ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชาติพันธุ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาติพันธุ์-, *ชาติพันธุ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติพันธุ์(n) ethnic, See also: race, tribe, lineage, origin stock, Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า, เชื้อสาย, Example: คนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีชาติพันธุ์เดียวกัน, Count Unit: ชาติพันธุ์, Thai Definition: กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน
ชาติพันธุ์วิทยา(n) ethnology, Example: มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาอภิปรายตั้งกองทุนเพื่อค้นคว้า และวิจัยตั้งพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา, Thai Definition: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่างๆ
ชาติพันธุ์วรรณนา(n) ethnography, Thai Definition: ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาติพันธุ์(ชาดติพัน) น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน.
ชาติพันธุ์วรรณนา(ชาดติพันวันนะนา) น. ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่าง ๆ.
ชาติพันธุ์วิทยา(ชาดติพันวิดทะยา) น. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnoscienceชาติพันธุ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethnocentrismชาติพันธุ์นิยม [TU Subject Heading]
Ethnologyชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This discussion has nothing to do with race.การอภิปรายต้องไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์สิ Appleseed Ex Machina (2007)
I happen to think judging an entire group of people based on the actions of a few individuals within that group is morally wrong.ฉันแค่คิดว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ชาติพันธุ์ เพราะการกระทำผิดของคนไม่กี่คน Strange Love (2008)
People think just because we got vampires out in the open now race isn't the issue no more.คนอาจคิดว่าพอแวมไพร์เปิดเผยตัวแล้ว เรื่องชาติพันธุ์ไม่ใช่ปัญหา Escape from Dragon House (2008)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You're an ethnological trope.อุปมาคุณได้ถึง ชาติพันธุ์วรรณาเลยแหละ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's a sign of the survival of our people.เป็นสัญลักษณ์แห่งความอยู่รอด ของชาติพันธุ์เรา Born This Way (2011)
I like what Kurt stands for, and Brittany is insane, but just like my dad always voted for the candidate that was least ethnic, ฉันชอบจุดยืนของเคิร์ทนะ ส่วนบริทท์นีย์น่ะติงต๊อง แต่ฉันก็จะทำเหมือนที่พ่อชอบทำน่ะแหละ โหวตให้คนที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาชาติพันธุ์น้อยที่สุด I Kissed a Girl (2011)
I'm a fake psychiatrist, not a fake ethnologist.ไม่ใช่นักชาติพันธุ์วิทยาปลอม Curriculum Unavailable (2012)
Different gender, race, age.เพศต่างกัน, ชาติพันธุ์, อายุ Magnificent Light (2012)
Sounds ethnic. It almost sounds Italian.เสียงชาติพันธุ์ มันเกือบจะเสียงอิตาลี Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
What can I say, I'm a gardener by ethnic default.สิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันสวนโดยเริ่มต้นชาติพันธุ์ A Haunted House 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติพันธุ์[chāttiphan] (n) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock  FR: race ]f ] ; ethnie [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Hmong(n) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น After breakfast, it is also interesting visit the morning market in town, where some Hmong hill tribe people come to sell and buy things there.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา, See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
extraction(n) เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา, ชาติพันธุ์วิทยา, ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology

English-Thai: Nontri Dictionary
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา, ชาติวงศ์วรรณนา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา, ชนชาติวิทยา, ชาติวงศ์วิทยา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top