ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piscine

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piscine-, *piscine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piscine[ADJ] เกี่ยวกับปลา, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. piscatorian

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piscine Patel.พิสซีน พาเทล Life of Pi (2012)
I am Piscine Molitor Patel.ผมชื่อพิสซีน มอลิตอร์ พาเทล Life of Pi (2012)
Je m'appelle Piscine Molitor Patel.Je m'appelle Piscine Molitor Patel. (ผมชื่อพิสซีน มอนิตอร์ พาเทล) Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สระเป่าลม[n. exp.] (sa pao lom) EN: wadding pool   FR: piscine gonflable [f]
สระว่ายน้ำ[n.] (sawāinām) EN: pool   FR: piscine [f]
สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า[n. exp.] (sawāinām bon dātfā) EN: rooftop pool   FR: piscine sur terrasse [f]
สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก[n. exp.] (sawāinām khanāt māttrathān ōlimpik) FR: piscine olympique [f] ; bassin olympique [m]
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
สระว่ายน้ำในร่ม[n. exp.] (sawāinām nai rom) EN: indoor swimming pool ; indoor pool   FR: piscine couverte [f]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piscine \Pis"cine\, a. [L. piscis a fish.] (Zool.)
   Of or pertaining to a fish or fishes; as, piscine remains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piscine
   adj 1: of or relating to fish

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 piscine /pisin/ 
  pool; swimming-bath; swimming-pool

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top