ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

诺基亚

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诺基亚-, *诺基亚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺基亚[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a Nokia 7710 taken from the console.[CN] 机座上有部诺基亚7710不见了 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
In front of you here, on this Nokia LED Screen, are the votes, and on the number one position we have...[CN] 我们所有人等待的时刻来了 在你们面前的诺基亚LED显示屏 会显示投票数 目前排第一的是... Happy New Year (2014)
Kiomi's heading back to Tokyo to get married to that jerk from Nokia.[CN] Kiomi要回东京 和那个诺基亚的白痴结婚了 Parenthood (2012)
Nokia's from Finland.[CN] 诺基亚是芬兰做的 Transformers (2007)
Nokias are real nasty.[CN] 诺基亚真是酷毙了 Transformers (2007)
One Nokia cell phone-- 100 bucks.[CN] 诺基亚手机一部 100美元 Running Scared (2006)
Yeah, I want you to meet Janne Virtanen from Nokia.[CN] 对,我要你见见诺基亚的亚尼・维尔塔嫩 Confessions of a Shopaholic (2009)
Nokia Lumia 920.[CN] 诺基亚撸妹920 Chennai Express (2013)
I see you've gone for the Nokia 6020.[CN] 我看你已经走了 为诺基亚6020。 One Chance (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top