ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ia

IY1 AH0   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ia-, *ia*
Possible hiragana form: いあ
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iahaabbr. immune adherence hemagglutination assay
iapabbr. intermittent acute porphyria
iasdabbr. interatrial septal defect
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened

English-Thai: Nontri Dictionary
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
academician(n) นักวิชาการ
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iamb; iambic footคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic dimeterมาตราไอแอมบ์สองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic foot; iambคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic hexameterมาตราไอแอมบ์หกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic monometerมาตราไอแอมบ์คณะเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic octameterมาตราไอแอมบ์แปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameterมาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic tetrameterมาตราไอแอมบ์สี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic trimeterมาตราไอแอมบ์สามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iatrogenicการติดเชื้อโคยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenicจากการกระทำของแพทย์, เกิดจากแพทย์เป็นผู้ทำ, จากการกระทำของแพทย์, ซึ่งเกิดจากแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Changesการเปลี่ยนแปลงกายรูปวิทยาโดยการกระทำของแพทย์ [การแพทย์]
Iatrogenic Diseaseไออะโทรเจนิก, โรคหมอทำ; โรคหมอทำ [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Complexโรคหมอทำประเภทสลับซับซ้อน [การแพทย์]
Iatrogenic Disease, Simpleโรคหมอทำประเภทตรงไปตรงมา [การแพทย์]
Iattissimus Dorsiกล้ามเนื้อข้างหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IAS (n name) International Accounting Standard มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
IATA :International Air Transport Association (org ) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not everyone can handle IA tasksอย่าคิดว่างานสืบสวนภายในใครก็ทำได้นะ Infernal Affairs (2002)
Ia la la la la la laลา ลา ลา ลา Eternal Summer (2006)
Cooperation with IA has its upside in the department.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ เป็นผลดีในตำแหน่งนะ Our Father (2008)
The créme de Ia créme will be there.ราชินีกับราชินี ที่มาจากโรงเรียนชื่อดังควรจะอยู่ที่นั่น It's a Wonderful Lie (2008)
If I didn't work with cops you'd investigated while at IA I'd be working alone.ถ้าผมไม่ใช้ตำรวจที่ถูกคุณสอบตอนอยู่กองกิจ ผมก็ต้องทำคนเดียว The Dark Knight (2008)
I'm sorry, but this ia business.ฉันขอโทษ แต่นี้มันธุรกิจ Scratches (2009)
We have no Ia where it's going.เราไม่รู้ว่าพวกมันไปที่ไหน Subversion (2010)
Booth, ia week, you're going to a war zone.บูธ ในระหว่างอาทิตย์ที่คุณ ออกไปอยู่ในเขตสงคราม The Beginning in the End (2010)
Never cuff a man ia a seated position with his hands behind his back makes it impossible to see the hands.อย่าใส่กุญแจมือ ไปทางด้านหลัง เพราะนายจะมองไม่เห็นมือเค้า The A-Team (2010)
Fryer and his IA rat squad will get theirs.ฟรายเออร์กับกิจการภายใน ต้องโดนแน่ Kame'e (2011)
Hiding ia a room.แค๋ฆาตกรที่ซ่อนอยูในห้อง Demons (2011)
Fa la Ia la Ia La la la IaAnd the Very Christmas Thanksgiving (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaI was in an IAA meeting.
iaKorea allowed an inspection by the IAEA.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
ไอ[n.] (ai) EN: miasma   FR: miasmes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
IA IY1 AH0
IAN IY1 AH0 N
IAMS IY1 AA0 M Z
IAMS AY1 AA0 M Z
IAIN IY0 EY1 N
IAGO IY0 AA1 G OW0
IALLA IY1 AA0 L AH0
IASON IY1 AH0 S AH0 N
IALLA AY1 AA0 L AH0
IANNI IY0 AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ian (n) ˈɪəʳn (i@1 n)
iamb (n) ˈaɪæm (ai1 a m)
iambi (n) ˈaɪˈæmbaɪ (ai1 a1 m b ai)
iambs (n) ˈaɪæmz (ai1 a m z)
iambic (j) ˈaɪˈæmbɪk (ai1 a1 m b i k)
iambus (n) ˈaɪˈæmbəs (ai1 a1 m b @ s)
iambics (n) ˈaɪˈæmbɪks (ai1 a1 m b i k s)
iambuses (n) ˈaɪˈæmbəsɪz (ai1 a1 m b @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]
抑扬格[yì yáng gé, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄍㄜˊ, / ] iambic [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อนๆ
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
Ciao!ลาก่อน, บ๊ายบาย , See also: S. Tschüß!,
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
Asiate(n) |der, pl. Asiaten| ชาวเอเซีย, See also: Related: die Asiatin/-nen
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
iatrogen {adj} [med.]iatrogenic [Add to Longdo]
IAO : Internationale ArbeitsorganisationIAO : International Labour Organization [Add to Longdo]
IATA : Internationaler LuftverkehrsverbandIATA : International Air Transport System [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
居合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IA
   n 1: a state in midwestern United States [syn: {Iowa}, {Hawkeye
      State}, {IA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IA
     Identification and Authentication, "I & A"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top