ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

淫乱

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淫乱-, *淫乱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫乱[yín luàn, ㄧㄣˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] promiscuous, #47,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You followed and watched her.[CN] 你发现玛西娅在参加淫乱狂欢... Giallo a Venezia (1979)
She just... kept... pushing.[JA] 淫乱の売女 The Blind Fortune Teller (2015)
Each embrace became a coupling, and each coupling the wildest fornication, until, weary from their passionate writhings, they fell asleep in each other's arms, drunk with pleasure.[CN] 每一次拥抱都成了一次欢好 每一次欢好都是 最狂野的淫乱 直到激情缠绵后 倦意袭来 Au Revoir les Enfants (1987)
But howsoever thou pursuest this act, taint not thy mind, nor let thy soul contrive against thy mother aught.[CN] 变成一张淫乱的卧榻 无论你是怎样进行复仇 别沾污你的心 Hamlet (1948)
And at night, when the robin sleeps she gets fucked by Garibaldi.[CN] 晚上黑鸟睡着了... ...她就跟加里波第淫乱 X-Rated Girl (1971)
Nay, but to live in the rank sweat of a lascivious bed, stewed in corruption, honeying and making love over the nasty sty...[CN] 嘿 在床上淋漓的臭汗里过日子 整个儿糜烂 守着肮脏的猪圈无休止的淫乱! 哦 哈姆雷特 别再说了 Hamlet (1948)
Because you're a little slut.[JA] お前が淫乱女だからだ Tricks and Treats (2012)
A little orgy perhaps.[CN] 也许小小的淫乱 The Witches (1966)
Like I care about what happens to that slutty hag.[JA] 関係ないんだけど あんな淫乱ババア The Garden of Words (2013)
Naughty Theodore.[CN] 淫乱的希欧多尔 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
I think a cougar is the same older seductress, but with no kids.[JA] クーガーは淫乱熟女 子供無し After Porn Ends 2 (2017)
Whore![JA] 淫乱男! Knock Knock (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top