ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-历-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *历*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[历, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] calendar,  Rank: 480

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˋ, / ] calendar, #8,513 [Add to Longdo]
[, ㄌㄧˋ, / ] to experience; to undergo; to pass through; all; each; every; calendar, #8,513 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is a cockyolly bird?[CN] 什么是卡吉亚鸟? 哦,我... Cavalcade (1933)
A great adventure, Robert.[CN] 是伟大的经,罗伯特 Cavalcade (1933)
- Alex![CN] - 亚克斯! Music and Lyrics (2007)
It's been quite an adventure, our life together.[CN] 我们共同的生活 真是激动人心的经 Cavalcade (1933)
"I will tell you about it."[CN] 我给你讲讲这段经... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Quite right. That's not history.[CN] 没错 史不是这样的 Design for Living (1933)
Alex.[CN] 亚 Final Destination (2000)
Go away. This is history in the making.[CN] 走开 这里正在创造 It Happened One Night (1934)
Don't think you can persuade me not to examine the most wonderful find of my whole experience out here.[CN] 不要认为你可以说服我让我不去研究 我在这里全部经中的最奇妙的发现 The Mummy (1932)
Oh, yes, a cockyolly bird.[CN] 还有一只卡吉亚 Cavalcade (1933)
Ancient history.[CN] 古代史教授 One Hour with You (1932)
"What she and I have lived through is stranger still than what you have lived through..."[CN] 我与她的经比你的经离奇多了 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top