ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弓形

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弓形-, *弓形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弓形[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment, #34,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓形[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
弓形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With her arcuate artery severed,[CN] 弓形动脉被割断后 With her arcuate artery severed, Best Foot Forward (2015)
Paranoia is the first sign of toxoplasma gondii, the parasite linked to crazy cat lady disease.[CN] 妄想症是刚地弓形虫的第一个症状 寄生虫和疯狂猫女病有关 You Must Remember This (2011)
I worked with the head guard,[CN] 我和一个壮硕魁梧又弓形腿的 The Legend (2008)
We ran the Toxoplasmosis series.[CN] 我们做了弓形体测试 还没有迹象表明― We ran the Toxoplasmosis series. Millennium Approaches: The Messenger (2003)
There's a fat old captain of the guard down there with bow legs.[CN] 这下面有个卫兵 胖胖的 弓形 The Adventures of Robin Hood (1938)
Ah, true. What's the procedure for the approach of a humpback bridge?[CN] 对的,上弓形桥的步骤是什么? Nasty (1984)
- No toxoplasmosis, no rubella.[CN] - 不是弓形体病, 不是风疹 Maternity (2004)
Bowed vibraphone.[CN] 弓形电颤琴 Moonrise Kingdom (2012)
Here's to swimming with bow-legged women.[CN] 敬那些用弓形腿游泳的女人 Jaws (1975)
Cats can carry Toxoplasma that can cause toxoplasmosis.[CN] 猫可能携带引起弓虫病的弓形 Carrier (2014)
"Pork and Egg, Squid and Egg, Pork and Squid"*...[CN] 原来如此 那么不是这种带弓形把的 The Solitary Gourmet (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top