ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basket

B AE1 S K AH0 T   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basket-, *basket*
English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basket[N] ตะกร้า, See also: กระบุง, กระเช้า, กระจาด, Syn. hamper
basket[N] จำนวนของสิ่งของในตะกร้า, See also: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า
basket[N] กระเช้าของลูกบอลลูน
basket[N] ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
basketry[N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork
basketball[N] บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม
basketwork[N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: เครื่องสาน, Syn. basketry
basket case[N] องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
basket weave[N] สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket

English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basket weaveลายสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [การแพทย์]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You play basketball for the Los Angeles Lakers.คุณเล่นบาสเกตบอล ให้ลอส แองเจลิส เลคเกอร์ Airplane! (1980)
They must've switched baskets.พวกมันเปลี่ยนตะกร้า. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้ Idemo dalje (1982)
So the basket was carried from door to door until It got to our school.ตะกร้าถูกนำมาจากประตูสู่ประตู จนกว่าจะถึงโรงเรียนของเรา Idemo dalje (1982)
They play very good basketball.พวกเขาเล่นบาสเกตบอลที่ดี มาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
- I'll tell them I made the basketball team.กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือ? Big (1988)
Wouldn't you rather play basketball?เขาชอบของที่ให้ความรู้น่ะ เกี่ยวกับโคลัมบัสที่ออกสถานี PBS Big (1988)
Heads up. Bread basket!ระวัง ตระกร้าขนมปัง Punchline (1988)
My son says he's planted enough seeds in you to fill a basket.ลูกชายฉันบอกว่า เขาหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ในตัวเธอมากพอแล้ว The Joy Luck Club (1993)
It's probably a safe bet Ray Soames never made the varsity basketball team.- นี่ไม่ใช่วิธการที่ถูกต้องนะ - แน่นอน ? Deep Throat (1993)
I can't help but notice the lethargy, the nausea... the little vials you keep leaving in the wastepaper basket.ช่วยไม่ได้ที่ฉันสังเกตุเห็นอาการซึม คลื่นไส้ แล้วก็หลอดแก้วที่คุณทิ้งในถังขยะ Junior (1994)
But I saved it. I put my basket on top.แต่ แต่ฉันจองไว้ ฉันวางตระกร้าไว้แล้ว The One with the East German Laundry Detergent (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basketA basketball team consists of five players.
basketBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
basketBasketball is a lot of fun.
basketBaskets are being made nearby.
basketCount the apples in the basket.
basketDon't put all your eggs in one basket.
basketDo you play basketball well?
basketHalf of the bananas in the basket were rotten.
basketHe has a basket full of strawberries.
basketHe has a large basket full of flowers.
basketHe is good at basketball.
basketHe is short, but good at basketball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
เข่ง[N] basket, Syn. กระบุง, Example: เธอยกเข่งใส่มะพร้าวนี้ไหวไหม, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปและขนาดต่างๆ
คันโพง[N] basket-dipper with a long handle, See also: long spout of watering pot, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องสำหรับตักน้ำหรือโพงน้ำ มีคันยาวที่ปลาย มีเชือกผูกโพงเพื่อให้แข็งแรง
สิ่งจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
ตะกร้า[N] basket, See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth, Example: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
บาสเกตบอล[N] basketball, Example: เขาเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียน เลยตัวสูงได้ขนาดนี้, Thai definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามโยนลูกบอลลงในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม นับคะแนนตามจำนวนครั้งที่โยนลูกลงห่วงได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[n.] (bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn) EN: basketball   FR: basket-ball [m]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
ห่วงประตู[n.] (huangpratū) EN: basket   FR: panier [m]
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASKET    B AE1 S K AH0 T
BASKETT    B AE1 S K EH0 T
BASKETS    B AE1 S K AH0 T S
BASKETRY    B AE1 S K AH0 T R IY0
BASKETTE    B AH0 S K EH1 T
BASKETBALL    B AE1 S K AH0 T B AO2 L
BASKETMAKER    B AE1 S K AH0 T M EY2 K ER0
BASKETBALLS    B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z
BASKETBALL'S    B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z
BASKETMAKING    B AE1 S K AH0 T M EY2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basket    (n) bˈaːskɪt (b aa1 s k i t)
baskets    (n) bˈaːskɪts (b aa1 s k i t s)
basketry    (n) bˈaːskɪtriː (b aa1 s k i t r ii)
basketball    (n) bˈaːskɪtbɔːl (b aa1 s k i t b oo l)
basketballs    (n) bˈaːskɪtbɔːlz (b aa1 s k i t b oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] basket; goal, #5,089 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] basket; cage; flat bamboo basket used to serve dimsum 點心|点心 such as jiǎozi 餃子|饺子, bāozi 包子 etc, #9,311 [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] basket-couch in coffin, #14,060 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] basket, #16,229 [Add to Longdo]
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] basketball court, #23,867 [Add to Longdo]
篮子[lán zi, ㄌㄢˊ ㄗ˙, / ] basket, #24,090 [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] basket for trapping fish, #28,089 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] basket, #30,497 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] basket for fruits, #32,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basketball {m} [sport] | Basketbälle {pl}basketball | basketballs [Add to Longdo]
Basketball kraftvoll im Korb versenken [sport]to slam-dunk [Add to Longdo]
Basketballplatz {m}basketball court [Add to Longdo]
Korb {m} | Körbe {pl}basket | baskets [Add to Longdo]
Korbmacher {m}; Korbmacherin {f}; Korbflechter {m}; Korbflechterin {f}basket maker [Add to Longdo]
Korbsessel {m}basket chair [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
コート[, ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P) [Add to Longdo]
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
バスケ[, basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball [Add to Longdo]
バスケット[, basuketto] (n) basket; (P) [Add to Longdo]
バスケットシューズ[, basukettoshu-zu] (n) basketball shoes [Add to Longdo]
バスケットチーム[, basukettochi-mu] (n) (abbr) basketball team [Add to Longdo]
バスケットボール[, basukettobo-ru] (n) basketball; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F.
   r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr.
   recipere to receive. See {Receive}.]
   1. That which serves, or is used, for receiving and
    containing something, as for examople, a {basket}, a
    {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}.
    [1913 Webster]
 
       O sacred receptacle of my joys!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of
      the flower grow, or into which they are inserted. See
      Illust. of {Flower}, and {Ovary}.
    (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common
      support to a head of flowers.
    (c) An intercellular cavity containing oil or resin or
      other matters.
    (d) A special branch which bears the fructification in
      many cryptogamous plants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basket \Bas"ket\, n. [Of unknown origin. The modern Celtic words
   seem to be from the English.]
   1. A vessel made of osiers or other twigs, cane, rushes,
    splints, or other flexible material, interwoven. "Rude
    baskets . . . woven of the flexile willow." --Dyer.
    [1913 Webster]
 
   2. The contents of a basket; as much as a basket contains;
    as, a basket of peaches.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The bell or vase of the Corinthian capital.
    [Improperly so used.] --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   4. The two back seats facing one another on the outside of a
    stagecoach. [Eng.] --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   5. A container shaped like a basket[1], even if made of solid
    material rather than woven; -- the top is often, but not
    always, open and without a lid.
    [PJC]
 
   6. a vessel suspended below a balloon, designed to carry
    people or measuring instruments for scientific research.
 
   Note: The earliest balloons designed to carry people often
      had small vessels of woven flexible vegetable materials
      to hold the passengers, which resembled large
      baskets[1], from which the name was derived.
      [PJC]
 
   7. (Basketball) A goal[3] consisting of a short cylindrical
    net suspended from a circular rim, which itself is
    attached at about ten feet above floor level to a
    backboard, placed at the end of a basketball court. In
    professional basketball, two such baskets are used, one at
    each end of the court, and each team may score only by
    passing the ball though its own basket. In informal games,
    only one such basket is often used.
    [PJC]
 
   8. (Basketball) An instance of scoring points by throwing the
    basketball through the basket; as, he threw four baskets
    in the first quarter; -- the ball must pass through the
    basket from above in order to score points.
    [PJC]
 
   {Basket fish} (Zool.), an ophiuran of the genus
    {Astrophyton}, having the arms much branched. See
    {Astrophyton}.
 
   {Basket hilt}, a hilt with a covering wrought like basketwork
    to protect the hand. --Hudibras. Hence,
 
   {Basket-hilted}, a.
 
   {Basket work}, work consisting of plaited osiers or twigs.
 
   {Basket worm} (Zool.), a lepidopterous insect of the genus
    {Thyridopteryx} and allied genera, esp. {Thyridopteryx
    ephemer[ae]formis}. The larva makes and carries about a
    bag or basket-like case of silk and twigs, which it
    afterwards hangs up to shelter the pupa and wingless adult
    females.
 
   {collection basket}, a small basket[1] mounted on the end of
    a pole, used in churches to collect donations from those
    attending a church service; -- the long pole allows the
    collector to hold the basket in front of those at the end
    of the pew, while the collector remains in the aisle.
 
   {waste basket}, a basket[4] used to hold waste matter, such
    as discarded paper, commonly shaped like a truncated cone,
    with the wide end open and at the top. Vessels of other
    shapes, such as oblong containers, are also called waste
    baskets.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basket \Bas"ket\, v. t.
   To put into a basket. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basket
   n 1: a container that is usually woven and has handles [syn:
      {basket}, {handbasket}]
   2: the quantity contained in a basket [syn: {basket},
     {basketful}]
   3: horizontal circular metal hoop supporting a net through which
     players try to throw the basketball [syn: {basket},
     {basketball hoop}, {hoop}]
   4: a score in basketball made by throwing the ball through the
     hoop [syn: {basket}, {field goal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top