ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutting

K AH1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutting-, *cutting*, cutt
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutting(n) การตัดต่อ
cutting(n) กิ่งตอน
cutting(adj) ที่ทำให้เสียความรู้สึก, Syn. sarcastic
cutting(n) บทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. clipping
cutting(adj) หนาวเหน็บ, Syn. chilling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuttingn. การตัด, สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ, บาดใจ, หนาวเหน็บ, รุนแรง, เสียดสี, Syn. sharp
press cuttingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cutting๑. การตัดชำ๒. ส่วนตัดชำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutting blowpipeคันตัดแก๊ส [ มีความหมายเหมือนกับ blowpipe ๒ ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting compound; rubbing compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutting electrodeอิเล็กโทรดตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting head; cutterหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting machineเครื่องตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting oxygenออกซิเจนตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting oxygen boreรูออกซิเจนตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cuttingการตัดไม้ [สิ่งแวดล้อม]
Cuttingการตัด, การหั่นเป็นชิ้นบางๆ [การแพทย์]
Cutting and Chewing Typeแบบกัดและเคี้ยว [การแพทย์]
Cutting machineเครื่องตัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting Tools, High Speedเครื่องมือสำหรับตัดที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Cutting Typeปากแบบกัด [การแพทย์]
Cuttingsหินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ, หินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ และถูกพาขึ้นมาจากหลุมเจาะ ซึ่งจะปนเปื้อนด้วยน้ำมันที่ใช้เป็นตัวหล่อลื่นการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which I wanted to prove today by cutting the shark open...เเละผมก็อยากจะพิสูจน์วันนี่ โดยการผ่าท้องมัน... Jaws (1975)
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม? Clue (1985)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
uh... the state... microphones... cutting out on us.รัฐบาล... ปฏิเสธ... ไมโครโฟน... Spies Like Us (1985)
he was cutting into his chest!- ก็เขากำลังจะผ่าที่หน้าอก Spies Like Us (1985)
Steven, I'm sorry. You wanted me to cut to the chase I'm cutting to the chase.ขอโทษ ไหนบอกว่าให้ตัดบท Punchline (1988)
You ain't cutting yourself this slack, man.เดี๋ยวแฮทเชอร์ Casualties of War (1989)
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม Goodfellas (1990)
Some people think Johnny Dodds is best on clarinet, but I know if you took him on in a cutting session, บางคนคิดว่า จอห์นนี่ ดอดส์ เล่นคลารีเนทเก่งที่สุด แต่ผมว่า คุณเล่นท่อนแยกเก่งกว่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
King Oliver and Louis Armstrong in a cutting session, this is going to be hot.ราชาเพลง โอลิเวอร์ และ หลุยส์ อาร์มสตรอง แวะมาเล่น นี่ต้องมันส์แน่ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
What do you mean, cutting down the homeless?นายน่าจะรู้สึกอายกับการกระทำของตัวเองนะ Hero (1992)
I'm cutting it smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer.ผมต้องซ่อนเร้นแอบแฝงกายหาข่าว Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuttingA big canoe was cutting through the water.
cuttingBanks are cutting lending to industrial borrowers.
cuttingChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
cuttingCutting school is the first stage of delinquency.
cuttingHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
cuttingI'm cutting down on sweets.
cuttingI'm very much in favor of cutting taxes.
cuttingIn about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.
cuttingInside it were cuttings from newspapers and magazines.
cuttingIt bears fruit, but it seems it may even set root from cuttings?
cuttingMy daughter is cutting her permanent teeth.
cuttingOne hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถาง(n) clearness, See also: cutting, mowing, Syn. การดาย, การตัด, Example: การถางสวนชาวบ้านจะไหว้วานขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันซึ่งเรียกว่า ลงแขก, Thai Definition: การใช้มีด เป็นต้น ฟันให้เตียน เช่น การถางหญ้า การถางป่า
คม(n) sharp edge (of a knife), See also: cutting edge, Syn. คมมีด, Example: คนร้ายถือมีดเอาคมออกข้างนอก, Thai Definition: ส่วนที่บางจนสามารถบาดได้
การควั่น(n) cutting into rings, Example: การควั่นอ้อยเป็นงานที่ฉันถนัดที่สุด
การเฉือน(n) cutting, See also: chopping, slicing off, Syn. การเชือด, การหั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[cham] (v) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root  FR: affier (vx)
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [ f ] ; réduction d'effectifs [ f ]
คีมจับ[khīm jap] (n, exp) EN: combination cutting pliers
คีมตัด[khīm tat] (n, exp) EN: combination cutting pliers  FR: pince coupante [ f ]
คม[khom] (n) EN: cutting edge ; sharp edge  FR: tranchant [ m ] ; côté tranchant [ m ]
นโยบายประหยัด[nayōbāi prayat] (n, exp) EN: cost-cutting policy
ทิ่มแทง[thimthaēng] (adj) EN: cutting ; sarcastic ; caustic
ตอน[tøn] (v) EN: cut off ; clip ; make a cutting by air layering

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUTTING K AH1 T IH0 NG
CUTTINGS K AH1 T IH0 NG Z
CUTTING-EDGE K AH1 T IH0 NG EH2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutting (v) kˈʌtɪŋ (k uh1 t i ng)
cuttings (n) kˈʌtɪŋz (k uh1 t i ng z)
cutting-room (n) kˈʌtɪŋ-ruːm (k uh1 t i ng - r uu m)
cutting-rooms (n) kˈʌtɪŋ-ruːmz (k uh1 t i ng - r uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschneidedraht { m }cutting wire; cut-off wire [Add to Longdo]
Fräsbahn { f } [ techn. ]cutting lane; cutting path [Add to Longdo]
Schermesser { m }cutting blade [Add to Longdo]
Schneidauflage { f }cutting support [Add to Longdo]
Schneidbrenner { m } | Schneidbrenner { pl }cutting torch; blowtorch; flame cutter | cutting torches [Add to Longdo]
Schneidbrennerspitze { f }; Schneidbrennerdüse { f }cutting tip [Add to Longdo]
Schneide { f }cutting edge [Add to Longdo]
Schneidematte { f }cutting mat [Add to Longdo]
Schneideöl { n }cutting compound [Add to Longdo]
Schneidewerkzeug { n } | Schneidewerkzeuge { pl }cutting tool | cutting tools [Add to Longdo]
Schneidstoffe { pl }cutting materials [Add to Longdo]
Schnittgeschwindigkeit { f }cutting speed [Add to Longdo]
Schnittwinkel { m }cutting angle [Add to Longdo]
Trennscheibe { f }; Schleifscheibe { f }cutting disc [Add to Longdo]
Zerspankraft { f } | Zerspankräfte { pl }cutting force | cutting forces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n, vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ずばっと[zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n, adv, adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
アーク切断[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting [Add to Longdo]
カッティング[katteingu] (n, vs) cutting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutting \Cut"ting\ (k[u^]t"t[i^]ng), n.
   1. The act or process of making an incision, or of severing,
    felling, shaping, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Something cut, cut off, or cut out, as a twig or scion cut
    off from a stock for the purpose of grafting or of rooting
    as an independent plant; something cut out of a newspaper;
    an excavation cut through a hill or elsewhere to make a
    way for a railroad, canal, etc.; a cut.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutting \Cut"ting\, a.
   1. Adapted to cut; as, a cutting tool.
    [1913 Webster]
 
   2. Chilling; penetrating; sharp; as, a cutting wind.
    [1913 Webster]
 
   3. Severe; sarcastic; biting; as, a cutting reply; a cutting
    remark.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\ (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n.
   {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic
   origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta
   bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten,
   curtail, dock, cutach short, docked, cut a bobtail, piece,
   Ir. cut a short tail, cutach bobtailed. Cf. {Coot}.]
   1. To separate the parts of with, or as with, a sharp
    instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to
    divide.
    [1913 Webster]
 
       You must cut this flesh from off his breast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before the whistling winds the vessels fly,
       With rapid swiftness cut the liquid way. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To sever and cause to fall for the purpose of gathering;
    to hew; to mow or reap.
    [1913 Webster]
 
       Thy servants can skill to cut timer. --2. Chron.
                          ii. 8
    [1913 Webster]
 
   3. To sever and remove by cutting; to cut off; to dock; as,
    to cut the hair; to cut the nails.
    [1913 Webster]
 
   4. To castrate or geld; as, to cut a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or shape by cutting; to make by incision, hewing,
    etc.; to carve; to hew out.
    [1913 Webster]
 
       Why should a man. whose blood is warm within,
       Sit like his grandsire cut in alabaster? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Loopholes cut through thickest shade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce;
    to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick.
    [1913 Webster]
 
       The man was cut to the heart.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To intersect; to cross; as, one line cuts another at right
    angles.
    [1913 Webster]
 
   8. To refuse to recognize; to ignore; as, to cut a person in
    the street; to cut one's acquaintance. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   9. To absent one's self from; as, to cut an appointment, a
    recitation. etc. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       An English tradesman is always solicitous to cut the
       shop whenever he can do so with impunity. --Thomas
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cricket) To deflect (a bowled ball) to the off, with a
     chopping movement of the bat.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Billiards, etc.) To drive (an object ball) to either
     side by hitting it fine on the other side with the cue
     ball or another object ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Lawn Tennis, etc.) To strike (a ball) with the racket
     inclined or struck across the ball so as to put a certain
     spin on the ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. (Croquet) To drive (a ball) to one side by hitting with
     another ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To cut a caper}. See under {Caper}.
 
   {To cut the cards}, to divide a pack of cards into portions,
    in order to determine the deal or the trump, or to change
    the cards to be dealt.
 
   {To cut both ways}, to have effects both advantageous and
    disadvantageous.
 
   {To cut corners}, to deliberately do an incomplete or
    imperfect job in order to save time or money.
 
   {To cut a dash} or {To cut a figure}, to make a display of
    oneself; to give a conspicuous impression. [Colloq.]
 
   {To cut down}.
     (a) To sever and cause to fall; to fell; to prostrate.
       "Timber . . . cut down in the mountains of Cilicia."
       --Knolles.
     (b) To put down; to abash; to humble. [Obs] "So great is
       his natural eloquence, that he cuts down the finest
       orator." --Addison
     (c) To lessen; to retrench; to curtail; as, to cut down
       expenses.
     (d) (Naut.) To raze; as, to cut down a frigate into a
       sloop.
 
   {To cut the knot} or {To cut the Gordian knot}, to dispose of
    a difficulty summarily; to solve it by prompt, arbitrary
    action, rather than by skill or patience.
 
   {To cut lots}, to determine lots by cuttings cards; to draw
    lots.
 
   {To cut off}.
     (a) To sever; to separate.
       [1913 Webster +PJC]
 
          I would to God, . . .
          The king had cut off my brother's. --Shak.
     (b) To put an untimely death; to put an end to; to
       destroy. "Iren[ae]us was likewise cut off by
       martyrdom." --Addison.
     (c) To interrupt; as, to cut off communication; to cut
       off (the flow of) steam from (the boiler to) a steam
       engine.
     (d) To intercept; as,, to cut off an enemy's retreat.
     (e) To end; to finish; as, to cut off further debate.
 
   {To cut out}.
     (a) To remove by cutting or carving; as, to cut out a
       piece from a board.
     (b) To shape or form by cutting; as, to cut out a
       garment. " A large forest cut out into walks."
       --Addison.
     (c) To scheme; to contrive; to prepare; as, to cut out
       work for another day. "Every man had cut out a place
       for himself." --Addison.
     (d) To step in and take the place of; to supplant; as, to
       cut out a rival. [Colloq.]
     (e) To debar. "I am cut out from anything but common
       acknowledgments." --Pope.
     (f) To seize and carry off (a vessel) from a harbor, or
       from under the guns of an enemy.
     (g) to separate from the midst of a number; as, to cut
       out a steer from a herd; to cut out a car from a
       train.
     (h) to discontinue; as, to cut out smoking.
 
   {To cut to pieces}.
     (a) To cut into pieces; as, to cut cloth to pieces.
     (b) To slaughter; as, to cut an army to pieces.
 
   {To cut a play} (Drama), to shorten it by leaving out
    passages, to adapt it for the stage.
 
   {To cut rates} (Railroads, etc.), to reduce the charges for
    transportation below the rates established between
    competing lines.
 
   {To cut short}, to arrest or check abruptly; to bring to a
    sudden termination. "Achilles cut him short, and thus
    replied." --Dryden.
 
   {To cut stick}, to make off clandestinely or precipitately.
    [Slang]
 
   {To cut teeth}, to put forth teeth; to have the teeth pierce
    through the gum and appear.
 
   {To have cut one's eyeteeth}, to be sharp and knowing.
    [Colloq.]
 
   {To cut one's wisdom teeth}, to come to years of discretion.
    
 
   {To cut under}, to undersell; as, to cut under a competitor
    in trade; more commonly referred to as {undercut}.
 
   {To cut up}.
     (a) To cut to pieces; as, to cut up an animal, or bushes.
     (b) To damage or destroy; to injure; to wound; as, to cut
       up a book or its author by severe criticism. "This
       doctrine cuts up all government by the roots."
       --Locke.
     (c) To afflict; to discourage; to demoralize; as, the
       death of his friend cut him up terribly. [Colloq.]
       --Thackeray.
       [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutting
   adj 1: (of speech) harsh or hurtful in tone or character;
       "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
       [syn: {cutting}, {edged}, {stinging}]
   2: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North
     Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}]
   3: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]
   n 1: the activity of selecting the scenes to be shown and
      putting them together to create a film [syn: {film
      editing}, {cutting}]
   2: a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant
     to propagate a new plant through rooting or grafting [syn:
     {cutting}, {slip}]
   3: the act of cutting something into parts; "his cuts were
     skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess"
     [syn: {cut}, {cutting}]
   4: a piece cut off from the main part of something
   5: an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched
     through piles of letters and clippings" [syn: {clipping},
     {newspaper clipping}, {press clipping}, {cutting}, {press
     cutting}]
   6: removing parts from hard material to create a desired pattern
     or shape [syn: {carving}, {cutting}]
   7: the division of a deck of cards before dealing; "he insisted
     that we give him the last cut before every deal"; "the
     cutting of the cards soon became a ritual" [syn: {cut},
     {cutting}]
   8: the act of penetrating or opening open with a sharp edge;
     "his cut in the lining revealed the hidden jewels" [syn:
     {cut}, {cutting}]
   9: the act of diluting something; "the cutting of whiskey with
     water"; "the thinning of paint with turpentine" [syn:
     {cutting}, {thinning}]
   10: the act of shortening something by chopping off the ends;
     "the barber gave him a good cut" [syn: {cut}, {cutting},
     {cutting off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top