ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลุดรอดจาก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลุดรอดจาก-, *หลุดรอดจาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does someone like that just slip out of our hands?เราปล่อยให้คนอย่างนี้ หลุดรอดจากมือเราไปได้ยังไง Hollow Man II (2006)
Who slipped through the system.ที่หลุดรอดจากกระบวนการยุติธรรม? Bulletproof (2009)
It's no use chasing after a fish that has escaped the net.ไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ตามปลา ที่หลุดรอดจากตาข่ายหรอก Hanamizuki (2010)
How you could start a fire, and get away with arson?วิธีที่จะสามารถจุดไฟ และหลุดรอดจากคดีวางเพลิง Wolf's Bane (2011)
Once we successfully evade your evil clutches,เมื่อเราหลุดรอดจาก เงื้อมมือปีศาจของคุณแล้ว On the Fence (2011)
Bring me the King's daughter, and you let her slip right through your tiny little fingers.แค่นำตัวพระธิดามาให้ข้า แต่เจ้ากลับปล่อยให้นางหลุดรอดจากมือของเจ้าไป Snow White and the Huntsman (2012)
Evidently, Eberhart drops off the grid quite a bit.ชัดเลยว่าเอเบอร์ฮาร์ทหลุดรอดจากระบบไปแล้ว Plumed Serpent (2012)
A T-virus escaped from an underground laboratory called the Hive.ทีไวรัสหลุดรอดจากห้องทดลองใต้ดิน ที่เรียกว่าเดอะไฮฟ์ Resident Evil: The Final Chapter (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
escape from[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดจาก
get away[PHRV] หลุดรอดจากการจับกุม
get free[PHRV] หลุดพ้นจาก, See also: หลุดรอดจาก
get of[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดจาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top