Search result for

chop

(130 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chop-, *chop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chop[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนไหวโดยทันทีทันใด
chop[N] ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
chop[VT] ฟัน (ต้นไม้), See also: ตัด (ต้นไม้), Syn. chop up, hack, whack
chop[VT] สับ, See also: หั่นเป็นชิ้นๆ, ตัดเป็นชิ้น, Syn. dice, cut up
chop[VT] หวดอย่างแรง, See also: ตีอย่างแรง
chops[N] ขากรรไกร, Syn. jaws
chops[SL] ปาก
choppy[ADJ] ที่มีคลื่นมาก, Syn. wavy, rneven
chopsy[SL] คุยจ้อ
chop up[PHRV] ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. hash up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
chop sooy(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
chop suey(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
choppingadj. ใหญ่และแข็งแรง
chopping blockn. เขียง,เขียงหั่นเนื้อหรืออาหาร
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
archoplasm(อาร์'โคพลาสซึม) n. = archiplasm. -archoplasmic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
CHOPPING chopping block(n) เขียง
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
chopsticks(n) ตะเกียบ
psychopathic(adj) เกี่ยวกับโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chopตราประทับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chopartข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, things are choppy at best.มันจะแตกเป็นเสี่ยงนะครับ Dead Space: Downfall (2008)
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
To find the anomaly, I need to chop off the top of her head.หาสิ่งผิดปกติ ฉันต้องการผ่าหัวเธอ Not Cancer (2008)
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
I'd rather have my leg chopped off.ให้ขาฉันโดนหั่นออกไปยังดีกว่า Dying Changes Everything (2008)
I don't show up, Clay'll chop off both our dicks.ฉันไม่โผล่หัวไป เคลย์จะตัดไอ้หนูเราสองคนทิ้งทันทีเลย Pilot (2008)
You chopped its head off?เจ้าตัดหัวงูนี่? Valiant (2008)
So, fucking vamoose, chop chop, let's go.เพราะงั้น แม่งก็รับไปกันซะวะ Episode #1.5 (2008)
We could chop the Achilles tendon, back of the heel.หรือไม่เราก็ตัดเอ็นข้อเท่าออก Episode #1.5 (2008)
If I burglarize again, I'll chop off my hand.ถ้าข้าไม่ขโมยอีก ข้าจะตัดมือนี่ทิ้งซะ Iljimae (2008)
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์ Beethoven Virus (2008)
I'll chop off one more and then I got one like your little pinkey (penis).แล้วฉันก็จะได้เหลืออันที่เหมือน ไอ้จู๋น้อยของนายไง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chopChop down a tree with an ax.
chopThose who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.
chopTears came into my eyes when I was chopping onions.
chopIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
chopI know why there are so many people who love chopping wood.
chopWhenever I go to a Japanese style restaurant I take disposable chopsticks home with me.
chopPlay Chopin for me.
chopThey chopped down all the withered trees.
chopThe boy tried eating with chopsticks.
chopHe is a Chopin for our times.
chopTracy had never used chopsticks before then.
chopFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปังตอ[N] cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)
เกรียก[V] split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
เขียง[N] chopping block, Example: แม่ค้าวางเนื้อหมูลงบนเขียงก่อนที่จะลงมือสับให้ละเอียด, Count unit: อัน, เขียง, Thai definition: ไม้รองรับการสับหั่น มักเป็นแผ่นกลมๆ
ผ่า[V] chop, Example: ชาวนาผ่าฟืนเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม, Thai definition: ทําให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวาน
แล่ง[V] spilt, See also: chop, cleave, break, Syn. ผ่า, ฟัน, Example: ฉันจะแล่งกระบาลแก ถ้าขืนแกยังหาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีก, Thai definition: ทำให้แตก
อีโต้[N] chopping knife, Syn. มีดโต้, ปังตอ, Count unit: เล่ม
ตะเกียบ[N] chopsticks, Example: คนจีนนิยมรับประทานอาหารด้วยตะเกียบมากกว่าช้อนส้อม, Count unit: คู่,ข้าง, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำด้วยไม้หรืองา
ฉะ[V] slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai definition: ฟันลงไป
เฉาะ[V] chop, See also: cut, slit open, break open, Syn. สับ, Example: แม่ค้าเฉาะฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำน่ารับประทาน
การผ่า[N] slitting, See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving, Syn. การตัด, การหั่น, Example: ฉันเรียนการผ่าฟืนจากปู่ของฉัน, Thai definition: การทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
เฟรเดริก-ฟรองซัวส์ โชแปง[n. prop.] (Frēdērik-Frøngsūa Chōpaēng) EN: Chopin   FR: Frédéric Chopin
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince   FR: hacher finement ; émincer
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife   FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOP    CH AA1 P
CHOPS    CH AA1 P S
CHOPP    CH AA1 P
CHOPIN    SH OW1 P AE0 N
CHOPER    CH OW1 P ER0
CHOPRA    CH AA1 P R AH0
CHOPPY    CH AA1 P IY0
CHOPLIN    CH AA1 P L IH2 N
CHOPPED    CH AA1 P T
CHOPPER    CH AA1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chop    (v) (ch o1 p)
chops    (v) (ch o1 p s)
Chopin    (n) (sh ou1 p a n)
choppy    (j) (ch o1 p ii)
chopped    (v) (ch o1 p t)
chopper    (n) (ch o1 p @ r)
Chopwell    (n) (ch o1 p w i l)
choppers    (n) (ch o1 p @ z)
choppier    (j) (ch o1 p i@ r)
chopping    (v) (ch o1 p i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เล็กน้อย, เล็กๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kotelett {m} [cook.] | Koteletten {pl}; Koteletts {pl}chop | chops [Add to Longdo]
Chopistärling {m} [ornith.]Chopi Blackbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ちょっぴり[, choppiri] (adv) very little bit; just a smidgin; wee bit; (P) [Add to Longdo]
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] chop (meat) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] chopstick [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] chopstick [Add to Longdo]
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, ] chopsticks [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] chopsticks [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] chopped meat; trifles [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] chopped meat or fish [Add to Longdo]
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, n. [Chin. & Hind. ch[=a]p stamp, brand.]
   [1913 Webster]
   1. Quality; brand; as, silk of the first chop.
    [1913 Webster]
 
   2. A permit or clearance.
    [1913 Webster]
 
   {Chop dollar}, a silver dollar stamped to attest its purity.
    
 
   {chop of tea}, a number of boxes of the same make and quality
    of leaf.
 
   {Chowchow chop}. See under {Chowchow}.
 
   {Grand chop}, a ship's port clearance. --S. W. Williams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. t. [Cf. D. koopen to buy. See {Cheapen}, v. t.,
   and cf. {Chap}, v. i., to buy.]
   1. To barter or truck.
    [1913 Webster]
 
   2. To exchange; substitute one thing for another.
    [1913 Webster]
 
       We go on chopping and changing our friends.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To chop logic}, to dispute with an affected use of logical
    terms; to argue sophistically.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. t. [imp. & p. p. {Chopped}; p. pr. & vb. n.
   {Chopping}.] [Cf. LG. & D. kappen, Dan. kappe, Sw. kappa. Cf.
   {Chap} to crack.]
   1. To cut by striking repeatedly with a sharp instrument; to
    cut into pieces; to mince; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
   2. To sever or separate by one more blows of a sharp
    instrument; to divide; -- usually with off or down.
    [1913 Webster]
 
       Chop off your hand, and it to the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To seize or devour greedily; -- with up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon the opening of his mouth he drops his
       breakfast, which the fox presently chopped up.
                          --L'estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. i.
   1. To purchase by way of truck.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To vary or shift suddenly; as, the wind chops
    about.
    [1913 Webster]
 
   3. To wrangle; to altercate; to bandy words.
    [1913 Webster]
 
       Let not the counsel at the bar chop with the judge.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, n.
   A change; a vicissitude. --Marryat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. t. & i.
   To crack. See {Chap}, v. t. & i.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, n.
   1. The act of chopping; a stroke.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece chopped off; a slice or small piece, especially of
    meat; as, a mutton chop.
    [1913 Webster]
 
   3. A crack or cleft. See {Chap}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. i.
   1. To make a quick strike, or repeated strokes, with an ax or
    other sharp instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. To do something suddenly with an unexpected motion; to
    catch or attempt to seize.
    [1913 Webster]
 
       Out of greediness to get both, he chops at the
       shadow, and loses the substance.   --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To interrupt; -- with in or out.
    [1913 Webster]
 
       This fellow interrupted the sermon, even suddenly
       chopping in.             --Latimer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, n. [See {Chap}.]
   1. A jaw of an animal; -- commonly in the pl. See {Chops}.
    [1913 Webster]
 
   2. A movable jaw or cheek, as of a wooden vise.
    [1913 Webster]
 
   3. The land at each side of the mouth of a river, harbor, or
    channel; as, East Chop or West Chop. See {Chops}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chop
   n 1: the irregular motion of waves (usually caused by wind
      blowing in a direction opposite to the tide); "the boat
      headed into the chop"
   2: a small cut of meat including part of a rib
   3: a jaw; "I'll hit him on the chops"
   4: a tennis return made with a downward motion that puts
     backspin on the ball [syn: {chop}, {chop shot}]
   5: a grounder that bounces high in the air [syn: {chop},
     {chopper}]
   v 1: cut into pieces; "Chop wood"; "chop meat" [syn: {chop},
      {chop up}]
   2: move suddenly
   3: form or shape by chopping; "chop a hole in the ground"
   4: strike sharply, as in some sports
   5: cut with a hacking tool [syn: {chop}, {hack}]
   6: hit sharply

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 CHOP
  /chop/, n.
 
   [IRC] See {channel op}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top