ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fishing

F IH1 SH IH0 NG   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fishing-, *fishing*, fish
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fishing[N] การจับปลา, See also: การทำประมง
fishing rod[N] คันเบ็ด, See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา, Syn. fishing pole
fishing line[N] สายเบ็ด
fishing pole[N] คันเบ็ด, See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา, Syn. fishing rod

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fishing(ฟิช'ชิง) n. การจับปลา,เทคนิคการจับปลา,สถานที่จับปลา
fishing lineสายเบ็ด
fishing rodคันเบ็ดซึ่งงอได้
fishingpoleไม้ตกปลาท -S.,fish pole

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishingการจับปลา [TU Subject Heading]
Fishing boatsเรือประมง [TU Subject Heading]
Fishing netsข่ายจับปลา [TU Subject Heading]
Fishing villagesหมู่บ้านประมง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, with a fishing rod.ไม่ ฉันหมายถึงคุณรู้กับคันเบ็ด Help! (1965)
Local fishing reported good.ประมงท้องถิ่นรายงานว่าดี Jaws (1975)
She tires, fishing boat comes along...- เธอเหนี่อย เเล้วเรือประมงก็มา... Jaws (1975)
When I was 12 years old, my father got me a boat and I went fishing off of Cape Cod.ตอนผมอายุ 12 พ่อผมซื้อเรือให้ผม เเล้วพาผมไปตกปลานอกเคป คอด Jaws (1975)
He's wearing a fishing cap. -A fishing cap?ท่านใส่หมวกตกปลาด้วย ท่านมี... Oh, God! (1977)
We go up with a whole bunch of fishing gear, and if a cop asks what we're doing there,เราไป พร้อมกับอุปกรณ์ตกปลาเพียบ และถ้าตำรวจถามว่าเราไปทำอะไรที่นั่น Stand by Me (1986)
In fact, I once got yelled at because during a fishing trip, I wouldn't take the hook and put it through a minnow.ผมเคยถูกดุด้วยซ้ำ... ...เพราะไม่กล้าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อ Punchline (1988)
The boys always go fishing with first-timers.ชายเสมอไปตกปลากับครั้งแรกนับ The Shawshank Redemption (1994)
I remember, when I was a kid, me and my father... we went ice fishing out on Lake Wissota.ตอนผมยังเด็ก ผมกับพ่อไปตกปลา ใต้น้ำแข็ง ที่ทะเลสาบวิสโซต้า Titanic (1997)
- Ice fishing is, you know, where you-- ตกปลาใต้น้ำแข็งคือ... Titanic (1997)
- I know what ice fishing is.- ฉันรู้น่า Titanic (1997)
You mean fishing as in... fishing?คุณหมายถึง... ไปตกปลาเหรอ? April Story (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fishingA fishing boat putt off just now.
fishingA fishing light wavers under the lee of an island.
fishingAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
fishingAs a boy, I used to go fishing.
fishingBefore he went fishing he dug up some worms for bait.
fishingCome along with me and go fishing.
fishingDad goes fishing whenever he's free.
fishingEvery other day Bill goes fishing.
fishingEvery other day he goes fishing.
fishingEvery week it goes fishing.
fishingFather and I go fishing once in a while.
fishingFather has gone fishing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจับสัตว์น้ำ[N] fishing gear, Syn. เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ, Example: สวิงไม่มีด้ามเป็นเครื่องจับสัตว์น้ำตามหนองบึง เช่นกุ้งฝอย และปลาขนาดเล็ก
สวิง[N] net, See also: fishing net, Count unit: ปาก
คันเบ็ด[N] fishing rod, See also: fishing stick, Example: หล่อนตะโกนพูดกับชายที่นั่งอยู่ตรงโคนต้นโพในมือเขาถือคันเบ็ดข้างตัวมีข้องใบโต, Count unit: คัน
ปะมง[N] fishery, See also: fishing, Syn. ประมง, Example: โฮจิมินห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงว่าจะไม่มีความร่วมมือทางปะมงใดๆ ระหว่างภาคเอกชนไทยและรัฐบาลเวียดนาม, Thai definition: การจับสัตว์น้ำ
โป๊ะ[N] stake trap, See also: fishing stake, slat trap, Example: ชาวประมงจับปลาด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น ลอบ โพงพาง หรือ โป๊ะ เป็นต้น, Count unit: ลูก, ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องดักปลาในทะเล ใช้ไม้ปักเป็นปีก
เรือประมง[N] fishing boat, Example: ตำรวจกองปราบปรามจับกุมเฮโรอีนได้ในเรือประมง บริเวณน่านน้ำชุมพร, Count unit: ลำ
ตังเก[N] fishing boat, Syn. เรือตังเก, เรือหาปลา, เรือประมง, Example: ชาวประมงเอาเรือตังเกออกทะเลเพื่อร่อนเร่หาปลา, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง ใช้จับปลาตามชายฝั่งทะเล ทางด้านค่อนมาทางหัวเรือมีเก๋ง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ชั้นบนเป็นที่สำหรับผู้ควบคุมเรือใช้ดูทิศทาง มีเสากระโดง
ประมง[N] fishery, See also: fishing, Syn. ประโมง, การจับสัตว์น้ำ, Example: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมง และประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง
การจับปลา[N] fishing, See also: fishery, Example: การจับปลาด้วยมือได้ทำยาก
เรือหาปลา[N] fishing boat, Syn. เรือประมง, Example: กี้มองเห็นเรือยอร์ช เรือเล็ก เรือใบ และเรือหาปลา จอดเรียงรายรอบเรือเราเต็มไปหมด, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือที่ใช้สำหรับจับปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับปลา[v. exp.] (jap plā) EN: catch fish ; go fishing   FR: pêcher ; prendre du poisson
การจับปลา[n. exp.] (kān jap plā) EN: fishing ; fishery   
คันเบ็ด[n.] (khanbet) EN: fishing rod ; fishing stick   FR: canne à pêche [f]
หมู่บ้านประมง[n. exp.] (mūbān pramong) EN: fishing village   FR: village de pêcheurs [m]
โป๊ะ[n.] (po) EN: stake trap ; fishing stake ; slat trap ; fish stakes (sunk into the sea) ; bamboo stake trap   FR: piège à poissons [m]
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing   FR: pêcherie [f]
เรือหาปลา[n. exp.] (reūa hā plā) EN: fishing boat   FR: bateau de pêche [m]
เรือประมง[n. exp.] (reūa pramong) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat   FR: bateau de pêche [m]
เสือปลา[n.] (seūaplā) EN: Fishing Cat   
ตังเก[n.] (tangkē) EN: fishing boat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FISHING    F IH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fishing    (v) fˈɪʃɪŋ (f i1 sh i ng)
fishing-rod    (n) fˈɪʃɪŋ-rɒd (f i1 sh i ng - r o d)
fishing-line    (n) fˈɪʃɪŋ-laɪn (f i1 sh i ng - l ai n)
fishing-rods    (n) fˈɪʃɪŋ-rɒdz (f i1 sh i ng - r o d z)
fishing-lines    (n) fˈɪʃɪŋ-laɪnz (f i1 sh i ng - l ai n z)
fishing-tackle    (n) fˈɪʃɪŋ-tækl (f i1 sh i ng - t a k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渔业[yú yè, ㄩˊ ㄧㄝˋ, / ] fishing industry; fishery, #8,577 [Add to Longdo]
渔船[yú chuán, ㄩˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] fishing boat, #10,131 [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] fishing cormorant, #23,769 [Add to Longdo]
渔港[yú gǎng, ㄩˊ ㄍㄤˇ, / ] fishing port, #34,124 [Add to Longdo]
渔网[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net; fishnet, #36,361 [Add to Longdo]
渔场[yú chǎng, ㄩˊ ㄔㄤˇ, / ] fishing ground, #40,953 [Add to Longdo]
鱼网[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net, #53,250 [Add to Longdo]
渔具[yú jù, ㄩˊ ㄐㄩˋ, / ] fishing gear, #57,839 [Add to Longdo]
鱼竿[yú gān, ㄩˊ ㄍㄢ, 竿 / 竿] fishing rod, #66,477 [Add to Longdo]
渔猎[yú liè, ㄩˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] fishing and hunting; fig. to loot; to plunder, #73,339 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfischung {f}fishing dry [Add to Longdo]
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Angelausflug {m}fishing expedition [Add to Longdo]
Angelgerät {n}; Angelgeräte {pl}fishing gear [Add to Longdo]
Angelplatz {m}fishing area [Add to Longdo]
Angelvorschriften {pl}fishing regulations [Add to Longdo]
Angelzeug {m}fishing tackle [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]
Fischerboot {n} | Fischerboote {pl}fishing boat | fishing boats [Add to Longdo]
Fischerdorf {n} | Fischerdörfer {pl}fishing village | fishing villages [Add to Longdo]
Fischernetz {n}fishing net [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
エビ漁[エビりょう, ebi ryou] (n) shrimp fishing; shrimping [Add to Longdo]
カニ漁;蟹漁[カニりょう(カニ漁);かにりょう(蟹漁), kani ryou ( kani ryou ); kaniryou ( kani ryou )] (n) crab fishing; crabbing [Add to Longdo]
キャッチアンドリリース[, kyacchiandoriri-su] (n) catch and release (fishing) [Add to Longdo]
スピアフィッシング[, supiafisshingu] (n) spear fishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fishing \Fish"ing\, n.
   1. The act, practice, or art of one who fishes.
    [1913 Webster]
 
   2. A fishery. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fishing \Fish"ing\, a. [From {Fishing}, n.]
   Pertaining to fishing; used in fishery; engaged in fishing;
   as, fishing boat; fishing tackle; fishing village.
   [1913 Webster]
 
   {Fishing fly}, an artificial fly for fishing.
 
   {Fishing line}, a line used in catching fish.
 
   {Fishing net}, a net of various kinds for catching fish;
    including the bag net, casting net, drag net, landing net,
    seine, shrimping net, trawl, etc.
 
   {Fishing rod}, a long slender rod, to which is attached the
    line for angling.
 
   {Fishing smack}, a sloop or other small vessel used in sea
    fishing.
 
   {Fishing tackle}, apparatus used in fishing, as hook, line,
    rod, etc.
 
   {Fishing tube} (Micros.), a glass tube for selecting a
    microscopic object in a fluid.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\, v. i. [imp. & p. p. {Fished}; p. pr. & vb. n.
   {Fishing}.]
   1. To attempt to catch fish; to be employed in taking fish,
    by any means, as by angling or drawing a net.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to obtain by artifice, or indirectly to seek to
    draw forth; as, to fish for compliments.
    [1913 Webster]
 
       Any other fishing question.      --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fishing
   n 1: the act of someone who fishes as a diversion [syn:
      {fishing}, {sportfishing}]
   2: the occupation of catching fish for a living

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top