ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烟雾

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烟雾-, *烟雾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
烟雾[yān wù jì, ㄧㄢ ˋ ㄐㄧˋ, / ] an aerosol spray [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could have been standing in the middle of 10th Avenue smelling bus fumes and drinking Diet Pepsi and it would have happened![CN] 你可以一直站在 在第10大道的中间 闻总线烟雾和喝减肥 百事可乐和它一切都不会发生! 40 Carats (1973)
♪ It's curling just like smoke above his shoulder ♪[CN] ♪ 他肩膀的大道曲折蜿蜒仿佛烟雾一般 ♪ McCabe & Mrs. Miller (1971)
♪ You notice there's a highway ♪[CN] ♪ 你注意到他肩膀后面烟雾般 ♪ McCabe & Mrs. Miller (1971)
It's kind of smoky in here.[CN] 里面烟雾缭绕 The Trouble with Angels (1966)
Each year, thousands head to a higher altitude to escape the smog.[CN] 每年,成千人到高海拔去逃避烟雾 Faces of Death (1978)
♪ It's curling just like smoke above his shoulder ♪[CN] ♪ 他肩膀后面曲折蜿蜒的大道 ♪ ♪ 仿佛烟雾一般 ♪ McCabe & Mrs. Miller (1971)
Two smoke ejectors next door to them.[CN] 在它们旁边有两个烟雾喷射器 You Only Live Twice (1967)
It was dark in the trees... and I saw this smoke.[CN] 树林里很黑... 我看见了烟雾 Curse of the Demon (1957)
"stepson and daughter died of smoke inhalation,[CN] "继子和女儿死于烟雾 The Night Strangler (1973)
Achilles turning under smoke, sir.[CN] 阿喀琉斯号在烟雾中调头了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
It also gives off huge fogs[CN] 还会输送出大烟雾 The Last Adventure (1967)
♪ You notice there is a highway ♪[CN] ♪ 你注意到他肩膀后面烟雾般 ♪ McCabe & Mrs. Miller (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top