ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โว

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โว-, *โว*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โว[V] brag, See also: boast, swagger, vaunt, bluster, Syn. โม้, โอ้อวด, คุยโต, Ant. ถ่อมตัว, Example: ท่านปลัดหน้าเสียแต่ยังไม่วายที่จะโวตามแบบฉบับของเขา, Notes: (ปาก)
โว[V] outcry, See also: give out a hue and cry, clamour, Syn. โวยวาย, Example: นักอนุรักษ์ลุกขึ้นมาโวยกลางที่ประชุมเพราะไม่พอใจมาตรการดังกล่าว, Thai definition: ส่งเสียงเอะอะ, ส่งเสียงเอ็ดตะโร
โว้ย[INT] oh
โว้ย[INT] Alas!, Example: โว้ย! เสียงใครคนหนึ่งตะโกนด้วยความกลัดกลุ้มและท้อแท้ต่อชีวิต, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
โว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
โวลต์[CLAS] volt, Example: ภาคใต้ของประเทศแรงดันไฟฟ้าจากเขื่อนจะถูกยกขึ้นจนสูงถึง 230,000 โวลต์, Thai definition: หน่วยทางของแรงคลื่นไฟฟ้า หรือความต่างศักย์ (1 โวลต์ สามารถทำให้กระแสไฟฟ้า 1 อัมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม), Notes: (อังกฤษ)
โวหาร[N] diction
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
โว้เว้[V] shout, See also: talk nonsense, Thai definition: พูดเสียงเอ็ดอึง, พูดหาเรื่อง, พูดเหลวไหล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โวก. พูดโอ้อวด เช่น โวมากไปหน่อยแล้ว.
โวว. โอ้อวด เช่น คุยโว.
โวว. เป็นช่องเป็นรูที่แลเห็นลึกหรือทะลุ เช่น หม้อทะลุเป็นรูโว่ กางเกงถูกบุหรี่จี้ขาดโว่, โหว้ ก็ใช้.
โวการน. ขันธ์ เช่น เบญจโวการ ว่า ขันธ์ ๕.
โว่งว. ว่าง, โล่ง, โปร่ง, เช่น ตัดต้นไม้เสียโว่ง ซดน้ำแกงร้อน ๆ แล้วคอโว่ง.
โวทานน. การทำให้สะอาด
โวทานความบริสุทธิ์.
โวก. ส่งเสียงแสดงความไม่พอใจเกินกว่าเหตุ เช่น เรื่องเล็กนิดเดียวก็โวยเสียเป็นเรื่องใหญ่โต, ประท้วงด้วยการส่งเสียงเอะอะ เช่น เขาโวยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
โวเปิดเผยให้รู้ทั่วไป เช่น อย่าโวยเรื่องนี้ให้ใคร ๆ รู้เดี๋ยวเขาเสียหาย.
โว้ยว. คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง เช่น แดงโว้ย ไปไหนโว้ย ไปตลาดมาโว้ย เบื่อจริงโว้ย, เว้ย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wollastoniteโวลลาสโทไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autoclesisโวหารย้อนกระทบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiasmusโวหารย้อนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeugmaโวหารเล่นคำหลากความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Marivaudageโวหารแบบมารีโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacuum-tube voltmeterโวลต์มิเตอร์ชนิดหลอดสุญญากาศ [TU Subject Heading]
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]
Voltohmmeterโวลต์โอห์มมิเตอร์ [TU Subject Heading]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์
แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Vโวลต์, สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voltโวลต์, หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voltmeterโวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up until the publication of Bravo Magazine, when the whole thing became public,จนถึงก่อนที่นิตยสารบราโว่จะวางแผง ตอนที่ทุกอย่างจะเปิดเผยต่อสาธารณะ  ()
It's a fucking convertible, Carol, the roof's down.มันเป็นแบบเปิดประทุนโว้ย แครอล หลังคาเปิดอยู่ The Secret of Sales (2017)
Until the ink is dry on the contract Vincent, you've got two chances, no chance, and no fucking chance.ตราบใดที่ยังไม่มีการลงปากกา เซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราว นายมีสองทาง ไม่มีทางได้กับไม่มีทางได้โว้ย Smell the Weakness (2017)
Well, well, well.แม่เจ้าโว้ย Smell the Weakness (2017)
Nobody makes money out of my daughter's tits except me.ห้ามใครจะหาเงิน จากนมลูกฉัน ยกเว้นฉันโว้ย Close Encounters (2017)
Minus four grand if you include Carol's fucking unusable computer.พอเห็นคุณใส่กางเกงรัดรูปสีขาวนั่น มันก็โกรธไม่ลงน่ะ ผมดูเหมือนจอห์น ทราโวลตาใช่ไหมล่ะ Sexy Rollercoasters (2017)
Bollocks.โฟร์โว้ย Sexy Rollercoasters (2017)
Or, to be more precise, looking like a kids' TV presenter who got dressed in the dark.งั้นเหรอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เทอร์รี่ โวกอน Sexy Rollercoasters (2017)
We will write to Maester Wolkan at Winterfell for clarification.เราจะเขียนจดหมายถึง แมสเตอร์โวลแกน ที่วินเทอร์เฟลเพื่อความกระจ่าง Eastwatch (2017)
We're through, stupid!พวกเรามันจบแล้วโว้ย! The King (2017)
Snap to it, pal!ตั้งสติให้ดีสิโว้ย! The King (2017)
- Wait.เดี๋ยวๆ โว่วๆ Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big   FR: se vanter
โว้ย[interj.] (wōi) EN: oh ; Alas! ; ahoy   FR: ohé !
โวลูน[n. prop.] (Wōlūn) EN: Walloon   FR: Wallon [m] ; wallonne [f]
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท[n. prop.] (Wøkāng Āmādēut Mōsāt) EN: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart   FR: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart
โวล์ฟสบวร์ก[TM] (Wōlfsbūak) EN: Wolfsburg   FR: Wolfsburg
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)
โวหารการทูต[n. exp.] (wōhān kānthūt) EN: diplomatic language   FR: langage diplomatique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast[VT] คุยโว, See also: โว, โม้, โอ้อวด, Syn. brag
in a lather[IDM] เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โวยวาย
phrase[N] โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying
volt[N] โวลต์, See also: หน่วยแรงดันไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
advocate(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrandize(vt) ขยาย,เพิ่ม,คุยโว
avocado(n) ผลอะโวคาโด
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi,vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
brag(vi) คุยโว,โม้,พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: โวยวาย

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top