ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฉพาะกาล

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉพาะกาล-, *เฉพาะกาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
เฉพาะกาล[ADJ] temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉพาะกาลว. ชั่วคราว ในคำว่า บทเฉพาะกาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Illuminatus!- เป็นเฉพาะกาลสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
I'm still provisional Director of Operations.ฉันยังคงเป็น ผอ.เฉพาะกาล ในปฏิับัติการครั้งนี้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Two days ago, on December 27, provincial representatives voted and approved the Provisional Government Organizational Draft.- ตัวแทนท้องถิ่นได้ลงคะแนนเสียงและรับรอง "หลินเซิ่น ประธานสภาเฉพาะกาลนานกิง" ร่างธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล ตัวแทนท้องถิ่น ยังได้รับรองระบอบประธานาธิบดี 1911 (2011)
Elections will take place today, December 29, for the position of- แม้บางมณฑลมีตัวแทนมากกว่าอีกมณฑล "เหลียวซงไข่ สมาชิกกลุ่มถงเหมิงฮุย" แต่ทุกมณฑลมีแค่หนึ่งคะแนนเสียง ผู้ลงสมัครที่ได้คะแนนเสียงเกิน2ใน3 จะได้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะกาล 1911 (2011)
Yes. Send a telegram to Wu Tingfang that says,ส่งโทรเลขไปหาอู๋ติ่งฟาง ว่าฉันไม่รับรองรัฐบาลเฉพาะกาลนานกิง 1911 (2011)
At that time,เมื่อถึงเวลานั้นผมจะลาออก จากตำแหน่งประธานาธิบดีเฉพาะกาล 1911 (2011)
Just now,ณบัดนี้ผมขอสาบานตนในฐานะ ประธานาธิบดีเฉพาะกาล 1911 (2011)
You were right. I've thought long and hard.เราจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะกาล 1911 (2011)
Only two things keep a group like this together.สองอย่างที่รวมแก๊งค์เฉพาะกาลไว้ได้ Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provisional[ADJ] ที่จัดไว้เป็นการชั่วคราว, See also: เฉพาะกาล, Syn. temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล,ชั่วคราว,เฉพาะหน้า
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่มีเงื่อนไข,ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality

English-Thai: Nontri Dictionary
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน,วิธีเฉพาะกาล,วิธีสะดวก
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top