Search result for

กลม

(73 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลม-, *กลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลม[ADJ] round, See also: circular, Syn. มน, Example: ลูกบอลมีลักษณะกลม
กลมดิก[ADJ] round, See also: spherical, Syn. กลม, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงนวลกลมดิกกำลังค่อยๆ ลดต่ำลงลับเหลี่ยมเขา, Thai definition: กลมสนิท
กลมกลึง[ADJ] round-shaped, See also: plump, Example: เธอคนนี้มีหุ่นกลมกลึงดีแท้, Thai definition: กลมเหมือนกับกลึง
กลมกลืน[V] be harmonious, See also: be in harmony with, Example: ท่วงทำนองของเพลงกลมกลืนกับเนื้อร้อง, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ไม่ขัดแย้งกัน
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
กลมกล่อม[ADJ] mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai definition: ที่เข้ากันพอดี
กลมเกลียว[V] get along well, See also: unite, be of one heart and one mind, Syn. สามัคคี, ปรองดอง, สมัครสมาน, เข้ากันได้, Ant. ขัดแย้ง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Example: นักเรียนรุ่นน้องกลมเกลียวกับรุ่นพี่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลม(กฺลม) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ปี่พาทย์ทำตอนตัวละครที่เป็นเทพเจ้าหรือเจ้าเงาะเหาะโดยลำพัง และใช้เป็นเพลงบรรเลงในเวลาเทศน์มหาชาติประจำกัณฑ์สักบรรพ.
กลม(กฺลม) ว. มีสัณฐานโดยรอบไม่เป็นเหลี่ยม, ถ้าเหมือนลูกหิน เรียกว่า ลูกกลม, ถ้าเหมือนเส้นที่ลากเป็นวงมาจดกัน โดยมีเส้นรัศมียาวเท่ากัน เรียกว่า วงกลม, ถ้าเหมือนสตางค์ เรียกว่า กลมแบน, ถ้าเหมือนกระบอกไม้ไผ่ เรียกว่า กลมยาว, ถ้าเหมือนไข่ไก่ แต่หัวและท้ายเท่ากัน เรียกว่า กลมรี
กลมอ้วน เช่น เขามีสุขภาพดีขึ้นจนดูกลมไปทั้งตัว
กลมเรียบร้อยดี เช่น ใจพระลออยู่บมิกลม (ลอ)
กลมกลิ้งกลอกเต็มตัว เช่น คนกลมดั่งน้ำกลอกใบบัว
กลมลักษณนามเรียกจำนวนเหล้าบางประเภทที่บรรจุในขวดกลม เช่น เหล้ากลมหนึ่ง เหล้า ๒ กลม.
กลม(กฺลม) ดู เหมือดโลด (๑).
กลม(กฺลม) ว. ปวง, หมด, สิ้น, เช่น ทั้งกลม คือ ทั้งปวง, จึ่งได้เมืองแก่กู ทงงกลํ (จารึกสยาม)
กลมเรียกหญิงที่ตายพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง ว่า หญิงตายทั้งกลม หมายถึง ตายทั้งหมด คือ ตายทั้งแม่ทั้งลูก.
กลมกล่อม(-กฺล่อม) ว. ที่เข้ากันพอดี (ใช้แก่รสหรือเสียง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roundedกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
teresกลมยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsificationกลมกลืนกัน,อีมัลซิฟีเคชั่น,การผสมกลมกลืนกัน [การแพทย์]
Mingleกลมกลืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
How much further is it?อีกไกลมั้ย? The Moment of Truth (2008)
Sir Marhaus looked upon the great sword, begotten in the dragon's breath and found it passing good.เซอร์มาฮูส มองไปยังดาบอันยิ่งใหญ่ อันเกิดจากลมหายใจของมังกร Excalibur (2008)
The great sword begotten in the dragon's breath and found it passing good.ดาบอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นจากลมหายใจของมังกร .... Excalibur (2008)
Thank you for traveling such distances to be here today-ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางไกลมายังงานนี้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Except my face not so round.เสียแต่หน้าผมไม่กลม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Are you a speedster, too?นายเป็นพวกลมกรดด้วยเรอะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
No, not very far...ไม่ ยังไม่ไกลมาก.. The Secret of Moonacre (2008)
Circle up.ล้อมเป็นวงกลมOutlander (2008)
In the middle of the day? Not very subtle.กลางวันแสกๆหยั่งงี้นะเหรอ มันไม่ค่อยกลมกลืนน่ะ The Dark Knight (2008)
Much more subtle.กลมกลืนกว่า The Dark Knight (2008)
Who's out of my mind now?ฉันชอบกลมๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลม[adj.] (klom) EN: circular ; round   FR: circulaire ; rond ; sphérique ; arrondi
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent   FR: harmonieux

English-Thai: Longdo Dictionary
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt[VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
assimilate with[PHRV] กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต), See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with
blend with[PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together
chubby[ADJ] กลม, Syn. round, plump, pudgy
cohere[VI] สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
global[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
globose[ADJ] ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
harmonic[ADJ] ที่ประสานกัน, See also: กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท
round[ADJ] กลมๆ, See also: เป็นรูปทรงกลม, Syn. rotund, spherical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
buckler(n) โล่กลมเล็ก
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
cirque(n) วงแหวน,วงกลม,ละครสัตว์
cob(n) ซังข้าวโพด,ก้อนกลม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
丸い[まるい, marui] (adj) กลม

German-Thai: Longdo Dictionary
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
rundกลม
rund(adj) กลม, เป็นวงกลม
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top