ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耸动

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耸动-, *耸动*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸动[sǒng dòng, ㄙㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to create a sensation, #66,730 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know. Shocking.[CN] 我知道,很耸动 Definitely, Maybe (2008)
He left a great impression on her, who till now lived for her art,[CN] 向来专心从艺的白丝芳心开始耸动 Taki no shiraito (1933)
Trying to stir them all up, aren't you, Bloom?[CN] 你故意耸动他们是吧,布伦? Twilight Zone: The Movie (1983)
Well, I've been given some pretty dramatic information.[CN] 好吧 我听到些很耸动的消息 Well, I've been given some pretty dramatic information. The Whisky Priest (1982)
Bravo, monsieur, such spirited words.[CN] 好阿 老板 多么耸动的话 The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall (2011)
Just some unsettling images.[CN] 只是耸动里维拉穿着军服的影像 Our Brand Is Crisis (2015)
Using innuendo... third-person hearsay... unsubstantiated charges, anonymous sources... and huge, scare headlines... the Post has maliciously sought to give the appearance... of a direct connection between the White House and the Watergate.[CN] 他们使用讽刺的 第三人称说法 毫无事实根据的指控 引用匿名消息来源 还下了耸动的标题 All the President's Men (1976)
- Did you file the football yet?[CN] 耸动的头条标题. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top