ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาหารพิเศษ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาหารพิเศษ-, *อาหารพิเศษ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I do suggest you order the special.แต่ผมแนะนำคุณ สำหรับรายการอาหารพิเศษ eXistenZ (1999)
I'm on one of them there special diets.ฉันหนึ่งของพวกเขามีอาหารพิเศษ Cars (2006)
If it's Linguini they want tell them Chef Linguini has prepared something special for them.ก็บอกเขาไปว่า เชฟลิงกวินี่ เตรียมอาหารพิเศษไว้ให้แล้ว Ratatouille (2007)
Something definitely off menu.อาหารพิเศษที่ไม่มีอยู่ในเมนู Ratatouille (2007)
- The special?-อาหารพิเศษเหรอ? Ratatouille (2007)
Special order!อาหารพิเศษRatatouille (2007)
Special order!อาหารพิเศษRatatouille (2007)
Special order!อาหารพิเศษRatatouille (2007)
Special order!อาหารพิเศษRatatouille (2007)
You know, now that I drive a fine Italian automobile and I'm alarmingly well-known at this particular restaurant, but I needed you to believe me when it did matter.คุณรู้ตอนนี้ผมขับรถอิตาเลียน และผมก็เป็นที่รู้จัก ที่ร้านอาหารพิเศษนี้ Chuck Versus the Ex (2008)
I've had the kitchens prepare us something special.ข้าให้ต้นครัว เตรียมอาหารพิเศษสำหรับเราสองคน Beauty and the Beast (2009)
And those specials-- they change every day.แถมอาหารพิเศษ ยังเปลี่ยนทุกวันด้วย The Maternal Congruence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics

English-Thai: Nontri Dictionary
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
diet(vi) ควบคุมอาหาร,กินอาหารพิเศษ,จำกัดอาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top