ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aaaa

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aaaa-, *aaaa*
Possible hiragana form: ああああ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aaaaagh!อ้าก Le Morte d'Arthur (2008)
Aaaaahhhhh!อาาา Aladdin (1992)
Coach! Aaaaah!โค้ช! Cool Runnings (1993)
- Aaaah!- Aaaah! Pulp Fiction (1994)
Aaaaah!aaaaah! Pulp Fiction (1994)
- Aaaaah!- aaaaah! Pulp Fiction (1994)
Aaaah, a lot came outอา... เปื้อนผ้าอ้อมเต็มหมดเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I'm not listening! Aaaahhh!ฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น Halloween (2007)
Aaaah!อ๊าก! Teeth (2007)
Aaaaahhhhhh!จุดคบไฟ! The Mist (2007)
- Aaaahhhhhh!Holy shit! JIM: The Mist (2007)
Aaaahhhhh!Aaaahhhhh! The Mist (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top