ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expandible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expandible-, *expandible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว The Lawnmower Man (1992)
Suddenly the tip began to expand, disclosing a slimy finger that wormed its way toward him.ทันใดนั้น มีนิ้วเล็กๆยื่นออกมา มันพุ่งเข้าหาเขา The Cement Garden (1993)
How about expanding the library? Get some new books in there.วิธีการเกี่ยวกับการขยายตัวของห้องสมุดหรือไม่ ได้รับหนังสือใหม่บางอย่างในการมี The Shawshank Redemption (1994)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
The police have expanded their efforts to include Motton, ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
My children's horizons keep expanding under her tutelage.My children's horizons keep expanding under her tutelage. Anna and the King (1999)
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ The Time Machine (2002)
Its expandable stomach allows the Komodo... to devour up to eighty percent of its body weight... in a single meal.ด้วยกระเพาะที่ขยายได้ของตัวเหี้ยแห่งโคโมโดทำให้.. มันสามารถกินได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว.. ในอาหารเพียงมื้อเดีย.. 11:14 (2003)
I feel confined, only free to expand myself within boundaries.ฉันรู้สึกเหมือนถูกขัง, เป็นอิสระได้แต่เพียงในบริเวณเขตของตน Ghost in the Shell (1995)
Your opportunities are expanded.โอกาสของพวกเธอจะกว้างขึ้น ถ้าเธอมองเข้าไปในดนตรี Raise Your Voice (2004)

WordNet (3.0)
expandable(adj) able to expand or be expanded, Syn. expansible, expandible
expandable(adj) (of gases) capable of expansion, Syn. expansible, expansile, expandible

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
expandible

adj. same as expandable.
Syn. -- expandable, expansible. [ WordNet 1.5 +PJC ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top