Search result for

*basketball*

(132 entries)
(0.0563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: basketball, -basketball-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basketball[N] บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล

English-Thai: Nontri Dictionary
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Other than you don't want to play basketball against him and he's dying?คนอื่นนอกจากคุณไม่ต้องการ เล่นบาสเก็ตบอลกับเขา และเขากำลังจะตาย Joy (2008)
I saw you playing basketball in school.ผมเห็นคุณเล่นบาสเก๊ตบอลในโรงยิม หลังจากวันนั้น Akai ito (2008)
They made her watch three hours of women's basketball.พวกเขาทำให้เธอ ต้องทน \ ดูเบสบอลหญิง ถึงสามชั่วโมง Superhero Movie (2008)
Dude, we're not driving through this basketball game.เราจะไม่ขับผ่านเกมบาสเกตบอลนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Colin, have you ever played basketball before?คอลลิน นายเคยเล่น บาสเกตบอล ป่ะ? Made of Honor (2008)
I didn't mean basketball, silly! I meant Gabriella.ฉันไม่ได้หมายถึงบาสเกตบอล ฉันหมายถึงกาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
I've chosen basketball.ผมเลือกบาสเก็ตบอล High School Musical 3: Senior Year (2008)
University of Albuquerque, Basketball Scholarship!ม.อัลบูเคอร์ควี ทุนบาสเก็ตบอล High School Musical 3: Senior Year (2008)
Just heck the yard - Him,Whistler, Mahone and that basketball kid-ตรวจดูได้ ต้องมี วิสเล่อร์ มาโฮน แนน เจ้าเด็กเล่นบาส Hell or High Water (2008)
I caught an elbow playing basketball.โดนศอก ขณะเล่นบาสน่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
Woman's basketball.บาสเกตบอลหญิงน่ะ Hey! Mr. Pibb! (2009)
And I don't believe you that he's at a basketball game.และผมก็ไม่เชื่อคุณว่า เค้าจะอยู่ในสนามบาสด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
You played basketball? - I was a point guard. Don't act so surprised.คุณเล่นบาสเกตบอลด้วยหรือ ผมเล่นตำแหน่งพอยท์การ์ด อย่าแปลกใจนักสิ Up in the Air (2009)
Fine. I've been totally in love with him since, like, the third grade, when he kissed me under the basketball hoop.ก็ได้ ชั้นแอบชอบเขา ตั้นแต่เกรดสาม Princess Protection Program (2009)
I coach my daughter's basketball team on Friday nights.ฉันเป็นโค้ชให้ทีมบาสเก็ตบอลของลูกสาว ตอนคืนวันศุกร์ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Probably not as excited as he is about to our day of college basketball.ไม่แน่อาจไม่ตื่นเต้นเท่าวันแข่งบาสของโรงเรียนเรา The Grandfather (2009)
later the second winningest basketball and cross-country coach in West Lakefield history, came to be standing in front of this door.หลังจากครั้งที่สอง\บาสเกสบอลwinningest และโค๊ชข้ามประเทศ\ในประวัติศาสตร์ของเลคฟิวค์ตะวันตก, มาเป็นตำแหน่ง Pilot (2009)
Basketball is more important than art.บาสเกตบอล สำคัญกว่าศิลปะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I mean, I'm a basketball coach. I'm not a librarian.ผมหมายถึง ผมเป็นโค้ชบาสเกตบอล ผมไม่ใช่บรรณารักษ์ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Next to basketball, its combination of singing and broadway-caliber choreography is the most cutthroat competition around.รองจากบาสเกตบอล/Nการที่ต้องผสานการร้อง ..กับการเต้นระดับบรอดเวย์ การแข่งขันจึงเอาเป็นเอาตายมาก Pilot (2009)
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส Blinded by the Light (2009)
Look, so far, he hasn't beaten me at basketball.ดูนะ ยังห่างอีกเยอะ เขายังไม่ได้ล้มผมในการเล่นบาส Pilot (2009)
Women's pro basketball?แข่งขันบาสเกตบอลหญิง? Out of Time (2009)
Is that our basketball team is really gay,คือการที่ทีมบาสเก็ตบอลของเรามันเกย์สิ้นดี Debate 109 (2009)
You and I are playing real basketball, right now.นายกับฉัน เล่นบาสกันตัวต่อตัว ตอนนี้เลย Politics of Human Sexuality (2009)
Troy and I played basketball. It was fun.ทรอยกับผมเล่นบาสกัน สนุกดีออก Politics of Human Sexuality (2009)
He was a basketball star at Ole Miss, point guard, now he owns like a million Taco Bells.เขาเป็นนักบาสชื่อดัง ของ nat Ole Miss ตำแหน่ง point guard ตอนนี้ เค้าเป็นเจ้าของ Taco Bells หลายล้าน The Blind Side (2009)
Dad was a basketball star,พ่อเป็นนักบาสซุปเปอร์สตาร์ The Blind Side (2009)
Why don't you do this and I'll watch basketball?ทำไมคุณไม่ลองมาทำนี่ และฉันจะดูบาสเกตบอลหล่ะ? The Blind Side (2009)
He played basketball.เขา(เคย)เล่นบาสเกตบอล The Blind Side (2009)
So, Al, basketball season's coming up.อัล การแข่งบาสใกล้เข้ามาแล้ว 17 Again (2009)
- The basketball team.- มีบาสเกตบอลไง 17 Again (2009)
Captain of the basketball team.กับตันทีม บาสเก็ตบอล 17 Again (2009)
High school was right, but it's not about basketball.โรงเรียนนะดีแล้ว แต่บาสเก็ตบอลนี่สิ 17 Again (2009)
You're on the basketball team now. Okay? This is your party.นายอยู่ในทีมบาสแล้ว นี่ก็งานเลี้ยงของนายเหมือนกัน 17 Again (2009)
You like basketball?คุณชอบบาสเก็ตบอล ใช่มั้ย Resident Evil: Afterlife (2010)
And I know it interferes with the basketball game but, come on would you rather cheer on the Woodchucks or watch me do one?และฉันรู้ว่ามันคาบเกี่ยวกับ เกมส์บาสเก็ตบอล แต่ เอาน่า... ...พวกคุณจะอยู่เชียร์ Woodchucks... ...หรือจะเข้ามาดูฉันหล่ะ? Easy A (2010)
We play basketball, dance, we make love.เราเล่นบาสเก็ตบอล เต้นรำ มีเซ็กส์ The Glamorous Life (2010)
Hey... Don't we have a basketball game at 2:00?เฮ้ เรามีแข่งบาสตอนบ่ายสองใช่มั้ย The Glamorous Life (2010)
So, I'm hoping basketball can be a fresh start.ดังนั้นผมจึงหวังว่าบาสเกตบอลจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหม่ให้กับผม Hell-O (2010)
With Quinn and-and basketball and girls and stuff,เรื่องควินน์และบาสเก็ตบอล เรื่องผู้หญิงและเรื่องอื่นๆ Hell-O (2010)
What you, playing basketball now?นายเล่นบาสเกตบอลเหรอ Home (2010)
Look! There's a basketball game on. Your dad would've liked to watch that.มีบาสเก็ตบอลด้วย พ่อคงชอบ Home (2010)
I'm never gonna dunk a basketball or kill a lion either.ฉันคงไม่ไปดั๊งลูกบาส หรือฆ่าสิงโต Dream On (2010)
- He used to play basketball with him. Dave. Dave...เขาเคยเล่นบาสกับคุณไง เดฟน่ะ / ให้ทอเรสส์จัดการ เขาเพื่อนกัน Blink (2010)
Does it have a talking penguin or a dog that plays basketball?คงไม่ใช่เพนกวินพูดได้ หรือหมาเล่นเบสบอลหรอกนะ? The Chase (2010)
We're not really into basketball anymore.พวกเราไม่สนใจเล่นบาสอีกแล้ว Aerodynamics of Gender (2010)
I got a basketball game happening.ผมมีแข่งบาส The Homecoming Hangover (2010)
An entire basketball team has come out of me, so I'm officially too exhausted to care.ทีมบาสเก็ตบอลทั้งทีมออกมาจากตัวชั้น ฉันเหนื่อยที่จะต้องมานั่งสนใจเรื่องพวกนี้อีกแล้ว Remember Paul? (2010)
When these men toss this basketball back and forth, they're transferring the momentum of the ball from one to the other, which pushes them apart -- a complex exchange of invisible forces talking to each other.แลกเปลี่ยนที่ซับซ้อน ของกองกำลังที่มองไม่เห็น พูดคุยกับแต่ละอื่น ๆ ดังนั้นมีสี่แรงพื้นฐาน What Are We Really Made Of? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basketballA basketball team consists of five players.
basketballBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
basketballBasketball is a lot of fun.
basketballDo you play basketball well?
basketballHe is good at basketball.
basketballHe is short, but good at basketball.
basketballHe likes tennis rather than basketball.
basketballHe plays basketball best of us all.
basketballHe watched a basketball game on TV last night.
basketballI know that Mike likes basketball.
basketballI like swimming and playing basketball.
basketballI like to play basketball.
basketballI like volleyball as well as basketball.
basketballI love watching basketball.
basketballIn basketball, tall players have an advantage.
basketballI play center in football and basketball.
basketballI play many ball games; baseball, basketball, and so on.
basketballIt is interesting to play basketball.
basketballIt was your cousin. Second year, current member of student council, club activity is basketball, working as vice captain.
basketballI watched Basketball game on TV.
basketballI went down to the sports office to sign up for the last position on the basketball team, but somebody else beat me to it.
basketballLet's play basketball after school.
basketballMike doesn't practice basketball on Monday.
basketballMike likes to play basketball.
basketballMy sister belonged to the basketball club last year.
basketballOur basketball team is recruiting tall boys.
basketballSam made the school basketball team.
basketballShe is a member of the basketball club.
basketballShe is panting from playing basketball.
basketballShe likes tennis as well as basketball.
basketballShe played basketball.
basketballShe used to play basketball.
basketballTwo years ago I could not play basketball at all.
basketballWe are basketball players.
basketballWe played basketball in the gym.
basketballWe played basketball yesterday.
basketballYoshio said he would pay as much as 15000 yen for a new pair of basketball shoes, but I thought that was quite expensive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็นบีเอ[N] National Basketball Association, See also: NBA, Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
บาสเกตบอล[N] basketball, Example: เขาเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียน เลยตัวสูงได้ขนาดนี้, Thai definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามโยนลูกบอลลงในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม นับคะแนนตามจำนวนครั้งที่โยนลูกลงห่วงได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn) EN: basketball   FR: basket-ball [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASKETBALL    B AE1 S K AH0 T B AO2 L
BASKETBALLS    B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z
BASKETBALL'S    B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basketball    (n) (b aa1 s k i t b oo l)
basketballs    (n) (b aa1 s k i t b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basketball {m} [sport] | Basketbälle {pl}basketball | basketballs [Add to Longdo]
Basketball kraftvoll im Korb versenken [sport]to slam-dunk [Add to Longdo]
Basketballplatz {m}basketball court [Add to Longdo]
Geräusch eines auf dem Boden aufkommenden Basketballsthunk [Add to Longdo]
Slam Dunk {m} (Basketball) [sport]slam-dunk [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コート[, ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P) [Add to Longdo]
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
バスケ[, basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball [Add to Longdo]
バスケットシューズ[, basukettoshu-zu] (n) basketball shoes [Add to Longdo]
バスケットチーム[, basukettochi-mu] (n) (abbr) basketball team [Add to Longdo]
バスケットボール[, basukettobo-ru] (n) basketball; (P) [Add to Longdo]
バスケットボール部[バスケットボールぶ, basukettobo-ru bu] (n) basketball club [Add to Longdo]
バスケットリング[, basukettoringu] (n) basketball hoop (wasei [Add to Longdo]
バスケット部[バスケットぶ, basuketto bu] (n) basketball club [Add to Longdo]
バッシュ[, basshu] (n) (abbr) basketball shoes [Add to Longdo]
プロバスケットボールリーグ[, purobasukettobo-ruri-gu] (n) professional basketball league [Add to Longdo]
レイアップ[, reiappu] (n,vs) lay-up (in basketball and golf); layup [Add to Longdo]
空気入れ[くうきいれ, kuukiire] (n) air pump (for inflating bike tires, basketballs, etc.) [Add to Longdo]
籠球[ろうきゅう, roukyuu] (n) basketball [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, / ] center (basketball) [Add to Longdo]
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team [Add to Longdo]
易建联[Yī Jiàn lián, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Yi Jianlian (1987-), Chinese basketball player, moved to Milwaukee US in 2007 [Add to Longdo]
王治郅[Wáng Zhì zhì, ㄨㄤˊ ㄓˋ ㄓˋ, ] Wang Zhizhi (Chinese basketball player) [Add to Longdo]
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team (or rugby, basketball etc) [Add to Longdo]
男子篮球[nán zǐ lán qiú, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] men's basketball [Add to Longdo]
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball [Add to Longdo]
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] basketball court [Add to Longdo]
盖帽[gài mào, ㄍㄞˋ ㄇㄠˋ, / ] block (basketball) [Add to Longdo]
走步[zǒu bù, ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ, ] to walk; to step; pace; traveling (walking with the ball, a foul in basketball) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basketball \Bas"ket*ball`\, n.
   1. A ball game, usually played indoors in an area called the
    basketball court, in which two opposing teams of five
    players each contest with each other to toss a large
    inflated ball (the basketball) into opposite goals
    (baskets) resembling baskets, each typically a cylindrical
    mesh suspended from a circular rim which is held ten feet
    above the court. A goal scored by passing the basketball
    through the basket may count from one to three points,
    depending on the situation in which it was thrown.
 
   Syn: basketball game.
     [Webster 1913 Suppl. WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. The inflatable ball used in the game of basketball.
    [PJC]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 basket‐ball
   basketball
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 basket‐ball
   basketball
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top