ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lechers

L EH1 CH ER0   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lechers-, *lechers*, lecher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lechers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lechers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecher[N] ผู้มักมากในกามตัณหา
lecherous[ADJ] ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because it seems though a slave and captive of lecherous old men the oracle's words could set fire to all that I love.คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญ ทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้ เหตุนี้เองทำให้ราชันข้า มิอาจบรรทม และบังคับให้ลุกจาก พระแท่นอันอบอุ่น 300 (2006)
Now,didn't you see how lechero jud alkeaway?แกไม่เห็นเหรอว่าเลอเชโร่แค่เดินหนีไป? Fire/Water (2007)
Lechero,come out!เลอเชโร่ มาเลย! Fire/Water (2007)
Mayor get message to lechero saying if whistler guy gets killed here in sona, whoever kills him gets to go to court,gets to see a judge.นายกบอกเลอเซโร่ว่า/ถ้าวิสทเล่อร์ตายที่นี้ ใครก็ตามที่ฆ่า/จะได้พบผู้พิพากษา Fire/Water (2007)
That's what lechero say.เลอเซโร่บอก Fire/Water (2007)
Hey,lechero!เฮ้ย เลเชอโร่! Fire/Water (2007)
I just need to speak to señor lechero,please?ฉันแค่อยากจะพูดกับเลเชอโร่ ได้โปรดเถอะนะ? Fire/Water (2007)
Courtesy of the lechero's munificence.ความเมตตาจาก เลเชอโร่ Fire/Water (2007)
Hey,lechero,how's your television?เฮ้ เลเชอโร่ทีวีแกเป็นยังไงมั่ง? Fire/Water (2007)
At least you can plead your case to lechero.อย่างน้อยก็ขอร้องเลเชอโร่ให้หน่อย Fire/Water (2007)
Lechero!เลเชอโร่! Fire/Water (2007)
Lechero!เลเชอโร่! Fire/Water (2007)
you can't deliver,lechero.You're done here.แกไม่มีสิทธ์แล้ว เลเชอโร่ แกจบแล้ว Fire/Water (2007)
Lechero has a cell phone.เลเชอโร่มีมือถือ Call Waiting (2007)
Lechero! Lechero!เลเชอโร่! Call Waiting (2007)
I was walking earlier,and I heard some voices talking about,to hell with lechero.เมื่อกี้เดินแถวๆนี้ได้ยินบางคนพูดเกี่ยวกับนรกของเลเชอโร่ Call Waiting (2007)
Lechero: Yes,colonel. I just have one favor to ask.ครับ ผู้พัน ผมแค่ต้องการขอความช่วยเหลือ Good Fences (2007)
Señor lechero?มาหาเลเชอโร่ Good Fences (2007)
Señor lechero.มาหาเลเชอโร่น่ะ Good Fences (2007)
Lechero find out you messed with his electric... you're dead.ถ้าเลเชอโร่รู้ว่านายทำอะไรกับไฟฟ้าล่ะก็... นายเสร็จแน่ Good Fences (2007)
Working for lechero,not an easy field to plow,comprende?ทำงานกับเลเชอโร่ ไม่ง่ายเลยใช่มั้ย? Good Fences (2007)
When lechero is in a better mood,I'm going to put in a good word, help you,how you say,move up the ladder.ตอนเลเชอโร่อารมณ์ดี ฉันจะช่วยพูดดู เขาว่าไงนะ "ไต่เต้าขึ้นไป" Good Fences (2007)
hey,lechero wants to talk to you.เลเชอโร่อยากคุยกับแก Good Fences (2007)
Lechero said I was looking all bhuttu!เลเชอโร่บอกว่ามันจะดูดี Good Fences (2007)
Lechero's getting pret sensitive about the cash flow.เลเชอโร่ ค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องเงิน Interference (2007)
Lechero hate me.เลเชอโร่เกลียดฉัน Interference (2007)
Lechero does not hate you.เลเชอโร่ไม่ได้เกลียดเธอหรอก Interference (2007)
You need to look pretty for Lechero.เธอต้องดูสวยต่อหน้าเลเชอโร่นะ Interference (2007)
As you can imagine,he prefers lechero.ลองคิดดู แต่เขาชอบชื่อ เลเชอโร่มากกว่า Photo Finish (2007)
"hey,whoever's been betraying lechero,raise your hand." You kn?"เฮ้ย ใครที่คิดจะ... หักหลังเลเชอโร่บ้าง ยกมือซิ" รู้มั้ย? Photo Finish (2007)
Lechero wants you.เลเชอโร่อยากคุยด้วย Photo Finish (2007)
Lechero wants to see you.เลเชอโร่ต้องการพบแก Photo Finish (2007)
I dressed as a milkman-- a lechero-- and I made sure that fair punishment was rendered.ฉันแต่งตัวเป็นคนขายนม - - เลเชอโร่ Photo Finish (2007)
The only proof lechero's got is that your man went down that staircase, right?ข้อพิสูจน์เดียวที่เลเชอโร่มี คือเพื่อนแกอยู่ตรงบันได ใช่มั้ย? Photo Finish (2007)
You want me to tell lechero that his right hand man should die?นายต้องการให้ฉันบอกเลเชอโร ว่า มือขวาของเขาสมควรตายไหม Photo Finish (2007)
You don't tell lechero squat.นายไม่ต้องบอกเลเชอโรให้หมอบหรอก Photo Finish (2007)
Lechero knows this is sammy's ring.นี่คือแหวนของแซมมี่ Photo Finish (2007)
If you drop it in the blood by the staircase, then yell up to lechero what you've found... the whole entire prison will hear clear-cut evidence of sammy's guilt.ถ้านายหยดมันลงไปในเลือดผ่านทางบันได แล้วก้ตะโกนบอกเลเชอโรว่ นายพบอะไร ทั้งคุกก็จะได้ยินชัดเจน ความผิดของเเซมมี่ก็จะถูกมองข้ามไป Photo Finish (2007)
Lechero will have no choice but to comply.เลเชอโรจะไม่มีทางเลือกนอกจาก ทำตาม Photo Finish (2007)
I'm gonna make sure lechero thinks so, too.ฉันจะต้องทำให้แน่ใจว่า เลเชอโรคิดแบบนั้น Photo Finish (2007)
I'm sure you do.Lechero!ฉันแน่ใจ เลเชอโร่! Photo Finish (2007)
lechero...เลเชอโร่... Bang and Burn (2007)
Lechero might have some ideas,but i'm still waiting to hear from him.เลเชอโร่อาจมีความคิดดีๆ ฉันกำลังรอฟังจากเขาอยู่ Bang and Burn (2007)
What do you got cooking up with lechero,huh?แกกำลังเล่นอะไรกับเลเชอโร่อยู่ล่ะ? Bang and Burn (2007)
It's a sketch of lechero's quarters.เป็นภาพร่างของที่พักเลเชอโร่น่ะ Bang and Burn (2007)
You know, if lechero didn't send this, t-bag might be setting me up for someone.รู้มั้ย ถ้าเลเชอโร่ไม่ได้ส่งนี่มา ที-แบ็คอาจจัดฉากขึ้นมาเพื่อใครซักคน Bang and Burn (2007)
Hey, only lechero has the code.เฮ้ย เลเชอโร่มีรหัสคนเดียวนะ Bang and Burn (2007)
Hate to break up the brouhaha, gentlemen, but lechero would like to see you.ไม่อยากขัดจังหวะหรอกนะ แต่เลเชอโร่อยากเจอแก Bang and Burn (2007)
And lecherous and vile.ตัณหาราคะ ชั่วร้าย Quiet Riot (2008)
Yup, and as lecherous as ever- So?ใช่และยังลามกไม่เปลี่ยน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลีย[v.] (līa) EN: lick ; lap   FR: lécher ; laper ; passer la langue sur
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LECHER    L EH1 CH ER0
BLECHER    B L EH1 K ER0
LECHEROUS    L EH1 CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecher    (n) lˈɛtʃər (l e1 ch @ r)
lechers    (n) lˈɛtʃəz (l e1 ch @ z)
lechery    (n) lˈɛtʃəriː (l e1 ch @ r ii)
lecheries    (n) lˈɛtʃərɪz (l e1 ch @ r i z)
lecherous    (j) lˈɛtʃərəs (l e1 ch @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, ] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny, #19,490 [Add to Longdo]
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, ] crazy about sex; lecherous; horny, #55,052 [Add to Longdo]
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man, #87,849 [Add to Longdo]
沉湎酒色[chén miǎn jiǔ sè, ㄔㄣˊ ㄇㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to wallow in alcohol and sex (成语 saw); over-indulgence in wine and women; an incorrigible drunkard and lecher [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ㄧㄣˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, ] crazy about sex; lecherous; horny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzüchtigkeit {f}lecherousness [Add to Longdo]
Unzüchtigkeit {f}lechery [Add to Longdo]
Wüstling {m}lecher [Add to Longdo]
geil; lüstern; wollüstig {adj}lecherous [Add to Longdo]
unzüchtiglecherous [Add to Longdo]
unzüchtig {adv}lecherously [Add to Longdo]
wollüstig {adv}lecherously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]
好き者[すきもの, sukimono] (n) (vulg) dilettante; lecher; nymphomaniac [Add to Longdo]
好色っ漢;好色漢[こうしょっかん(好色っ漢);こうしょくかん(好色漢), koushokkan ( koushoku tsu kan ); koushokukan ( koushoku kan )] (n) lecher [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na,n) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
色好み[いろごのみ, irogonomi] (n) sensuality; lechery [Add to Longdo]
数寄者[すきしゃ, sukisha] (n) (1) man of refined tastes; refined person; tea ceremony master; (2) lewd man; lecher [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top