLESTS    M AH0 L EH1 S
MOLESKY    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESKI    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESTER    M AH0 L EH1 S T ER0
MOLESTED    M AH0 L EH1 S T AH0 D
MOLESTING    M AH0 L EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moles    (n) (m ou1 l z)
molest    (v) (m @1 l e1 s t)
molests    (v) (m @1 l e1 s t s)
moleskin    (n) (m ou1 l s k i n)
molested    (v) (m @1 l e1 s t i d)
moleskins    (n) (m ou1 l s k i n z)
molesting    (v) (m @1 l e1 s t i ng)
molestation    (n) (m ou2 l @ s t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モールスキン[, mo-rusukin] (n) moleskin [Add to Longdo]
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito) [Add to Longdo]
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) [Add to Longdo]
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation [Add to Longdo]
田鼠化して鶉となる[でんそかしてうずらとなる, densokashiteuzuratonaru] (exp) (See 七十二候) time when moles transform into quails (second climate of the third month) [Add to Longdo]
土竜打ち;もぐら打ち[もぐらうち, mogurauchi] (n) driving away moles by hitting the ground with straw bundles prepared by children (esp. as an annual event on January 15th) [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] (v5s,vt) to afflict; to torment; to harass; to molest; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top