Search result for

เข็มขัด

(49 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข็มขัด-, *เข็มขัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัด[N] belt, See also: girdle, Syn. สายรัดเอว, Example: ในยุคนี้ทองกำลังแพงใครมีเข็มขัดทองหรือสร้อยทองเส้นโตๆ แสดงว่าเป็นคนมีฐานะดี, Count unit: เส้น, Thai definition: เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง ทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง หนัง เป็นต้น
เข็มขัดนิรภัย[N] seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count unit: เส้น, Thai definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็มขัดน. เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง, สายรัดเอว.
เข็มขัดนิรภัยน. เข็มขัดที่ติดอยู่ที่นั่งในรถยนต์หรือเครื่องบินเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารถูกเหวี่ยงกระเด็นจากที่นั่งเมื่อมีอุบัติเหตุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trussเข็มขัดกันไส้เลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lap strap; lap beltเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belts, Safetyเข็มขัดรัดตัวให้ติดกับรถ [การแพทย์]
Cuff Suspensionเข็มขัดสำหรับดึงขาเทียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Has the equivalent of a black belt in kendo,ที่เป็นเคนโด้ ถึงขึ้นเข็มขัดดำเลยนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I got a first-degree black belt equivalent,ได้ถึงเข็มขัดดำเชียวนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Put on your seatbelt.คาดเข็มขัด Passengers (2008)
Miss, aren't these supposed to be attached to my seat?ขอโทษนะครับคุณ เข็มขัดนี้มันควรจะยึดติดกับที่นั่งของผมไม่ใช่หรือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Maurice, you must wear this chastity belt.ส่วนแก มอริส คาดเข็มขัดพรหมจรรย์นี่ The Love Guru (2008)
Chastity belt?เข็มขัดพรหมจรรย์! The Love Guru (2008)
Once you have learned that self-love is more important than being loved by others, you may remove the belt.เมื่อไหร่ที่แกเรียนรู้ว่า รักตัวเองสำคัญกว่าให้คนอื่นรัก แกถึงจะถอดเข็มขัดออกได้ The Love Guru (2008)
I am not thinking about my chastity belt.ผมไม่ได้นึกถึง เข็มขัดพรหมจรรย์ของผม The Love Guru (2008)
My name is the Guru Pitka, and I wear a chastity belt.ผมชื่อ กูรู พิตก้า และผมใส่เข็มขัดพรหมจรรย์ The Love Guru (2008)
Well, I've been wearing this belt since I was 12 years old.ผมใส่เข็มขัดพรหมจรรย์ มาตั้งแต่ 12 ขวบ The Love Guru (2008)
You had half a seat belt in the car.แถมเข็มขัดนิรภัยในรถไปอีกครึ่งนึงด้วย Marley & Me (2008)
I'd tell you to fasten your seatbelts, but I was too cheap to buy any!ฉันอยากบอกให้ทุกคนคาดเข็มขัด แต่ฉันจนไม่มีเงินซื้อใช้ ฉันหัวเราะทำไม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มขัด[n.] (khemkhat) EN: belt   FR: ceinture [f]
เข็มขัดนิรภัย[n. exp.] (khemkhat niraphai) EN: seat belt ; safety belt   FR: ceinture de sécurité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt[N] เข็มขัด, See also: สายคาดเอว
life belt[N] สายชูชีพ, See also: เข็มขัดชูชีพ
safety belt[N] เข็มขัดนิรภัย
seat belt[N] เข็มขัดนิรภัย, Syn. safety belt, lifebelt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
girth(เกิร์ธ) n. ช่วงกว้าง. vt. คาดเข็มขัด
life beltn. เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
pandy(แพน'ดี) n. การตีมือด้วยไม้เรียวหรือเข็มขัดหนังเพื่อทำโทษนักเรียน
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย,สายรัดนิรภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
belt(vt) รัดเข็มขัด
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
cincture(vt) รัดเข็มขัด
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
girdle(vt) คาดเข็มขัด,พัน,รัด,ล้อมรอบ
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top