ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hack

HH AE1 K   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hack-, *hack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack[N] การฟัน, See also: การตัด, การสับ
hack[N] การอึกอัก
hack[N] เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack[VT] จัดการ
hack[VI] เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack[VT] ตัด, See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน, Syn. chop, cut
hack[VT] ตัดถนน
hack[VT] เตะหน้าแข้ง, See also: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้
hack[VT] แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล, See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
hack[VI] ไอ, See also: ไออย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
hack hammerค้อนแต่งหิน
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์,ความโกรธ. อารมณ์ร้าย,หวี,vt. ใส่สร้อยคอให้,หวี,ตัดอย่างหยาบ,เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hackly(แฮค'ลี) adj. หยาบ, Syn. coarse
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า

English-Thai: Nontri Dictionary
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hack(vt) ตัด,ฟัน,สับ,ฟาด(แข้ง)
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
bullwhack(n) แส้
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacking coughไอแค็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw (n ) เลือยตัดโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'd take you ten minutes to hack through it with this.มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้ Mad Max (1979)
Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes.ตอนนี้ถ้าคุณโชคดี คุณสามารถตัดผ่านข้อเท้าของ คุณ Mad Max (1979)
I got to hack it off.ฉันต้องไปแคะมันออก Goodfellas (1990)
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
God's not supposed to be a hack horror writer.พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก In the Mouth of Madness (1994)
He must have felt sorry, because he showed me how to hack in from different places along the route.ซึ่งมันจะต้องเสียใจ ที่มันทำให้ฉันเรียนรู้วิธีเจาะระบบจากที่ต่างๆ Ghost in the Shell (1995)
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it....มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม Ghost in the Shell (1995)
It's gotta be the ugliest hack I have ever done.จะเป็นการแฮ็กที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลย The Matrix Reloaded (2003)
Almost, sir. They got some pretty ancient hacks here.เกือบแล้วครับ พวกมันใช้เครื่องรุ่นเก่ากึ๊กอยู่ The Matrix Revolutions (2003)
Jesus, what hack made this?ให้ตายซิ ทำเทปบ้านี่ออกมาได้ไงวะ? The Girl Next Door (2004)
No, some hack wizards, who turned themselves into monsters for the king.เปล่า พวกพ่อมดรับจ้างที่เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเพื่อราชาต่างหาก Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackI'm concerned about my wife's hacking cough.
hackThere should be a law against hacking into the system/computer.
hackThis program is going to focus on computer hacking issues today.
hackWe hacked a path through the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัน[V] cut, See also: hack, slash, chop, sever, Example: เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน, Thai definition: เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife   FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[n.] (kratøp) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage   FR: petite hutte [f]
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACK HH AE1 K
HACKL HH AE1 K AH0 L
HACKE HH AE1 K
HACKS HH AE1 K S
HACKLE HH AE1 K AH0 L
HACKER HH AE1 K ER0
HACKED HH AE1 K T
HACKEL HH AE1 K AH0 L
HACKERT HH AE1 K ER0 T
HACKETT HH AE1 K IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hack (v) hˈæk (h a1 k)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)
Hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacking (v) hˈækɪŋ (h a1 k i ng)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)
hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hackneys (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hackbeil {n}cleaver [Add to Longdo]
Hackbraten {m} [cook.]meat loaf [Add to Longdo]
Hackbrett {n} | Hackbretter {pl}dulcimer | dulcimers [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}hoe | hoes [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}mattock | mattocks [Add to Longdo]
Hacke {f}; Hieb {m}hack [Add to Longdo]
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.] [Add to Longdo]
Hackmesser {n} | Hackmesser {pl}chopper; cleaver | choppers; cleavers [Add to Longdo]
Hacksilber {n}hack-silver [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m}hack lawyer [Add to Longdo]
hacken | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hack | hacking | hacked | he/she hacks | I/he/she hacked | he/she has/had hacked [Add to Longdo]
hacken; umhacken (im Garten) | hackend; umhackend | gehackt; umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hoe (in the garden) | hoeing | hoed | he/she hoes | I/he/she hoed | he/she has/had hoed [Add to Longdo]
hacken; zerkleinern (beim Kochen) | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hash; to hash up | hashing | hashed | he/she hashes | I/he/she hashed | he/she has/had hashed [Add to Longdo]
hacken; fällento hew {hewed; hewed, hewn} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
アンチハッキング[, anchihakkingu] (n) {comp} anti-hacking [Add to Longdo]
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
システムハッキング[, shisutemuhakkingu] (n) systems hacking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. t. (Football)
   To kick the shins of (an opposing payer).
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. i.
   To cough faintly and frequently, or in a short, broken
   manner; as, a hacking cough.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, n.
   1. A notch; a cut. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An implement for cutting a notch; a large pick used in
    breaking stone.
    [1913 Webster]
 
   3. A hacking; a catch in speaking; a short, broken cough.
    --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   4. (Football) A kick on the shins, or a cut from a kick. --T.
    Hughes.
    [1913 Webster]
 
   5. (Computers) A clever computer program or routine within a
    program to accomplish an objective in a non-obvious
    fashion.
    [PJC]
 
   6. (Computers) A quick and inelegant, though functional
    solution to a programming problem.
    [PJC]
 
   7. A {taxicab}. [informal]
    [PJC]
 
   {Hack saw}, a handsaw having a narrow blade stretched in an
    iron frame, for cutting metal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\ (h[a^]k), n. [See {Hatch} a half door.]
   1. A frame or grating of various kinds; as, a frame for
    drying bricks, fish, or cheese; a rack for feeding cattle;
    a grating in a mill race, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Unburned brick or tile, stacked up for drying.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. t. [imp. & p. p. {Hacked} (h[a^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Hacking}.] [OE. hakken, AS. haccian; akin to D.
   hakken, G. hacken, Dan. hakke, Sw. hacka, and perh. to E.
   hew. Cf. {Hew} to cut, {Haggle}.]
   1. To cut irregulary, without skill or definite purpose; to
    notch; to mangle by repeated strokes of a cutting
    instrument; as, to hack a post.
    [1913 Webster]
 
       My sword hacked like a handsaw.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To mangle in speaking. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) To program (a computer) for pleasure or
    compulsively; especially, to try to defeat the security
    systems and gain unauthorized access to a computer.
    [PJC]
 
   4. To bear, physically or emotionally; as, he left the job
    because he couldn't hack the pressure. [Colloq.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, a.
   Hackneyed; hired; mercenary. --Wakefield.
   [1913 Webster]
 
   {Hack writer}, a hack; one who writes for hire. "A vulgar
    hack writer." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. t.
   1. To use as a hack; to let out for hire.
    [1913 Webster]
 
   2. To use frequently and indiscriminately, so as to render
    trite and commonplace.
    [1913 Webster]
 
       The word "remarkable" has been so hacked of late.
                          --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\ (h[a^]k), n. [Shortened fr. hackney. See {Hackney}.]
   [1913 Webster]
   1. A horse, hackneyed or let out for common hire; also, a
    horse used in all kinds of work, or a saddle horse, as
    distinguished from hunting and carriage horses.
    [1913 Webster]
 
   2. A coach or carriage let for hire; a hackney coach;
    formerly, a coach with two seats inside facing each other;
    now, usually a taxicab.
    [1913 Webster +PJC]
 
       On horse, on foot, in hacks and gilded chariots.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: The driver of a hack; a taxi driver; a hackman.
    [PJC]
 
   3. A bookmaker who hires himself out for any sort of literary
    work; an overworked man; a drudge.
    [1913 Webster]
 
       Here lies poor Ned Purdon, from misery freed,
       Who long was a bookseller's hack.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. A procuress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. i.
   1. To be exposed or offered to common use for hire; to turn
    prostitute. --Hanmer.
    [1913 Webster]
 
   2. To live the life of a drudge or hack. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. i.
   To ride or drive as one does with a hack horse; to ride at an
   ordinary pace, or over the roads, as distinguished from
   riding across country or in military fashion.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 taxicab \tax"i*cab\, n.
   an automobile with a professional driver which can be hired
   to carry passengers; -- also called a {taxi}, and informally
   called a {cab} or a {hack}. The driver of a taxicab is
   referred to as a {cab driver} or {cabbie}, and sometimes as a
   {chauffeur} or {hackie}.
 
   Note: Taxicabs may be engaged by a prior appointment made,
      e.g. by telephone, or they may cruise for passengers,
      i.e. they may drive in city streets and stop to pick up
      pasengers when they are signalled by a prospective
      passenger. The act of signalling a taxicab (usually by
      a wave of the arm) is often called
 
   {to hail a cab} or
 
   {to flag down a cab}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heck \Heck\, n. [See {Hatch} a half door.] [Written also
   {hack}.]
   1. The bolt or latch of a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A rack for cattle to feed at. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A door, especially one partly of latticework; -- called
    also {heck door}. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. A latticework contrivance for catching fish.
    [1913 Webster]
 
   5. (Weaving) An apparatus for separating the threads of warps
    into sets, as they are wound upon the reel from the
    bobbins, in a warping machine.
    [1913 Webster]
 
   6. A bend or winding of a stream. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Half heck}, the lower half of a door.
 
   {Heck board}, the loose board at the bottom or back of a
    cart.
 
   {Heck box} or {Heck frame}, that which carries the heck in
    warping.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hack
   n 1: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
      {hacker}]
   2: a politician who belongs to a small clique that controls a
     political party for private rather than public ends [syn:
     {machine politician}, {ward-heeler}, {political hack},
     {hack}]
   3: a mediocre and disdained writer [syn: {hack}, {hack writer},
     {literary hack}]
   4: a tool (as a hoe or pick or mattock) used for breaking up the
     surface of the soil
   5: a car driven by a person whose job is to take passengers
     where they want to go in exchange for money [syn: {cab},
     {hack}, {taxi}, {taxicab}]
   6: an old or over-worked horse [syn: {hack}, {jade}, {nag},
     {plug}]
   7: a horse kept for hire
   8: a saddle horse used for transportation rather than sport etc.
   v 1: cut with a hacking tool [syn: {chop}, {hack}]
   2: be able to manage or manage successfully; "I can't hack it
     anymore"; "she could not cut the long days in the office"
     [syn: {hack}, {cut}]
   3: cut away; "he hacked his way through the forest"
   4: kick on the arms
   5: kick on the shins
   6: fix a computer program piecemeal until it works; "I'm not
     very good at hacking but I'll give it my best" [syn: {hack},
     {hack on}]
   7: significantly cut up a manuscript [syn: {hack}, {cut up}]
   8: cough spasmodically; "The patient with emphysema is hacking
     all day" [syn: {hack}, {whoop}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hack
 
 
   [very common]
 
   1. n. Originally, a quick job that produces what is needed, but not well.
 
   2. n. An incredibly good, and perhaps very time-consuming, piece of work
   that produces exactly what is needed.
 
   3. vt. To bear emotionally or physically. ?I can't hack this heat!?
 
   4. vt. To work on something (typically a program). In an immediate sense:
   ?What are you doing?? ?I'm hacking TECO.? In a general (time-extended)
   sense: ?What do you do around here?? ?I hack TECO.? More generally, ?I hack
   foo? is roughly equivalent to ?foo is my major interest (or project)?. ?I
   hack solid-state physics.? See {Hacking X for Y}.
 
   5. vt. To pull a prank on. See sense 2 and {hacker} (sense 5).
 
   6. vi. To interact with a computer in a playful and exploratory rather than
   goal-directed way. ?Whatcha up to?? ?Oh, just hacking.?
 
   7. n. Short for {hacker}.
 
   8. See {nethack}.
 
   9. [MIT] v. To explore the basements, roof ledges, and steam tunnels of a
   large, institutional building, to the dismay of Physical Plant workers and
   (since this is usually performed at educational institutions) the Campus
   Police. This activity has been found to be eerily similar to playing
   adventure games such as Dungeons and Dragons and {Zork}. See also
   {vadding}.
 
   Constructions on this term abound. They include happy hacking (a farewell),
   how's hacking? (a friendly greeting among hackers) and hack, hack (a fairly
   content-free but friendly comment, often used as a temporary farewell). For
   more on this totipotent term see The Meaning of Hack. See also {neat hack},
   {real hack}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top