ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลิ้นชักโต๊ะ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลิ้นชักโต๊ะ-, *ลิ้นชักโต๊ะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิ้นชักโต๊ะ[N] desk drawer

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I put them at the back of one of the drawers in the writing desk.ฉันเอาใส่ลงไปในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ Rebecca (1940)
Yes. Bedside table drawer.ใช่ ลิ้นชักโต๊ะข้างเตียง Pulp Fiction (1994)
I went through some of the drawers in your desk looking for it.ผมไปค้นของที่ลิ้นชักโต๊ะคุณแล้วเจอมัน Adverse Events (2008)
I've slept with his .357 in the nightstand.ฉันต้องนอนพร้อมกับ .357 ในลิ้นชักโต๊ะข้างเตียง Always (2012)
Just saw the Captain looking through your desk drawer.พึ่งเห็นผู้กองมองหา\ของที่ลิ้นชักโต๊ะนาย Natural Born Wesen (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer   FR: tiroir de bureau [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tray(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดล้างรูป,ถาดรอง,จานรอง,ชั้นเลื่อนที่ใช้เก็บเอกสาร,ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top