ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*payback*

P EY1 B AE2 K   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: payback, -payback-
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payback[N] การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
payback[N] ระยะเวลาในการคืนเงินต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be looking for payback!หาทางแก้แค้นแก Casualties of War (1989)
And if I was them, I'd be pissed off. I'd be looking for payback!ถ้าฉันเป็นเขา อาจพกความอาฆาตมาแก้แค้นแก Casualties of War (1989)
And for a little payback.ละก็... ขอแก้แค้นนิดๆ 10 Things I Hate About You (1999)
Payback time.ถึงเวลาเอาคืนแล้ว Pilot (2001)
This is payback for a drug deal gone sour.นี้เป็นคืนทุนสำหรับการจัดการยาเสพติดไปเปรี้ยว Showtime (2002)
This is payback because he testified against your pal.นี่เป็นการแก้แค้น ที่เขาเป็นพยานเอาผิดเพื่อนของคุณ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Tomorrow, payback. Now, think about that for a second.พรุ่งนี้คือวันล้างแค้น ตั้งสติรำลึกถึงวันสำคัญ The Longest Yard (2005)
I think it's payback time for a little tea party they threw for us a few hundred years ago.ผมคิดว่าถึงเวลาเอาคืนปาร์ตี้น้ำชาที่พวกมันจัดให้เราเมื่อสองสามร้อยปีก่อน V for Vendetta (2005)
MATT: Payback, seniors. Don't get that pepper spray on your hands.มึงจะถือสเปรย์พริกไทยในมือมึงเฉยๆทำห่าไรวะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Payback is a dish best served cold.ถึงเวลาเอาคืนแล้ว Eight Below (2006)
- Now it's time for a little payback. - Huh?และตอนนี้ก็เป็นเวลาคืนหนี้ หืม? Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Me in prison as paybackฉันในคุกเหมือนการชดใช้คืนมัน Out of the Past (2007)
10 years of buying drinks for you is over. Payback time!ซื้อเครื่องดื่มให้คุณดื่มมา 10 ปี ได้จบลงแล้ว ได้เวลาถอดทุนคืนแล้ว! Love Now (2007)
Payback is a bitch, White Bitch!ได้เวลาเอาคืนแล้ว นางมารเผือก Epic Movie (2007)
This is payback for the lawsuit that I filed against him last year, and you guys are backing him up.เขาแก้แค้น ที่ผมฟ้องร้องเขาเมื่อปีกลาย แล้วพวกคุณก็พยายามช่วยเขา ขอร้องล่ะ The Mist (2007)
Consider this payback.ขอบคุณ คุณเบนเน็ท Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
It's time for a little payback, Doc.ถึงเวลาเอาคืนแล้ว ด๊อกเตอร์ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
And then we're gonna get our payback.แล้วเราก็จะได้แก้แค้น Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Trying to get some payback.พยายามที่จะแก้แค้น Lazarus Rising (2008)
There was no reason for wicked-Bitch payback.ไม่มีเหตุผลที่จะโดนใครแก้แค้นเลยนะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
So you opted for a little payback.ฉันเคยเชื่อคุณมาครั้งนึงแล้ว Wrecking Crew (2008)
General, it was our team that got wasted out there. We deserve payback.ท่านนายพล ทีมของพวกเรา ก็ตายที่นั้น เราต้องเอาคืน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You want payback. I understand that.พวกนายต้องการแก้แค้น ฉันเข้าใจ Chapter Three 'Building 26' (2009)
This is payback for the whole birthday thing, right?นี่คือการตอบแทนสำหรับงานวันเกิด ใช่มั๊ย? Chapter Three 'Building 26' (2009)
You gotta want a little payback for everything I did to you.นายต้องอยากเอาคืนบ้างล่ะน่า ทุกอย่างที่ฉันทำกับนาย On the Head of a Pin (2009)
Payback. That's what we need.ได้ต้นทุนคืน นั่นแหล่ะทั้งหมดที่เราต้องการ Mandala (2009)
Opie's going to want payback forโอปี้คงจะต้องเเก้เเค้นคืน Albification (2009)
We had some payback to deliver at Caracara.พวกเราไปเอาของบางอย่างคืน ให้กับคาราคาร่า Potlatch (2009)
Payback? Caracara?- เอาของคืนงั้นเหรอที่คาราคาร่า Fa Guan (2009)
Something that brutal... had to be... payback or or a message.เป็นสิ่งที่โหดร้ายมาก... จะต้อง... เอาคืนหรือ... Fa Guan (2009)
It means "payback."ฉันหมายถึง 'แก้เเค้นคืน" Fa Guan (2009)
Payback.แก้แค้น Chuck Versus the Predator (2009)
Does payback involve illegal activities?การแก้แค้นนี่ รวมไปถึงการทำผิดกฎหมายด้วยรึป่าว? Chuck Versus the Predator (2009)
Payback is very bitchy.เอาคืนไปไอ้พวกนรก Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Payback's a bitch, isn't it?นี่คือการมาเอาคืน ไอ้ลูกหมาระยำ The Turning Point (2009)
Payback for the Tea Party.ทุกอย่างผิดกฎหมายในแมสสาจุเสตต์ส Edge of Darkness (2010)
Yes. But there'll be payback at Case.ใช่ แต่ก็ได้เอาคืน The Social Network (2010)
It's time for payback.ถึงเวลาเอาคืนกันแล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
Payback for Lucas.คืนทุนสำหรับลูคัส Death Race 2 (2010)
No more juice. Get ready for payback, Puckerman.เตรียมโดนเอาคืนได้เลย พัคเกอร์แมน Laryngitis (2010)
Just a little payback. You hear that?เอาคืนนิดหน่อย Laryngitis (2010)
This is payback, isn't it?นี่คือการแก้แค้น งั้นสิ? Funk (2010)
Chill out. This is your payback, okay?ทำใจให้สบายน่า นี่เป็นการเอาคืน โอเคไหม? The Empire Strikes Jack (2010)
You know, ever since I saw you at Eleanor's, all I could think about was payback for last year.ฉันรู้ตั้งแต่ฉัน เห็นเธอที่เอลานอร์ ทั้งหมดที่ฉันคิดก็คือ การเอาคืนสำหรับปีที่แล้ว The Empire Strikes Jack (2010)
Clay came back from the grave to get a little payback.เคลย์ขึ้นมาจากหลุมเพื่อชำระแค้น Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Call it payback, call it whatever you want,เรียกว่ามันว่าการเอาคืน หรืออะไรก็ได้ที่นายอยากเรียก Pilot (2010)
Payback's really important.การตอบแทนสำคัญมาก A Little Night Music (2010)
Not even a little payback?แก้แค้นก็ไม่เอาหรอ Swan Song (2010)
Yeah, let's go get some payback.ใช่ ไปเอาคืนกัน Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Payback- that's what I was gonna say.เอาคืน นั่งเป็นคำที่ฉันควรพูด Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYBACK    P EY1 B AE2 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回报[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate, #3,527 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 payback \payback\ n.
   same as {retribution}. [informal]
   [PJC]
 
   2. same as {requital}. [informal]
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top