ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葱花

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葱花-, *葱花*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a sumac duck breast with spring vegetables and farro garnished with a pea tendril and a chive blossom pickle, and the sauce is a brandy pan sauce with the duck fat.[CN] 这是五香鸭胸配春季蔬菜 佐以法诺小麦及豆蔓 撒点葱花点缀 Top 3 Compete (2014)
It has the shallots. Everything is really spot-on.[CN] 还有葱花 简直十全十美 Top 3 Compete (2014)
- On film or for real? - Both.[CN] 好敬金葱花 Gone with the Bullets (2014)
On the second, scrambled eggs and onions on rice.[CN] 第二天送的是小米饭 葱花炒鸡蛋 The Road Home (1999)
Wait, what's the climax?[CN] 这下我钱可有地儿花了 咱也设立一大奖 金葱花奖! Gone with the Bullets (2014)
Thank god we have this snake.[CN] 放一些葱花 还好有条蛇顶住 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Let me add some shallot in it Thank god we have this snake King of Chess (1991)
-I'd like a pan-fried noodle.[CN] -我要炒一盘葱花 Mulan (1998)
On the first day, I made onion cakes.[CN] 我跟你说 我头一天送的是葱花油饼 The Road Home (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top