ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฬ-, *ฬ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กีาสี (n ) Sport Day

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลอ) พยัญชนะตัวที่ ๔๒ เรียกว่า อ จุา เป็นอักษรต่ำใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากนหรือแม่กน เช่น ว่าวจุา ทมิ ปลาวา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch.นาิกา. 2 Guns (2013)
Watch... Watch...นาิกานาิกา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
Your clock is-a slow.นาิกาคุณตาย The Great Dictator (1940)
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวา Pinocchio (1940)
- Swallowed by a whale?กลืนกินโดยปลาวาPinocchio (1940)
- Yeah, uh-huh. A-ใช่โอ๊ะฮะ ปลาวาPinocchio (1940)
- A whale? - A whale named Monstro. - Oh, he's--ปลาวาชื่อ โมนสทโร โอ้เขา Pinocchio (1940)
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea.ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
sportmanship(n) น้ำใจนักกีา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
heat(n ) รอบการแข่งขันกีาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Surfskate(n ) กีาสไตล์เอ็กซ์ตรีมที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟ โดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดาน บิดสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมบังคับทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีาสมัครเล่น)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
alarm clockนาิกาปลุก
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวานำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีาบนหรือในน้ำ (of water)

English-Thai: Nontri Dictionary
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาิกา
aquatics(n) กีาทางน้ำ
arena(n) สังเวียน,สนามกีา,สมรภูมิ
athlete(n) นักกรีฑา,นักกี
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกี
baseball(n) กีาเบสบอล,ลูกเบสบอล
basketball(n) กีาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวา
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขะ,คนบ้านนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Uhr(n) |die, pl. Uhren| นาิกา , See also: die Armbanduhr, die Wanduhr
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีา, See also: der Sportschuh
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากี
Sport treibenเล่นกี
riesig(adj) ใหญ่โต มโหาร
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาิกาข้อมือ
Wanduhr(n) |die, pl. Wanduhren| นาิกาที่ติดผนัง
Uhr(n) นาิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกี
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีาฟุตบอล
voile(n) |f| กีาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top