ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlarge

EH2 N L AA1 R JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlarge-, *enlarge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., See also: cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge(vt) ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. expand, increase
enlarge(vi) ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. broaden
enlarge(vi) เสริมความ, See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
enlarge on(phrv) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlargement(n) การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
enlargement(n) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
enlarge upon(phrv) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย, เพิ่ม, ขยายตัว, เสริม -vi. กว้างขึ้น, โตขึ้น, ขยาย, พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
enlargementn. การขยาย, ภาพขยาย, สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น, สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
enlarge(vt) ขยายส่วน, ขยายตัว, ทำให้กว้างขวาง, เพิ่ม, เสริม
enlargement(n) การขยายส่วน, การขยายตัว, ภาพขยาย, สิ่งเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlarged, Diffuselyโตโดยทั่วไป [การแพทย์]
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Enlargement, Diffuseโตอย่างทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Diffuse Symmetricalลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Focalโตเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargersเครื่องอัดขยายภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I enlarge this, it won't come out very sharp.ถ้าเอาภาพนี้ไปขยาย มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไรนะ Christmas in August (1998)
You enlarge those too?คุณก็ขยายภาพนั่นด้วยเหรอ? Christmas in August (1998)
Enlarge again.ขยายภาพขึ้นอีกซิ Pilot (2004)
I want you to enlarge the upper right corner of his vest.ผมอยากให้คุณขยายภาพตรงมุมขวาบนของเสื้อกั๊ก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
An interesting notion, Miss Austen. Oblige me a walk along the river to enlarge upon the topic.เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก มิสออสติน อยากเดินไปกับผมที่แม่น้ำหน่อยมั้ย เพื่อคุยเรื่องนี้ให้มากขึ้น Becoming Jane (2007)
Enlarge the stomach.ขยายภาพตรงส่วนกระเพาะสิ Page Turner (2008)
I can enlarge it some more, but I'm afraid that's as good as you're gonna get.ฉันขยายมันได้ แต่ก็ดีได้แค่นี้นะ Bombshell (2008)
Ponyo, enlarge this too.ปองโย่ ขยายเทียนให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะ Ponyo (2008)
When the plaque gets to the brain, it could then trigger cerebral ischemia, which would enlarge the brain and then shut down the lungs, making it seem like strangulation.มันคงจะเคลื่อนที่เมื่อตอนที่เธอโดดบีบคอ เมื่อคลาบพลักเข้าสู้สมอง มันก็กระตุ้นส่วนนอกของสมองสั่งการ Some Kinda Love (2009)
Funaki-san... Yes? Can you enlarge the watch he's wearing for me?ฟูนากิซัง ช่วยขยายตรงนาฬิกาที่เขาสวม ทีสิครับ Episode #1.7 (2009)
Can you enlarge it and keep it rolling, please?ช่วยขยายภาพแล้วเดินภาพต่อเลยครับ Reflection of Desire (2010)
Enlarge the port area.ช่วยขยายแผนที่ของพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่าเรือหน่อย Poseidon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlargeCould you enlarge on your new theory?
enlargeHe tried to enlarge his sphere of influence.
enlargeI had an enlarged prostate.
enlargeI'm going to make enlarged copies.
enlargeThe school gymnasium was enlarged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขวะ(v) enlarge, See also: make wider, Syn. คว้าน, แหวก, แหวะ, Ant. ติด, ปิด, Example: ฆาตกรจะแขวะท้องเอาไส้ของเหยื่อออกมาทุกราย, Thai Definition: เอาสิ่งมีคมแหวะคว้านให้กว้าง
ควาก(adv) enlarged, See also: increased, Thai Definition: กว้างออกไปโตออกไปเพราะแรงดัน (ใช้เฉพาะรูและช่อง)
คว้าน(v) enlarge, See also: broaden, widen, expand, Example: ช่างเสื้อคว้านรูให้กว้างพอเหมาะกับขนาดของกระดุม, Thai Definition: ทำให้กว้าง
ส่วนขยาย(n) modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย(n) modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
การขยาย[kān khayāi] (n) EN: enlargement ; magnification ; expansion  FR: agrandissement [ m ]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [ f ] ; ajout [ m ]
ขยาย[khayāi] (v) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger  FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายบ้าน[khayāi bān] (v, exp) EN: enlarge a house  FR: agrandir une maison
ขยายห้อง[khayāi hǿng] (v, exp) EN: make a room bigger ; enlarge a room  FR: agrandir une pièce
ขยายขนาด[khayāi khanāt] (v, exp) EN: magnify ; enlarge (the size)
ขยายความ[khayāi khwām] (v, exp) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate  FR: amplifier
ขยายรูป[khayāi rūp] (v, exp) EN: enlarge a picture  FR: agrandir une photo
ขยายตัว[khayāitūa] (v) EN: expand ; get bigger ; enlarge  FR: dilater

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENLARGE EH2 N L AA1 R JH
ENLARGED EH2 N L AA1 R JH D
ENLARGER EH2 N L AA1 R G ER0
ENLARGES EH2 N L AA1 R JH IH0 Z
ENLARGEMENT EH2 N L AA1 R JH M AH0 N T
ENLARGEMENTS EH2 N L AA1 R JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlarge (v) ˈɪnlˈaːʤ (i1 n l aa1 jh)
enlarged (v) ˈɪnlˈaːʤd (i1 n l aa1 jh d)
enlarges (v) ˈɪnlˈaːʤɪz (i1 n l aa1 jh i z)
enlargement (n) ˈɪnlˈaːʤmənt (i1 n l aa1 jh m @ n t)
enlargements (n) ˈɪnlˈaːʤmənts (i1 n l aa1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, / ] enlarge #4,004 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n, vs) magnification; enlargement; expansion; (P) #1,589 [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] (n, vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P) #2,903 [Add to Longdo]
増大[ぞうだい, zoudai] (n, vs) enlargement; increase; (P) #8,188 [Add to Longdo]
肥大[ひだい, hidai] (n, vs, adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P) #11,036 [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1, vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) #16,136 [Add to Longdo]
エンラージメント[enra-jimento] (n) enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlarge \En*large"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlarged}; p. pr. &
   vb. n. {Enlarging}.] [OF. enlargier; pref. en- (L. in) + F.
   large wide. See {Large}.]
   1. To make larger; to increase in quantity or dimensions; to
    extend in limits; to magnify; as, the body is enlarged by
    nutrition; to enlarge one's house.
    [1913 Webster]
 
       To enlarge their possessions of land. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase the capacity of; to expand; to give free scope
    or greater scope to; also, to dilate, as with joy,
    affection, and the like; as, knowledge enlarges the mind.
    [1913 Webster]
 
       O ye Corinthians, our . . . heart is enlarged. --2
                          Cor. vi. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To set at large or set free. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       It will enlarge us from all restraints. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   {Enlarging hammer}, a hammer with a slightly rounded face of
    large diameter; -- used by gold beaters. --Knight.
 
   {To enlarge an order} or {To enlarge a rule} (Law), to extend
    the time for complying with it. --Abbott.
 
   {To enlarge one's self}, to give free vent to speech; to
    spread out discourse. "They enlarged themselves on this
    subject." --Clarendon.
 
   {To enlarge the heart}, to make free, liberal, and
    charitable.
 
   Syn: To increase; extend; expand; spread; amplify; augment;
     magnify. See {Increase}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlarge \En*large"\, v. i.
   1. To grow large or larger; to be further extended; to
    expand; as, a plant enlarges by growth; an estate enlarges
    by good management; a volume of air enlarges by
    rarefaction.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak or write at length; to be diffuse in speaking or
    writing; to expatiate; to dilate.
    [1913 Webster]
 
       To enlarge upon this theme.      --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To get more astern or parallel with the vessel's
    course; to draw aft; -- said of the wind.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlarge
   v 1: make larger; "She enlarged the flower beds"
   2: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]
   3: become larger or bigger
   4: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top