ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไข่ปลา

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไข่ปลา-, *ไข่ปลา*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér, ㄦˊ] (n ) ไข่ปลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ปลา[N] line of dots, Example: กรุณากรอกข้อความลงในช่องไข่ปลา, Count unit: เส้น, Thai definition: จุดที่เรียงกันเป็นเส้น
ไข่ปลา[N] fish's roe, See also: spawn, Example: ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน, Count unit: เม็ด, ฝัก, Thai definition: สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข่ปลาน. จุดที่เรียงกันเป็นเส้น, ลายที่มีจุดเล็ก ๆ เป็นเส้นหรือเป็นกลุ่ม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is a skyscraper.ไข่ปลาเบลูก้านะ Big (1988)
Fishball and Cheung, stand by hereไข่ปลา สารวัตรจาง เตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ Infernal Affairs (2002)
I'll have the caviar blinis, please.ฉันขอไข่ปลาคาเวียร์ค่ะ Match Point (2005)
Honestly, they have the greatest caviar blinis here. - You should try them.ที่นี่เขามีไข่ปลาคาเวียร์ที่ขึ้นชื่อ Match Point (2005)
Yeah. Come on. Me and, uh, some beluga caviar?ได้สิ เอาน่า ผมกับไข่ปลาคาร์เวียร์หนะหรอ สบายมากอยู่แล้ว The Wild Brunch (2007)
rehydrated the fish eggs, and it hatched and it..ดูดเอาไข่ปลาขึ้นมาด้วย แล้วมันก็ฟักเป็นตัวออกมา Next (2007)
This restaurant uses Japan's best caviar.ภัตตราคารน้ใช้ไข่ปลาคาร์เวียอย่างดีของญี่ปุ่น โรงแรมเซเว่น ซี โตเกียว Eiga: Kurosagi (2008)
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม Frost/Nixon (2008)
I used to like caviar, until I found out it was made out of fish eggs.ฉันเคยชอบกินไข่ปลาคาเวียร์น่ะ จนฉันรู้ว่ามันทำมาจากไข่ปลอม The Ugly Truth (2009)
Beijing Duck, Shanghai crab and Beluga caviar that my honey sent bring them out all.เป็ดปักกิ่ง,ปูเซี่ยงไฮ้ และ ไข่ปลาเบลูก้า ที่สามีฉันส่งมา เอามันออกมาให้หมด Episode #1.7 (2009)
Like Japanese hamburger, or nori and mentaiko or pilaf......แฮมเบอร์เกอร์แบบญี่ปุ่น หรือ โนริ กับ เมนไทโกะ... [โนริ = สาหร่าย , เมนไทโกะ = ไข่ปลา] ...หรือ pilaf... Episode #1.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ปลา[n. exp.] (khai plā) EN: roe ; spawn   FR: oeufs de poisson [mpl]
ไข่ปลา[n. exp.] (khai plā) EN: caviar   
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caviar[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง, Syn. caviare
caviare[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, Syn. caviar
roe[N] ไข่ปลา, Syn. fish eggs
spawn[N] สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา), See also: ไข่ปลา, ไข่กบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caviar(แคฟ'เวียร์) n. ไข่ปลาsturgeon,น้ำปลา, Syn. caviare
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
roe(โร) n. ก้อนไข่ปลา,น้ำอสุจิของปลา,ก้อนไข่ปู,ก้อนไข่กุ้ง,roe deer (ดู)
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่

English-Thai: Nontri Dictionary
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
spawn(n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top