ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fish

F IH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fish-, *fish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fish(n) ปลา, See also: เนื้อปลา, มัจฉา
fish(vi) จับปลา (ด้วยอุปกรณ์), See also: หาปลา, ตกปลา, ตีอวน
fish(vt) จับปลา, See also: หาปลา, ตกปลา
fish(vi) ค้นหา, See also: ล้วง, ค้น, Syn. search
fish(sl) ผู้หญิง
fishy(adj) กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา, See also: กลิ่นคาวปลา, Syn. fishlike, piscine
fishy(adj) น่าสงสัย, See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ, Syn. suspicious, dubious, odd, Ant. sure, certain
fish in(phrv) พยายามจับปลาด้วย (แห, เบ็ดฯลฯ), See also: จับปลาด้วย, หาปลาด้วย
fish up(phrv) นำขึ้นมาจากน้ำ, Syn. fish out
fish up(phrv) ล้วง, See also: ล้วงหา, Syn. fish out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fish(ฟิช) { fished, fishing, fishes } n. ปลา, เนื้อปลา, สัตว์น้ำ, บุคคล, คนอ่อนหัด vt. ตกปลา, จับปลา, ล้วงออก, ดึงออก, ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish, fishes
fish hook(ฟิช'ฮุค) n. เบ็ดตกปลา
fishableadj. ซึ่งตกปลาได้
fishermann. ชาวประมง, คนจับปลา, เรือจับปลา
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง, ท่าปลา, เทคนิคการเลี้ยงปลา, เทคนิคการจับปลา, สิทธิในการจับปลา, สัมปทานในการจับปลา
fishing(ฟิช'ชิง) n. การจับปลา, เทคนิคการจับปลา, สถานที่จับปลา
fishing lineสายเบ็ด
fishing rodคันเบ็ดซึ่งงอได้
fishingpoleไม้ตกปลาท -S., fish pole
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ, -มังเกอะ) n. คนขายปลา, พ่อค้าขายปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
fish(n) ปลา
fish(vi) ตกปลา, หาปลา, จับปลา
fish(vt) ดึงออกมา, ล้วงออกมา, เกี่ยว, ตกเบ็ด
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ, เรื่องโกหก, เรื่องโม้
fisher(n) ชาวประมง, คนตกปลา, คนหาปลา, คนดึงออกมา
fisherman(n) ชาวประมง, คนหาปลา, คนจับปลา, มีนกร
fishery(n) การประมง, การจับปลา
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
fishmonger(n) คนขายปลา, พ่อค้าปลา
fishnet(n) แห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fish eyeตาปลา [ รอยแตก ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fisheryการประมง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fishery, right ofสิทธิการประมง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishปลา, Example: ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Fish as foodปลาที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Fish chipsปลาแผ่นกรอบ [TU Subject Heading]
Fish cultureการเลี้ยงปลา [TU Subject Heading]
Fish Diseasesปลา, โรค [การแพทย์]
fish ladderfish ladder, บันไดปลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fish mealปลาป่น [TU Subject Heading]
Fish meal as feedปลาที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Fish meal industryอุตสาหกรรมปลาป่น [TU Subject Heading]
Fish oilน้ำมันปลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fish cake(n) ทอดมันปลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I eat-a the fish and I drink-a champagneฉันกินปลาและฉันดื่มแชมเปญ Pinocchio (1940)
There isn't a fish left.ที่มีอยู่ไม่ซ้ายปลา Pinocchio (1940)
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
If I cannot fish with you, I'd like to serve in some way.ถ้าฉันไม่สามารถตกปลากับคุณ ฉันต้องการที่จะให้บริการใน บางวิธี The Old Man and the Sea (1958)
Remember how long we went without fish before?เราไปโดยไม่ได้ปลามาก่อน หรือไม่ จากนั้นเราก็จับคนใหญ่ The Old Man and the Sea (1958)
I only hope when I'm an old man I have a boy to fish for me.ฉันมีเด็กไปตกปลาสำหรับฉัน The Old Man and the Sea (1958)
You can't fish and not eat. I have.ฉันมี. The Old Man and the Sea (1958)
You won't fish without eating while I'm alive.คุณจะไม่ได้ปลาโดยไม่ต้องกิน ในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ The Old Man and the Sea (1958)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fishA bat is not a bird any more than a fish is.
fishA big red fish is swimming about in the pond.
fishA dolphin is no more a fish than a dog is.
fishA fish can swim.
fishA fishing boat putt off just now.
fishA fishing light wavers under the lee of an island.
fishA fish leaped out of the water.
fishA fish out of water. [ Proverb ]
fishA fish swims by moving its tail.
fishAir is to man what water is to fish.
fishAir is to us what water is to fish.
fishAll's fish that comes to the net.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสป.(n) Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. องค์การสะพานปลา
เครื่องจับสัตว์น้ำ(n) fishing gear, Syn. เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ, Example: สวิงไม่มีด้ามเป็นเครื่องจับสัตว์น้ำตามหนองบึง เช่นกุ้งฝอย และปลาขนาดเล็ก
สวิง(n) net, See also: fishing net, Count Unit: ปาก
เบ็ด(n) fishhook, See also: hook, barbed hook, Example: ชาวไร่ ชาวนา หาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือกุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง
ลูกชิ้น(n) meat ball, See also: fish ball, Example: รายการอาหารที่จะออกร้านขายจะมีกระเพาะปลา ลูกชิ้นปิ้ง และไอศกรีมกะทิ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนื้อปลาหรือหมูเป็นต้นที่โขลกทำเป็นก้อนแล้วต้ม
เหม็นคาว(adj) fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai Definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
แห(n) fishnet, See also: cast nest, Example: ปู่เขาออกไปทอดแหหาปลาบริเวณกลางแม่น้ำโขง, Count Unit: ปาก, Thai Definition: ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆ ดึงขึ้นมา
กลิ่นคาว(n) fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai Definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
เกล็ดปลา(n) scale, See also: fish scale, Example: เกล็ดปลาสีน้ำเงินเป็นประกายวับแวมอยู่ในแสงสลัว, Count Unit: เกล็ด, Thai Definition: ส่วนที่เป็นแผ่นๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลา
ไข่ปลา(n) fish's roe, See also: spawn, Example: ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน, Count Unit: เม็ด, ฝัก, Thai Definition: สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [ m ]
บ่อเลี้ยงปลา[bø līeng plā] (n, exp) EN: fish pond  FR: bassin d'élevage [ m ]
ฉนาก[chanāk] (n) EN: sawfish  FR: espadon [ m ] ; poisson-scie [ m ]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวประมง[chāopramong] (n) EN: fisherman  FR: pêcheur [ m ]
ชิ้นปลา[chin plā] (n, exp) EN: slice of fish  FR: filet de poisson [ m ]
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [ m ]
ดึงแห[deung haē] (v, exp) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet
ดุก[duk] (n) EN: catfish  FR: poisson-chat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FISH F IH1 SH
FISHY F IH1 SH IY0
FISHES F IH1 SH AH0 Z
FISHER F IH1 SH ER0
FISHEL F IH1 SH AH0 L
FISHED F IH1 SH T
FISHES F IH1 SH IH0 Z
FISH'S F IH1 SH IH0 Z
FISHERY F IH1 SH ER0 IY0
FISHERS F IH1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fish (v) fˈɪʃ (f i1 sh)
fishy (j) fˈɪʃiː (f i1 sh ii)
fished (v) fˈɪʃt (f i1 sh t)
fisher (n) fˈɪʃər (f i1 sh @ r)
fishes (v) fˈɪʃɪz (f i1 sh i z)
fishers (n) fˈɪʃəz (f i1 sh @ z)
fishery (n) fˈɪʃəriː (f i1 sh @ r ii)
fishier (j) fˈɪʃɪəʳr (f i1 sh i@ r)
fishing (v) fˈɪʃɪŋ (f i1 sh i ng)
fishball (n) fˈɪʃbɔːl (f i1 sh b oo l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] fish #1,224 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] fish out (from pocket) #4,436 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] fish out (from pocket) #4,436 [Add to Longdo]
[lāo, ㄌㄠ, / ] fish up #5,135 [Add to Longdo]
渔业[yú yè, ㄩˊ ㄧㄝˋ, / ] fishing industry; fishery #8,577 [Add to Longdo]
渔民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] fisherman; fisher folk #9,539 [Add to Longdo]
渔船[yú chuán, ㄩˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] fishing boat #10,131 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] fisherman; to fish #10,183 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] fishy (smell) #12,934 [Add to Longdo]
鱼类[yú lèi, ㄩˊ ㄌㄟˋ, / ] fishes #14,194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischarmut { f }fish scarcity [Add to Longdo]
Fischart { f } | Fischarten { pl } | strömungsliebende Fischartenfish species | fish species | rheophile fish species [Add to Longdo]
Fischbestand { m }fish stock [Add to Longdo]
Fischfauna { f }fish fauna [Add to Longdo]
Fischgabel { f }fish spear [Add to Longdo]
Fischgericht { n } | Fischgerichte { pl }fish dish | fish dishes [Add to Longdo]
Fischglas { n }fish bowl [Add to Longdo]
Fischlausbefall { m }fish lice [Add to Longdo]
Fischleim { m }fish glue [Add to Longdo]
Fischleiter { f }fish ladder [Add to Longdo]
Fischmarkt { m }fish market [Add to Longdo]
Fischmehl { n }fish meal [Add to Longdo]
Fischmesser { n }fish knife [Add to Longdo]
Fischpass { m }fish passage [Add to Longdo]
Fischpaste { f }fish paste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[まる, maru] (n, n-suf) (1) fishball; meatball; (2) (See 丸薬) pill #1,073 [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) #1,174 [Add to Longdo]
[さかな(P);うお, sakana (P); uo] (n) fish; (P) #1,849 [Add to Longdo]
[び, bi] (n) (1) (See 二十八宿) Chinese "Tail" constellation (one of the 28 mansions); (suf, ctr) (2) counter for fish, shrimp, etc. #2,967 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) #3,528 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary #4,501 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crawfish \Craw"fish`\ (kr[add]"f[i^]sh`), Crayfish \Cray"fish`\
   (kr[=a]"f[i^]sh`), n.; pl. {-fishes} or {-fish}. [Corrupted
   fr. OE. crevis, creves, OF. crevice, F. ['e]crevisse, fr.
   OHG. krebiz crab, G. krebs. See {Crab}. The ending -fish
   arose from confusion with E. fish.] (Zool.)
   Any decapod crustacean of the family {Astacid[ae]} (genera
   {Cambarus} and {Cambarus}), resembling the lobster, but
   smaller, and found in fresh waters. Crawfishes are esteemed
   very delicate food both in Europe and America. The North
   American species are numerous and mostly belong to the genus
   {Cambarus}. The blind crawfish of the Mammoth Cave is
   {Cambarus pellucidus}. The common European species is
   {Astacus fluviatilis}.
 
   Syn: crawdad, crawdaddy.
     [1913 Webster]
 
   2. tiny lobsterlike crustaceans usually boiled briefly.
 
   Syn: crawdad, ecrevisse.
     [WordNet 1.5]
 
   3. a large edible marine crustacean having a spiny carapace
    but lacking the large pincers of true lobsters.
 
   Syn: spiny lobster, langouste, rock lobster, crayfish, sea
     crawfish.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\ (f[i^]sh), n. [F. fiche peg, mark, fr. fisher to
   fix.]
   A counter, used in various games.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\, n.; pl. {Fishes} (f[i^]sh"[e^]z), or collectively,
   {Fish}. [OE. fisch, fisc, fis, AS. fisc; akin to D. visch,
   OS. & OHG. fisk, G. fisch, Icel. fiskr, Sw. & Dan. fisk,
   Goth. fisks, L. piscis, Ir. iasg. Cf. {Piscatorial}. In some
   cases, such as fish joint, fish plate, this word has prob.
   been confused with fish, fr. F. fichea peg.]
   1. A name loosely applied in popular usage to many animals of
    diverse characteristics, living in the water.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An oviparous, vertebrate animal usually having
    fins and a covering scales or plates. It breathes by means
    of gills, and lives almost entirely in the water. See
    {Pisces}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The true fishes include the Teleostei (bony fishes),
      Ganoidei, Dipnoi, and Elasmobranchii or Selachians
      (sharks and skates). Formerly the leptocardia and
      Marsipobranciata were also included, but these are now
      generally regarded as two distinct classes, below the
      fishes.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. The twelfth sign of the zodiac; Pisces.
    [1913 Webster]
 
   4. The flesh of fish, used as food.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A purchase used to fish the anchor.
    (b) A piece of timber, somewhat in the form of a fish,
      used to strengthen a mast or yard.
      [1913 Webster]
 
   Note: Fish is used adjectively or as part of a compound word;
      as, fish line, fish pole, fish spear, fish-bellied.
      [1913 Webster]
 
   {Age of Fishes}. See under {Age}, n., 8.
 
   {Fish ball}, fish (usually salted codfish) shared fine, mixed
    with mashed potato, and made into the form of a small,
    round cake. [U.S.]
 
   {Fish bar}. Same as {Fish plate} (below).
 
   {Fish beam} (Mech.), a beam one of whose sides (commonly the
    under one) swells out like the belly of a fish. --Francis.
 
   {Fish crow} (Zool.), a species of crow ({Corvus ossifragus}),
    found on the Atlantic coast of the United States. It feeds
    largely on fish.
 
   {Fish culture}, the artifical breeding and rearing of fish;
    pisciculture.
 
   {Fish davit}. See {Davit}.
 
   {Fish day}, a day on which fish is eaten; a fast day.
 
   {Fish duck} (Zool.), any species of merganser.
 
   {Fish fall}, the tackle depending from the fish davit, used
    in hauling up the anchor to the gunwale of a ship.
 
   {Fish garth}, a dam or weir in a river for keeping fish or
    taking them easily.
 
   {Fish glue}. See {Isinglass}.
 
   {Fish joint}, a joint formed by a plate or pair of plates
    fastened upon two meeting beams, plates, etc., at their
    junction; -- used largely in connecting the rails of
    railroads.
 
   {Fish kettle}, a long kettle for boiling fish whole.
 
   {Fish ladder}, a dam with a series of steps which fish can
    leap in order to ascend falls in a river.
 
   {Fish line}, or {Fishing line}, a line made of twisted hair,
    silk, etc., used in angling.
 
   {Fish louse} (Zool.), any crustacean parasitic on fishes,
    esp. the parasitic Copepoda, belonging to {Caligus},
    {Argulus}, and other related genera. See {Branchiura}.
 
   {Fish maw} (Zool.), the stomach of a fish; also, the air
    bladder, or sound.
 
   {Fish meal}, fish desiccated and ground fine, for use in
    soups, etc.
 
   {Fish oil}, oil obtained from the bodies of fish and marine
    animals, as whales, seals, sharks, from cods' livers, etc.
    
 
   {Fish owl} (Zool.), a fish-eating owl of the Old World genera
    {Scotopelia} and {Ketupa}, esp. a large East Indian
    species ({K. Ceylonensis}).
 
   {Fish plate}, one of the plates of a fish joint.
 
   {Fish pot}, a wicker basket, sunk, with a float attached, for
    catching crabs, lobsters, etc.
 
   {Fish pound}, a net attached to stakes, for entrapping and
    catching fish; a weir. [Local, U.S.] --Bartlett.
 
   {Fish slice}, a broad knife for dividing fish at table; a
    fish trowel.
 
   {Fish slide}, an inclined box set in a stream at a small
    fall, or ripple, to catch fish descending the current.
    --Knight.
 
   {Fish sound}, the air bladder of certain fishes, esp. those
    that are dried and used as food, or in the arts, as for
    the preparation of isinglass.
 
   {Fish story}, a story which taxes credulity; an extravagant
    or incredible narration. [Colloq. U.S.] --Bartlett.
 
   {Fish strainer}.
    (a) A metal colander, with handles, for taking fish from a
      boiler.
    (b) A perforated earthenware slab at the bottom of a dish,
      to drain the water from a boiled fish.
 
   {Fish trowel}, a fish slice.
 
   {Fish weir} or {Fish wear}, a weir set in a stream, for
    catching fish.
 
   {Neither fish nor flesh}, {Neither fish nor fowl} (Fig.),
    neither one thing nor the other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\, v. i. [imp. & p. p. {Fished}; p. pr. & vb. n.
   {Fishing}.]
   1. To attempt to catch fish; to be employed in taking fish,
    by any means, as by angling or drawing a net.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to obtain by artifice, or indirectly to seek to
    draw forth; as, to fish for compliments.
    [1913 Webster]
 
       Any other fishing question.      --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\, v. t. [OE. fischen, fisken, fissen, AS. fiscian;
   akin to G. fischen, OHG. fisc?n, Goth. fisk?n. See {Fish} the
   animal.]
   1. To catch; to draw out or up; as, to fish up an anchor.
    [1913 Webster]
 
   2. To search by raking or sweeping. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To try with a fishing rod; to catch fish in; as, to fish a
    stream. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   4. To strengthen (a beam, mast, etc.), or unite end to end
    (two timbers, railroad rails, etc.) by bolting a plank,
    timber, or plate to the beam, mast, or timbers, lengthwise
    on one or both sides. See {Fish joint}, under {Fish}, n.
    [1913 Webster]
 
   {To fish the anchor}. (Naut.) See under {Anchor}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fish
   n 1: any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates
      usually having scales and breathing through gills; "the
      shark is a large fish"; "in the living room there was a
      tank of colorful fish"
   2: the flesh of fish used as food; "in Japan most fish is eaten
     raw"; "after the scare about foot-and-mouth disease a lot of
     people started eating fish instead of meat"; "they have a
     chef who specializes in fish"
   3: (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces
     [syn: {Pisces}, {Fish}]
   4: the twelfth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about February 19 to March 20 [syn: {Pisces}, {Pisces the
     Fishes}, {Fish}]
   v 1: seek indirectly; "fish for compliments" [syn: {fish},
      {angle}]
   2: catch or try to catch fish or shellfish; "I like to go
     fishing on weekends"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fish
  n.
 
   [Adelaide University, Australia]
 
   1. Another {metasyntactic variable}. See {foo}. Derived originally from the
   Monty Python skit in the middle of The Meaning of Life entitled Find the
   Fish.
 
   2. A pun for microfiche. A microfiche file cabinet may be referred to as a
   fish tank.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FISH
     FIle transfer with a SHell, "FiSH"
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top