ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

色狼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色狼-, *色狼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know how hard it is for a girl to just go out... for a quiet beer by herself without being attacked by wolves?[CN] 你知道一个女生只想安安静静... 喝杯啤酒而不被色狼骚扰有多难吗? Change of Course (2004)
How are you, you lusty sinner?[CN] 你好吗? 我的大色狼 The Barbarian Invasions (2003)
You moron[CN] 你這色狼 Sing gum zhook kao (2004)
To her, I'm just a stupid horny bastard![CN] 我告诉你 我现在在她心里 我就一大色狼 Waiting Alone (2004)
You'd better think something to handle the wolf out there.[CN] 你们该先想想待会 怎应付外面的女色狼 Dang nan ren bian cheng nu ren (2002)
How can I tell who's the sex addict?[CN] 我哪知道谁是色狼 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
Especially me I'm definitely pervert bait[CN] 尤其像我这种美女 是变态色狼锁定的首要目标耶 Swing Girls (2004)
This doll thinks a gorilla makes a safer boyfriend. You wolf!"[CN] 这个洋娃娃觉得大猩猩 做男朋友更有安全感 你们这群色狼" The Notorious Bettie Page (2005)
It's the old pervert![CN] 是那个老色狼! Josee, the Tiger and the Fish (2003)
He's a sex addict[CN] 那个便是色狼 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
- What's up, girl?[CN] 我们上去和她打个招呼吧。 HEY,冷静点,色狼 Thirteen (2003)
After I go... be careful of the sex addict[CN] 以后没有我... 你可要小心色狼 Love Is a Many Stupid Thing (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top