Search result for

แห

(136 entries)
(0.11 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แห-, *แห*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีแดกแห้เป็นคำด่าประจานเด็กผู้หญิงที่ผัวตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ด่าเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีผัวแล้ว เป็นต้น

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แหน่[แน^] (adv) หน่อย ใช้ประกอบท้ายคำพูด เช่น ขอแหน่ = ขอหน่อย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto
สาระแหน่ (n ) Lemon balm
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แหม็ดหมด ไม่เหลือ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แหย้ว (n ) คำแสดงเสียงเรียกเหมือนแมว ใช้ล้อเลียนคนบางคนที่ทำตัวเหมือนเด็ก ขี้อ้อน เอาแต่ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห [N] fishnet, See also: cast nest, Example: ปู่เขาออกไปทอดแหหาปลาบริเวณกลางแม่น้ำโขง, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆ ดึงขึ้นมา
แห [V] part, See also: break, stretch apart, separate apart, pull apart, Ant. หุบ, Example: รถผ้าป่าพลิกคว่ำ แหกโค้งสะพาน พาผู้โดยสารตายสยองไปตามๆ กัน, Thai definition: แยกออก, ถ่างออก, ทำให้อ้าออก, ใช้กำลังฟันฝ่าออกไป
แห [ADJ] hoarse, See also: husky, raucous, Syn. พร่า, ปร่า, Example: แกตะโกนตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบเครือ, Thai definition: แห้งไม่แจ่มใส (ใช้แก่เสียง)
แห [INT] oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
แห [V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
แห [ADV] sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น
แห [V] scold, See also: bawl, shout in rebuke, rebuke, bellow, snap, Syn. ดุ, ตวาด, ว่า, Example: คนแฝดน้องชอบแหวใส่พี่ตลอดเวลาอย่างไม่เกรงใจ, Thai definition: แผดเสียงดุว่า
แห [V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
แห [N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
แหงน [V] turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหน. ขบวนที่ไปพร้อมกันด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีการตกแต่งหรือมีดนตรีประกอบเป็นต้น เช่น แห่นาค แห่ขันหมาก แห่ศพ.
แหก. ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มาก ๆ.
แหว. เสียงอย่างเสียงหมาคำราม, เขียนเป็น แฮ่ ก็มี.
แหน. ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในนํ้าแล้วค่อย ๆ ดึงขึ้นมา.
แหว. เปรียว, ไม่เชื่อง.
แหว. ใช้เข้าคู่กับคำ ห่าง เป็น ห่างแห หรือแหห่าง เช่น กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม (เห่เรือ).
แหน. กุ้งแห. (ดู กะต่อม).
แหก. แยกออก, ถ่างออก, ทำให้อ้าออก, เช่น แหกขา, ใช้กำลังฟันฝ่าออกไป เช่น แหกคุก กองทหารตีแหกวงล้อมข้าศึกออกไป.
แหกขี้ตาก. รีบร้อน เช่น แหกขี้ตามาแต่เช้า.
แหกคอกก. ประพฤติตัวผิดเหล่าผิดกอหรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมา (มักใช้ในเชิงตำหนิ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi-elliptic springแหนบกึ่งวงรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
serrefineแหนบหนีบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminated springแหนบอัดซ้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary springแหนบเสริม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaf springแหนบแผ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acuteแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aristateแหลมเข็ม, มีรยางค์แข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
initiatorแหล่งกระแสลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
placode, lensแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก

ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ

ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reservoirแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
โดยปิโตรเลียมซึ่งได้แก่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชั้นหินทราย [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Capแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน, ในแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน ก๊าซจะอยู่ส่วนบนของแหล่งกักเก็บ เรียกว่า Gas cap [ปิโตรเลี่ยม]
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห[n.] (haē) EN: fishnet ; cast net ; net   FR: filet de pêche [m] ; épervier [m]
แห[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
แห[n.] (haē) EN: growl of a dog   
แห[v.] (haē) EN: snarl   
แห[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat   
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cesspoolแหล่งเสื่อมโทรม
jarussiแห่งประวัติศาสตร์
ngaw (vt) แหงว (เสียงร้อง ของแมวหรือเด็กผู้หญิง)
Pantograph (jargon ) แหนบรับไฟ
provenance (n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ
spiky (adj ) แหลม, ตั้ง (ทรงผม)
World Heritage site (n ) แหล่งมรดกโลก
แหล่ม (n) แหล่ม : หมายความแหล่ม อะฮ้า ใช่แล้วความแหล่ม มันดูแปลกๆ ในสายตาคนปกติ ไม่ธรรมดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute    [ADJ] แหลม, See also: ที่มีปลายแหลม, Syn. sharp-pointed
aestival    [ADJ] แห่งฤดูร้อน, Syn. estival
arid    [ADJ] แห้ง, See also: แห้งแล้ง, Syn. dry
Asian    [ADJ] เกี่ยวกับทวีปเอเชีย, See also: แห่งเอเชีย, Syn. Oriental
barren    [ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
bonanza    [N] แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา, Syn. windfall
bone dry    [ADJ] แห้งมาก, See also: แห้งผาก
break    [VT] แยก, See also: แหก, แหวก
cape    [N] แหลม, See also: ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในน้ำ, Syn. headland, point, foreland
coarsen    [VI] แห้งหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ゲーーー[げーーー, ge---] (slang) แหวะ (เสียงการสำรอกออกมา)
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[みさき, ] (n ) แหลม(ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในน้ำ), See also: R. 岬馬

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鋭い[するどい, surudoi] แหลม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
乾く[かわく, kawaku] Thai: แห้ง English: to get dry
枯れる[かれる, kareru] Thai: แห้งเหี่ยว English: to wither
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: แหงนมอง English: to look up (to)

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
spitz(adj) แหลม
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

French-Thai: Longdo Dictionary
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Are you satisfied with the result?

Go to Top