ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

历程

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -历程-, *历程*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历程[lì chéng, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] course; process, #6,846 [Add to Longdo]
天路历程[tiān lù lì chéng, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] lit. the course of the road to heaven; Pilgrim's Progress, 1678 novel by John Bunyan (first Chinese translation 1851) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A complete psychological profile.[CN] 一个心理的历程 The Addams Family (1991)
their threadbare lives and struggles.[CN] 关于他们那俗套的生活和奋斗历程 Sunset Boulevard (1950)
- It was a long drag.[CN] - 那可是漫长艰苦的历程 Love Story (1970)
Freedom, prosperity, the adventure of our lives.[CN] 自由、繁荣、我们生命的伟大历程 Pocahontas (1995)
Finally we're married.[CN] 就这样我们就开始了 漫长的恋爱历程 A Chaos of Flowers (1988)
It has become only a record of pain.[CN] 这是我痛苦的心路历程 The End of the Affair (1955)
Dear Andrew, you approach a new period of your life.[CN] 亲爱的安德烈 你现在选择了自己新的历程,新的生活 The Barber of Siberia (1998)
I've watched you grow up from a little boy.[CN] 我看过你的成长历程 It's a Wonderful Life (1946)
Over 100 years ofprogress.[CN] 100多年的历程 Just Cause (1995)
We have to walk round all these levels. Follow Buddha's progress.[CN] 我们必须按佛的历程,一层层转着圈走上去。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Pilgrim's Progress,ortheBookofJob in swing time.[CN] 《天路历程》或是《约伯记》的摇摆歌舞片 The Band Wagon (1953)
In summer, a miracle arrives from the sea in wave after wave salmon return from the open ocean and embark on a final migration inland to spawn in the same streams of their birth.[CN] 夏日里一个奇迹从海中来临 鲑鱼随着一波波的浪潮从大海中回到这 并开始它们最后一段往内陆迁徙的艰辛历程 Alaska: Spirit of the Wild (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top