ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -史-, *史*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[史, shǐ, ㄕˇ] history, chronicle, annals
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 乂 using a pen to record a history,  Rank: 456

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, ] history; surname Shi, #1,878 [Add to Longdo]
[lì shǐ, ㄌㄧˋ ㄕˇ, / ] history, #525 [Add to Longdo]
[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history, #3,391 [Add to Longdo]
[lì shǐ xìng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] historic, #9,482 [Add to Longdo]
以来[yǒu shǐ yǐ lái, ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since the beginning of history, #13,210 [Add to Longdo]
[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, ] historical material or data, #13,671 [Add to Longdo]
密斯[Shǐ mì sī, ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄙ, ] Smith (name), #18,293 [Add to Longdo]
[shǐ xué, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] historiography, #18,314 [Add to Longdo]
无前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] unprecedented in history, #19,556 [Add to Longdo]
[shǐ shī, ㄕˇ ㄕ, / ] an epic; poetic saga, #20,319 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 上最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (suf) history (e.g. of some country) [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (n) (arch) court historian [Add to Longdo]
に名を留める[しになをとどめる, shininawotodomeru] (exp,v1) to inscribe one's name in history [Add to Longdo]
[しか, shika] (n) historian; (P) [Add to Longdo]
[しがく, shigaku] (n,adj-no) study of history; (P) [Add to Longdo]
学家[しがっか, shigakka] (n) historian [Add to Longdo]
学者[しがくしゃ, shigakusha] (n) historian [Add to Longdo]
[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]
[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view) [Add to Longdo]
[しがん, shigan] (n) historical view; historical insight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am interested in Asian history.アジアの歴に興味があります。
I have to take an examination in history tomorrow.あすは歴の試験を受けなくてはならない。
I will tell you the history of my life.あなたに私の人生の歴を話してあげよう。
You have to settle down and study for the history test.あなたは落ち着いて、歴の試験の勉強をしなければならない。
Which period of history are you studying?あなたは歴のどの時代を研究していますか。
Let's look back on the history of the United States.アメリカの歴をさかのぼってみよう。
In the early days of American history, blacks lived in slavery.アメリカの歴の初期には黒人は奴隷として生きていた。
We met in the American history class.アメリカの授業で会ったことがあります。
The first immigrants in American history came from England and the Netherlands.アメリカの中で最初の移民は、英国とオランダからやってきた。
The history of every country begins in the heart of a man or a woman.あらゆる国の歴は男なり女なりの心の中に始まる。
If you are to know a nation, you must learn its history.ある国を知りたければ.その国の歴を学ばねばならない。
I want to teach history when I grow up.おとなになったら歴を教えたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slick...[CN] 力. Hobo with a Shotgun (2011)
History. Partly.[JA] 歴 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
- Slater![CN] -莱特 Superbad (2007)
Stanley![CN] 丹利... The Rock (1996)
You wait, you'll pay for our tears![JA] この会場は歴的な 由緒あるものであります Tikhiy Don (1957)
such as it was given us by God."[JA] "いかなる歴も 持ちたいと思いません" "プーシキンの チャダーエフ宛の書翰" The Mirror (1975)
Don't you find anything significant at all in today's situation in Russia that would strike a future historian?[JA] "あなたはロシアの 現状を見て" "歴の原動力になる ようなものが" "何一つないと 思うのですか?" The Mirror (1975)
I'll drown myself in the history of these cities, to forget Robert.[JA] 歴の中で自分を紛らわそう。 ロベルトを忘れるために... Live for Life (1967)
Stef.[CN] 戴夫 You Kill Me (2007)
Skip.[CN] 基比 Do Not Resuscitate (2000)
Spaz![CN] 帕兹! Spawn (1997)
Satler.[CN] 特勒 Blue Thunder (1983)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]
料館学[しりょうかんがく, shiryoukangaku] archive science [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Geschichte, Chronik [Add to Longdo]
[しじつ, shijitsu] historische_Tatsache [Add to Longdo]
[しせき, shiseki] historischer_Ort, historische_Ueberreste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top