Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceremony

S EH1 R AH0 M OW2 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremony-, *ceremony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremony(n) ความเป็นทางการ, Syn. formality, ritual
ceremony(n) ความมีระเบียบแบบแผน
ceremony(n) พฤติกรรมที่เป็นทางการ
ceremony(n) พิธีการ, See also: พิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี, ระเบียบแบบแผน, พิธีการ, พิธีรีตอง, Syn. ritual

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremony(n) พิธี, พิธีการ, ระเบียบแบบแผน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They had a signal set up, so he'd know the minute the ceremony was over.พวกเขาจะมีสัญญาณว่าพิธีเสร็จแล้ว เขาจะได้รู้ทันที Goodfellas (1990)
The marriage ceremony has begun.งานแต่งงานเริ่มขึ้นแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Apparently they had some big ceremony before I was born.พ่อแม่เขาจัดงานกันก่อนฉันจะเกิดอีก The One with the Sonogram at the End (1994)
The Sorting Ceremony will begin momentarily.พิธีคัดสรรบ้านจะเริ่มต้นในไม่ช้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The opening ceremony of the traditional university will now begin theงานมหาวิทยาลัยกำลังจะถูกเปิดขึ้น นะบัดนี้ Sex Is Zero (2002)
Turned out he was petrified of a big ceremony so we did a sort of spur-of-the-moment thing.เขากลัวการจัดพิธีใหญ่ๆ เราเลยทำอะไรเรียบๆ ไม่มีพิธี Mona Lisa Smile (2003)
Since we're in full swing of celebration, let's have the engagement ceremony for SOHN Tae-il and JOO Il-mae right now!หลังจากที่เราฉลองกันสุดเหวี่ยงนี่แล้ว เราจะเริ่มงานหมั้น ระหว่างโซแตอิล กับจูอิลแมกันเดี๋ยวนี้เลย Crazy First Love (2003)
The lighting ceremony begins.ไฟแห่งการเฉลิมฉลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว Love So Divine (2004)
ELYSE: Remember, we play this at the end of the ceremony after Pomp and Circumstance.เอาละจำไว้ว่าเราต้องเล่นให้ดีที่สุด American Pie Presents: Band Camp (2005)
Before you send Ju-Mong to Chang'an, why don't you put on a ceremony of marriage for Ju-Mong and Yesoya?ก่อนที่องค์ชายจะส่งจูมงไปฉางอัน ทำไมท่านจึงไม่จัดงานอภิเษกให้กับองค์ชายจูมงและเยโซหยาก่อน Episode #1.41 (2006)
Dae-So is using my ceremony for his gain, but he will trust me more afterwards.แดโซใช้งานฉลองของหม่อมฉันเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แต่เขาจะไว้ใจหม่อมฉันมากยิ่งขึ้น Episode #1.43 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceremonyAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
ceremonyAn accident prohibited his attending the ceremony.
ceremonyAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
ceremonyAre you going to attend ceremony?
ceremonyA wedding is a significant ceremony.
ceremonyBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
ceremonyCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
ceremonyDon't stand on ceremony. Just make yourself at home.
ceremonyEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
ceremonyHe bore himself well at the ceremony.
ceremonyHe represented the mayor at a ceremony.
ceremonyHe was present at the ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานพิธี(n) ceremony, See also: rite, ritual, Example: ผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้ควรแต่งกายให้เรียบร้อย, Count Unit: งาน
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
พิธี(n) ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai Definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธีการ(n) ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count Unit: แบบ, พิธี, Thai Definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีรีตอง(n) ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count Unit: พิธี, แบบ, Thai Definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม
วิธาน(n) custom, See also: ceremony, formula tradition, Syn. พิธี, ธรรมเนียม, ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศวเมธ(n) ceremony of horse sacrifice, Example: ในพิธีอัศวเมธของพระราชาธิบดีจะใช้พราหมณ์ปุโรหิตมากคน, Thai Definition: ชื่อพระราชพิธีเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระราชาธิราชในวรรณคดีอินเดีย, Notes: (สันสกฤต)
ตรุษ(n) ceremony at the close of each year; new year, Syn. วันตรุษ, Example: คนจีนทำขนมเทียนขนมเข่งไว้ไหว้ในวันตรุษ, Count Unit: วัน, Thai Definition: เทศกาลเนื่องในการสิ้นปี ซึ่งกำหนดทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
ฉัตรมงคล(n) coronation, See also: ceremony for the celebration of the coronation, Thai Definition: พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
แบบพิธี(n) ceremony, See also: protocol, rite, Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน, Example: ผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจไปกับงานนี้ด้วยที่ได้เห็นแบบพิธีอันจะนำไปสู่การครองเรือนที่ดี, Thai Definition: พิธีการตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka  FR: onction sainte [ f ] ; lustration [ f ]
อภิเษกสมรส[aphisēksomrot] (n, exp) EN: royal wedding ; wedding ceremony
แบบพิธี[baēpphithī] (n) EN: ceremony ; protocol ; rite  FR: cérémonie [ f ]
บวชนาค[būat nāk] (x) EN: ordination ceremony  FR: ordination [ f ]
จรดพระนังคัล[Jarotphranangkhan] (n, prop) EN: Ploughing Ceremony
การบวชนาค[kān būat nāk] (n, exp) EN: ordination ceremony  FR: ordination [ f ]
การเป็นพิธีกร[kān pen phithīkøn] (n, exp) EN: master of ceremony
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
กฐินหลวง[Kathin Lūang] (n, exp) EN: royal Kathin ceremony
กฐินพระราชทาน[Kathin Phrarātchāthān] (n, exp) EN: royal Kathin ceremony

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CEREMONY S EH1 R AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremony (n) sˈɛrɪməniː (s e1 r i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪式[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony #2,435 [Add to Longdo]
仪典[yí diǎn, ㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] ceremony [Add to Longdo]
宴飨[yàn xiǎng, ㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] ceremony of sacrifice [Add to Longdo]
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feier { f }; Feierlichkeit { f } | Feiern { pl }; Feierlichkeiten { pl }ceremony | ceremonies [Add to Longdo]
Jugendweihe { f }ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Zeremonie { f } | Zeremonien { pl }ceremony | ceremonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
[のり, nori] (n) ceremony; celebration; law code #3,466 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P) #4,765 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
式典[しきてん, shikiten] (n) ceremony; rites; (P) #6,043 [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] (n, adj-no) ceremony; rite; ritual; service; (P) #7,208 [Add to Longdo]
結婚式[けっこんしき, kekkonshiki] (n) marriage ceremony; wedding; nuptials; (P) #8,177 [Add to Longdo]
挙行[きょこう, kyokou] (n, vs) celebration (of ceremony); solemnization (e.g. of a marriage); solemnisation #8,315 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n, suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time #11,142 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremony \Cer"e*mo*ny\, n.; pl. {Ceremonies}. [F.
   c['e]r['e]monie, L. caerimonia; perh. akin to E. create and
   from a root signifying to do or make.]
   1. Ar act or series of acts, often of a symbolical character,
    prescribed by law, custom, or authority, in the conduct of
    important matters, as in the performance of religious
    duties, the transaction of affairs of state, and the
    celebration of notable events; as, the ceremony of
    crowning a sovereign; the ceremonies observed in
    consecrating a church; marriage and baptismal ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       According to all the rites of it, and according to
       all the ceremonies thereof shall ye keep it [the
       Passover].              --Numb. ix. 3
    [1913 Webster]
 
       Bring her up the high altar, that she may
       The sacred ceremonies there partake. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [The heralds] with awful ceremony
       And trumpet's sound, throughout the host proclaim
       A solemn council.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior regulated by strict etiquette; a formal method of
    performing acts of civility; forms of civility prescribed
    by custom or authority.
    [1913 Webster]
 
       Ceremony was but devised at first
       To set a gloss on . . . hollow welcomes . . .
       But where there is true friendship there needs none.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Al ceremonies are in themselves very silly things;
       but yet a man of the world should know them.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   3. A ceremonial symbols; an emblem, as a crown, scepter,
    garland, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disrobe the images,
       If you find them decked with ceremonies.
       . . . Let no images
       Be hung with C[ae]sar's trophies.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sign or prodigy; a portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar, I never stood on ceremonies,
       Yet, now they fright me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Master of ceremonies}, an officer who determines the forms
    to be observed, or superintends their observance, on a
    public occasion.
 
   {Not to stand on ceremony}, not to be ceremonious; to be
    familiar, outspoken, or bold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceremony
   n 1: a formal event performed on a special occasion; "a ceremony
      commemorating Pearl Harbor" [syn: {ceremony}, {ceremonial},
      {ceremonial occasion}, {observance}]
   2: any activity that is performed in an especially solemn
     elaborate or formal way; "the ceremony of smelling the cork
     and tasting the wine"; "he makes a ceremony of addressing his
     golf ball"; "he disposed of it without ceremony"
   3: the proper or conventional behavior on some solemn occasion;
     "an inaugural ceremony"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top