ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รำแพน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รำแพน-, *รำแพน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รำแพน[V] spread tail-feathers, See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock), Example: นกยูงรำแพนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่, Thai definition: แผ่หางกระดกขึ้นแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รำแพนก. แผ่หางกระดกขึ้นหรือแผ่ปีกแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง นกหว้า และนกแว่น).
รำแพนน. การเล่นอย่างโบราณชนิดหนึ่งในการพระราชพิธี ผู้เล่นนุ่งผ้าหยักรั้ง สวมเสื้อคอกลม มือทั้ง ๒ ถือหางนกยูงข้างละกำ รำออกท่าต่าง ๆ เลี้ยงตัวอยู่บนราวลวด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got a big-ass peacock right here.ก้นใหญ่เหมือนยูงรำแพนเลย Heat (1995)
A little attention from me and she's all poofed up like a peacock.แค่ฉันทำท่าว่าสนเธอ เธอก็เดินรำแพนอย่างกับนกยูง The Perfect Man (2005)
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน The Perfect Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รำแพน[v.] (ramphaēn) EN: spread tail-feathers   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top