ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duck out

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duck out-, *duck out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll duck out when the lights go down.เราแอบย่องออกไป ตอนเขาดับไฟแล้วกัน Now You Know (2007)
I'll be a sitting duck out there.ฉันจะเป็นเป็ดนั่งอยู่ที่นั่น American Duos (2007)
It seemed that fate now offered me a wonderful alternative... an opportunity to completely duck out of my life.ดูเหมือนว่าโชคชะตา จะเสนอทางเลือกที่ดีให้กับฉัน โอกาศที่จะหนีไปจากชีวิตแบบนี้ซะที The Nanny Diaries (2007)
Right, about that, what do you say we duck out early and do some celebrating of our own tonight?ใช่ เกี่ยวกับเรื่องนั้น คุณจะว่ายังไง ถ้าเราแอบออกมาก่อน และฉลองในแบบของเราเองคืนนี้ Legacy (2012)
Shot me like a duck out here, man.เหนื่อยเป็นเป็ดเลย Moonlight (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duck outDon't try to duck out early. Where's your sense of responsibility?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top