ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายโลหิต

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายโลหิต-, *สายโลหิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายโลหิต[N] blood relation, See also: blood lineage, Syn. สายเลือด, Example: เขาทั้งสองรักกันราวกับพี่น้องที่มีความผูกพันกันทางสายโลหิต, Thai definition: ญาติพี่น้องผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายโลหิตน. ญาติพี่น้องที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whole bloodสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For his whole claim of power rested on the sanctity of royal blood.เพราะสายโลหิตคือสิ่งค้ำจุนเขา The Man in the Iron Mask (1998)
All those who follow in my bloodline shall be bound to its fate for I will risk no hurt to the Ring.มันจะกุมชะตาผู้สืบสายโลหิต ของข้า เพราะข้าจะถนอมมันอย่างดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Persian king, Sharaman, ruled with his brother, Nizam, upon the principles of loyalty and brotherhood.ชารามาน กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ปกครองร่วมกับพระอนุชา นาม นิซาม โดยใช้หลักแห่งความจงรักภักดี และความเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิต Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Some part of you, no matter how small, must share the same blood.บางส่วนในตัวเธอไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่นั้น มีสายโลหิตร่วมกับเขา The Sorcerer's Apprentice (2010)
A bloodline.สายโลหิต Bringing Out the Dead (2012)
I renounce the ties of our blood and my dominion over you as my progeny.ฉันขอละทิ้งความสัมพันธ์ ระหว่างสายโลหิต และการปกครองต่อเจ้า ผู้เป็นทายาท We'll Meet Again (2012)
But there are others with your blood in their veins.แต่ยังมีผู้อื่นอีก ที่มีสายโลหิตเดียวกับท่าน Walk of Punishment (2013)
"Submerged in the blood-red waters of the lagoon that reflects no stars.""ใต้น้ำสีแดงดั่งสายโลหิต ในบึงน้ำที่ไร้เงาสะท้อนดวงดาว" Inferno (2016)
"Blood-red waters of the lagoon that reflects no stars.""น้ำสีแดงดั่งสายโลหิตในบึง ที่ไร้เงาสะท้อนดวงดาว" Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายโลหิต[n.] (sāi lōhit) EN: blood relation ; blood lineage   FR: lien de sang [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood[N] สายเลือด, See also: สายโลหิต, Syn. family, kinship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
bloodline(บลัด'ไลน์) n. สายโลหิต,พันธุ์
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed

English-Thai: Nontri Dictionary
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top