ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高耸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高耸-, *高耸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, / ] erect; towering; to stand tall, #27,086 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can build forests of skyscrapers, each one taller than the last, or even a ski slope in the middle of the desert.[CN] 他们可以打造成片的摩天大楼 一座比一座还要高耸 甚至在沙漠中央打造滑雪场 Home (2009)
The mountains are getting higher and the sky is becoming ever bluer.[CN] 山越发高耸,天空越发蔚蓝 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
I saw the height of the Empire State Building and I was horrified.[CN] 我看着高耸入云的帝国大厦 心里发毛 Man on Wire (2008)
Now, these soaring buildings, engineering marvels, are ready to fall.[CN] 如今,这些高耸的大楼,建筑奇迹 就要倒塌了 Aftermath: Population Zero (2008)
Some of these isolated volcanoes rise as much as nine thousand meters from the sea floor, reaching close to the surface.[CN] 有一些成为孤岛的火山高耸在海床上达9000米 几乎快要到达海面了 Ocean Deep (2006)
And back in Sumeria, artificial temple mounds called ziggurats climb ever higher toward the heavens.[CN] 回到苏美尔, 被称为宝塔的人造寺庙墩 高耸入天际. History of the World in 2 Hours (2011)
But probably the highest diversity of bamboos in the world is found on the hills and valleys of Yunnan.[CN] 或许世界上最高耸挺拔的竹子 却悠然生长在云南的山谷之中 Shangri-La (2008)
There were these really tall buildings and they could walk.[CN] 那种高耸入天的大楼... 他们在地上走来走去 Where the Wild Things Are (2009)
Passing the towering spires, they must have wondered what unearthly sights lay in store.[CN] 在经过高耸的冰山的时候 他们必曾感慨于地球上竟有如此别样的地方存在 Ice Worlds (2006)
One and a half miles down, at a site known as Nine North towering chimneys support a spectacular display of giant tubeworms.[CN] 距海面一英里半,一个叫北九地区的地方 高耸的火山烟囱滋养着引人入胜的巨大管栖蠕虫 Ocean Deep (2006)
This water should be too cold for these sea urchins to survive, but as it's warmed up, they've been able to migrate here and destroy the young seaweed.[CN] 就像陆地上的雨林一样 这些高耸的海藻为许多海洋生物 提供食物和庇护所 Southern Ocean (2008)
The Washington Monument, sticking straight up in the air?[CN] 高耸直入云霄的华盛顿特区? Wieners (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top