Search result for

french

(114 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -french-, *french*
English-Thai: Longdo Dictionary
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
French[N] ภาษาฝรั่งเศส
French[N] คนฝรั่งเศส
French[ADJ] เกี่ยวกับฝรั่งเศส
frenchy[SL] การจูบแบบใช้ลิ้น
French horn[N] แตรทองเหลืองรูปร่างโค้งงอชนิดหนึ่ง
French letter[SL] ถุงยาง
French fried potatoes[N] มันฝรั่งทอด, Syn. fries

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
french(เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
french hornแตรโค้งงอชนิดหนึ่ง
french kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุลกันในปากทั้งสอง, Syn. soul kiss
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
frenchify(เฟรน'ซะไฟ) vt. ทำให้คล้ายของฝรั่งเศส
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman

English-Thai: Nontri Dictionary
French(adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส
French(n) ชาวฝรั่งเศส,คนฝรั่งเศส,ภาษาฝรั่งเศส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
french curveไม้โค้งเขียนแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
French windowหน้าต่างฝรั่งเศส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
French dramaบทละครฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French fictionนวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French imprintsบรรณานุกรมภาษาฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French Kissการจูปปากแบบผรั่งเศส [การแพทย์]
French languageภาษาฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French Letterถุงยางอนามัย [การแพทย์]
French literatureวรรณกรรมฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French Lockล็อคแบบฝรั่งเศส [การแพทย์]
French poetryกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French Pressเฟรนซ์เพรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
French.ฝรั่งเศส Goodfellas (1990)
I'm as much a secretary as you are a French maid.ฉันเป็นผู้ช่วย ส่วนเธอก็เป็นแม่บ้าน Odyssey (2008)
He has the French Toast Tower whenever he sets foot in the door.เขามีกองขนมปังฝรั่งเศส เมื่อเขาก้าวเท้ามาที่ประตู Lucky Thirteen (2008)
French needles point.งานเย็บปักถักร้อย... ..แบบฝรั่งเศส The Secret of Moonacre (2008)
(Speaking French)(Speaking FrenchThe Secret of Moonacre (2008)
You will join the court of the French queen and stay there until your father has forgiven you.เจ้าจะต้องไปราชสำนัก แห่งพระราชินีฝรั่งเศส ...และอยู่ที่นั่น จนกว่าพ่อของเจ้าจะให้อภัย The Other Boleyn Girl (2008)
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส The Other Boleyn Girl (2008)
I was merely offering my thoughts on the new French king.หม่อมฉันเพียงแสดงความเห็น ต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์ใหม่ The Other Boleyn Girl (2008)
'Dad, I want to study French cooking.'เขาบอกว่า พ่อ ผมจะไปเป็นเชฟฝรั่งเศส แล้วก็ไป The Ramen Girl (2008)
[Speaks French][สนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส] New York, I Love You (2008)
French-Canadian goalie, Jacques "Le Coq" Grande.มือโกลลูกครึ่งฝรั่งเศส-แคนาดา จาชวอส์ "เลอ ค้อก" กรานเด้ The Love Guru (2008)
Pardon my French;ขอโทษที่พูดไม่เพราะ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frenchAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
frenchA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
frenchAndy is master of French and German.
frenchA part of the country was at one time a French settlement.
frenchAre you American or French?
frenchAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
frenchAs their conversation was in French, I could not understand a word.
frenchAt our high school, French is an elective.
frenchBoth French and English are spoken in Canada.
frenchCan he speak French?
frenchCan you make yourself understood in French?
frenchCan you speak French?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันฝรั่งทอด[N] French fries, See also: fried potatoes, Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น
ขนมปังฝรั่งเศส[N] French loaf, See also: baguette, French stick
น้ำมันสลัด[N] salad oil, See also: French dressing, Syn. น้ำสลัด, Example: แม่สั่งให้แม่ครัวไปซื้อน้ำมันสลัดมาทำสลัดผักพรุ่งนี้, Thai definition: น้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิด เช่นมะกอก ใช้คลุกกับส่วนผสมอื่นๆ เพื่อปรุงรสและกลิ่นในการทำยำสลัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ดาวเรืองฝรั่งเศส [n. exp.] (dāoreūang Farangsēt) EN: French marigold   
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French   FR: français
เฟรนช์เกียนา[n. prop.] (Frēn Kīenā) EN: French Guiana   FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
เฟรนช์โปลินีเซีย[n. prop.] (Frēn Pōlinīsīa) EN: French Polynesia   FR: Polynésie française [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
ขนมปังฝรั่งเศส[n. prop.] (khanompang Farangsēt) EN: French loaf ; baguette ; French stick   FR: baguette [f]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn phāsā Farangsēt) EN: French teacher   FR: professeur de français [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRENCH    F R EH1 N CH
FRENCH'S    F R EH1 N CH AH0 Z
FRENCHMAN    F R EH1 N CH M AE0 N
FRENCHMEN    F R EH1 N CH M EH0 N
FRENCH-POLYNESIA    F R EH2 N CH P AA2 L AH0 N IY1 ZH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
French    (n) (f r e1 n ch)
Frenchman    (n) (f r e1 n ch m @ n)
Frenchmen    (n) (f r e1 n ch m @ n)
Frenchwoman    (n) (f r e1 n ch w u m @ n)
Frenchwomen    (n) (f r e1 n ch w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fenstertür {f}French door [Add to Longdo]
Pariser {m} (Kondom) [ugs.]French letter [Add to Longdo]
Studentenblume {f} [bot.]French marigold [Add to Longdo]
Talkum {n}French chalk [Add to Longdo]
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Waldhorn {n} [mus.] | Waldhörner {pl}French horn | French horns [Add to Longdo]
Zungenkuss {m}French kiss [Add to Longdo]
Franzosen-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus paru) [zool.]french angel [Add to Longdo]
Französisch-Guayana [geogr.]French Guiana (gf) [Add to Longdo]
Französisch-Polynesien [geogr.]French Polynesia (pf) [Add to Longdo]
Französische Südpolar-Territorien [geogr.]French Southern Territories (tf) [Add to Longdo]
Franzose {m}French man [Add to Longdo]
Französin {f}French woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アルカイック;アーケイック;アーケイイック[, arukaikku ; a-keikku ; a-keiikku] (adj-na,n) (アルカイック is from the French "archaique") archaic [Add to Longdo]
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
カラリスト;コロリスト[, kararisuto ; kororisuto] (n) (コロリスト from french coloriste) colorist; colourist [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions) [Add to Longdo]
ダブルカフス[, daburukafusu] (n) French cuffs (wasei [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法国人[Fǎ guó rén, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Frenchman; French person [Add to Longdo]
法国共产党[Fǎ guó Gòng chǎn dǎng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] French Communist Party [Add to Longdo]
法国大革命[Fǎ guó dà gé mìng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] French Revolution [Add to Longdo]
法国号[Fǎ guó hào, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] French horn [Add to Longdo]
法属圭亚那[Fǎ shǔ Guī yà nà, ㄈㄚˇ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] French Guiana [Add to Longdo]
法式[Fǎ shì, ㄈㄚˇ ㄕˋ, ] French style [Add to Longdo]
法式色拉酱[Fǎ shì sè lā jiàng, ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] French dressing; vinaigrette [Add to Longdo]
法文[Fǎ wén, ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ, ] French language [Add to Longdo]
法语[Fǎ yǔ, ㄈㄚˇ ㄩˇ, / ] French (language) [Add to Longdo]
法军[Fǎ jūn, ㄈㄚˇ ㄐㄩㄣ, / ] French army [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 French \French\ (fr[e^]nch), prop. a. [AS. frencisc, LL.
   franciscus, from L. Francus a Frank: cf. OF. franceis,
   franchois, fran[,c]ois, F. fran[,c]ais. See {Frank}, a., and
   cf. {Frankish}.]
   Of or pertaining to France or its inhabitants.
   [1913 Webster]
 
   {French bean} (Bot.), the common kidney bean ({Phaseolus
    vulgaris}).
 
   {French berry} (Bot.), the berry of a species of buckthorn
    ({Rhamnus catharticus}), which affords a saffron, green or
    purple pigment.
 
   {French casement} (Arch.) See {French window}, under
    {Window}.
 
   {French chalk} (Min.), a variety of granular talc; -- used
    for drawing lines on cloth, etc. See under {Chalk}.
 
   {French cowslip} (Bot.) The {Primula Auricula}. See
    {Bear's-ear}.
 
   {French fake} (Naut.), a mode of coiling a rope by running it
    backward and forward in parallel bends, so that it may run
    freely.
 
   {French honeysuckle} (Bot.) a plant of the genus {Hedysarum}
    ({H. coronarium}); -- called also {garland honeysuckle}.
    
 
   {French horn}, a metallic wind instrument, consisting of a
    long tube twisted into circular folds and gradually
    expanding from the mouthpiece to the end at which the
    sound issues; -- called in France {cor de chasse}.
 
   {French leave}, an informal, hasty, or secret departure;
    esp., the leaving a place without paying one's debts.
 
   {French pie} [French (here used in sense of "foreign") + pie
    a magpie (in allusion to its black and white color)]
    (Zool.), the European great spotted woodpecker ({Dryobstes
    major}); -- called also {wood pie}.
 
   {French polish}.
   (a) A preparation for the surface of woodwork, consisting of
     gums dissolved in alcohol, either shellac alone, or
     shellac with other gums added.
   (b) The glossy surface produced by the application of the
     above.
 
   {French purple}, a dyestuff obtained from lichens and used
    for coloring woolen and silken fabrics, without the aid of
    mordants. --Ure.
 
   {French red} rouge.
 
   {French rice}, amelcorn.
 
   {French roof} (Arch.), a modified form of mansard roof having
    a nearly flat deck for the upper slope.
 
   {French tub}, a dyer's mixture of protochloride of tin and
    logwood; -- called also {plum tub}. --Ure.
 
   {French window}. See under {Window}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 French \French\, prop. n.
   1. The language spoken in France.
    [1913 Webster]
 
   2. Collectively, the people of France.
    [1913 Webster] french fries

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, n. [F. sole, L. solea; -- so named from its flat
   shape. See {Sole} of the foot.] (Zool.)
   (a) Any one of several species of flatfishes of the genus
     {Solea} and allied genera of the family {Soleidae},
     especially the common European species ({Solea
     vulgaris}), which is a valuable food fish.
   (b) Any one of several American flounders somewhat resembling
     the true sole in form or quality, as the California sole
     ({Lepidopsetta bilineata}), the long-finned sole
     ({Glyptocephalus zachirus}), and other species.
     [1913 Webster]
 
   {Lemon}, or {French}, {sole} (Zool.), a European species of
    sole ({Solea pegusa}).
 
   {Smooth sole} (Zool.), the megrim.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 French
   adj 1: of or pertaining to France or the people of France;
       "French cooking"; "a Gallic shrug" [syn: {French},
       {Gallic}]
   n 1: the Romance language spoken in France and in countries
      colonized by France
   2: the people of France [syn: {French}, {French people}]
   3: United States sculptor who created the seated marble figure
     of Abraham Lincoln in the Lincoln Memorial in Washington D.C.
     (1850-1931) [syn: {French}, {Daniel Chester French}]
   v 1: cut (e.g, beans) lengthwise in preparation for cooking;
      "French the potatoes"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) Father, France, Frau, French, Friar, Friday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top