ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อภิเษกสมรส

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อภิเษกสมรส-, *อภิเษกสมรส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิเษกสมรสก. แต่งงาน (ใช้แก่เจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then the whole wedding ceremony will end here.และพิธีการอภิเษกสมรสทั้งหมดจะเสร็จสิ้น Episode #1.3 (2006)
Be the best couple. Carry on the ways of our Ancestors.จงเป็นคู่อภิเษกสมรสที่ดีที่สุด สืบทอดทุกวีถีทางของบรรพบุรุษของเรา Episode #1.3 (2006)
All gather for the royal wedding!ทุกคนมารวมกันในพิธีอภิเษกสมรส Your Highness (2011)
So the royal wedding was barreling down.พิธีอภิเษกสมรสใกล้เข้ามาทุกที Royal Wedding (2011)
Mom ordered some douchey teacup for the royal wedding.แม่สั่งถ้วยชาเฉิ่ม พิธีอภิเษกสมรส Royal Wedding (2011)
It's just for the royal wedding.-แค่ดูพิธีอภิเษกสมรส Royal Wedding (2011)
Pretzels aren't important. Royal weddings aren't important.เพร็ทเซิลไม่สำคัญ พิธีอภิเษกสมรสไม่สำคัญ Royal Wedding (2011)
All I wanted was to have tea and scones and watch the royal wedding.ฉันแค่อยากดื่มชา กินสโกน ดูพิธีอภิเษกสมรส Royal Wedding (2011)
My ensemble is an homage to the recent royal wedding and the late Alexander McQueen.ทั้งชุดนี้เพื่อเคารพการอภิเษกสมรสที่เพิ่งจะผ่านมา และการลาจากไปของ Alexander McQueen Prom Queen (2011)
Your marriage should have served to form an alliance with another kingdom and you choose to marry a serving girl.การอภิเษกสมรสควรจะมีขึ้นเพื่อสานสัมพันธไมตรี ระหว่างอาณาจักร แต่เจ้ากลับเลือกที่จะแต่งกับสาวใช้ The Death Song of Uther Pendragon (2012)
A princess who didn't want to get married, so she ran away.เจ้าหญิงไม่อยากอภิเษกสมรส นางจึงหนีออกจากวัง John Carter (2012)
It's the royal wedding.เรื่องงานอภิเษกสมรสน่ะ Kissed by Fire (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   

German-Thai: Longdo Dictionary
königliche Hochzeit(n) |die, pl. königliche Hochzeiten| อภิเษกสมรส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top