ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耸立

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耸立-, *耸立*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸立[sǒng lì, ㄙㄨㄥˇ ㄌㄧˋ, / ] towering (of object placed high over sth), #29,304 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the museum in the street outside the Palace of Justice.[CN] 这是耸立在正义楼外 的一座博物馆. 1984 (1984)
Tell me, Brutus, is it proper to stand before this new goddess... - ...[CN] 站在凯撒耸立在这里的 新女神面前符合礼仪吗? Cleopatra (1963)
The other was the giant tower across the Tsugaru Strait.[CN] 而另一个是 隔着津轻海峡国境的那一端耸立着的那个巨大的塔 The Place Promised in Our Early Days (2004)
(GUNS COCKING)[CN] [枪耸立] Street Fighter (1994)
The temple is a reputed martial school[CN] 不错,少林是武术胜地,庄严耸立 Disciples of the 36th Chamber (1985)
♪ That our flag was still there ♪[CN] 依然耸立 Breaking Away (1979)
"Lofty timbers, the walls around are bare...[CN] "耸立的木材,四周的墙毫无装饰 Dracula: Dead and Loving It (1995)
And they remember the mountain Argaeus standing above the plain.[CN] 他们还记得阿基亚力斯山就耸立在这个平原上 America America (1963)
Yeah. Get back together.[CN] 我当然希望我盖的房子 会永远耸立在那里 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
thy knotted and combined locks to part and each particular hair to stand on end like quills upon the fretful porpentine.[CN] 使你纠结的鬈发根根分开 像愤怒的豪猪的刺毛一样森然耸立 Hamlet (2000)
Behold my Lord Ulrich! The rock! The hard place![CN] 看哪 我的乌瑞克大人 他稳若磐石 耸立如泰山 A Knight's Tale (2001)
Here on the plateau of Giza stands forever the mightiest of human achievements.[CN] 在吉萨高原上,永恒地耸立着 人类最伟大的成就 The Spy Who Loved Me (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top