ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-雾-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *雾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雾, wù, ㄨˋ] fog, mist, vapor, fine spray
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  务 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,670

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ㄨˋ, / ] fog; mist, #4,021 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's have a bet tomorrow at the peak[CN] 我们明天一早在大山 的山顶分个高低 Mismatched Couples (1985)
And it was so dark and so foggy... that she got lost.[CN] 天色阴沉多... 然后迷路了 The Assault (1986)
Ten days of confusion in Budapest.[CN] 阿姆斯特丹起了10天的 L'amour braque (1985)
Well, it's nice to get away from the fogs of Baker Street now and again.[CN] 哦 不时远离一下贝克街的浓 可真是好 The Copper Beeches (1985)
- Smoke will be first.[CN] - 先会发放烟 Platoon (1986)
Don't forget your sprayer.[CN] 别忘了你的喷 Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
- Cigarettes, sweets ... - and less misfortune than that confusion in Budapest.[CN] - 烟... 糖 - Timbuktu没有 L'amour braque (1985)
You'd have been a lot sorrier. With your eyes full of Mace.[CN] 你本会难过的多 你的眼睛洒满防狼喷的话 Breeders (1986)
but what was about to happen while to me the whole business was still confused and grotesque.[CN] 还知道将要发生的事 可我到现在还是一头 The Red Headed League (1985)
When there's no letter from you, he tells me probably the fog keeps the planes from flying[CN] 没有信的时候 他也会跟我说可能是起 飞机没来 Dust in the Wind (1986)
3 Alpha, spot that smoke and tell me where to shift.[CN] 3A,看着烟 告诉我要转向哪里 Platoon (1986)
But what's wrong with me?[CN] 不过我还是一头 What Have I Done to Deserve This? (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top